lördag, oktober 01, 2016

Kyrkomötets första session

Det finns flera skäl till att jag lämnat min anställning inom Svenska kyrkan. På Kanal 10 kunde jag informera tittarna om Lag om Svenska kyrkan, den ramlag som gör hela Svenska kyrkan till statens förlängda arm. Börje Claesson och Kjell Lindstedt hade ingen aaaaning om detta. Nej, och de flesta svenska har knappast det. Den lagen föreskriver att Svenska kyrkan ska vara öppen, demokratisk och territoriell.

I praktiken betyder det att det är mycket svårt för Svenska kyrkan att säga nej till riksdagsbeslut eftersom då blir Svenska kyrkan i något avseende sluten. Svenska kyrkan kan knappast säga nej till något. Att Svenska kyrkan är demokratisk betyder i sammanhanget att den är partipolitiskt styrd som redan har sett flera exempel på. Jag tänker förstås på ämbetsfrågan och vigselfrågan. Att Svenska kyrkan är territoriell förhindrar att min medlemsavgift hamnar utanför territoriet och förhindrar människor från att bilda nya församlingar. Det låter så fint med ord som öppen, demokratisk och territoriell men är förödande.

I det kyrkomöte som nu avslutat sin första session och förberett inför den andra sessionen i november har en motion 2016:29, du kan läsa den genom att klicka här, föreslagit att:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkomötet återkomma med ett förslag till ändring i kyrkoordningen, som innebär att det blir ett villkor för vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön.

Motionen är undertecknad av folk från Socialdemokraterna, Folkpartister i Svenska kyrkan, Öppen kyrka, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Nu hör det till behandlingen att Läronämnden ska uttala sig i denna fråga. De har yrkat avslag. När materialet sedan behandlades i utskottet röstade 8 personer att motionen ska avslås, men 7 att den ska röstas igenom! Det betyder att nästan halva utskottet går emot biskoparna som alla sitter i Läronämnden.

För att bli prästvigd i Svenska kyrkan krävs:

1. dop och konfirmation
2. medlemskap
3. har förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag i kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.

Nu vill kyrkopolitikerna införa ett fjärde krav; att man har förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön.

Teologiskt sett, om teologi har någon betydelse, är detta helt förkastligt. Biskopen ensam bestämmer vem han bedömer som lämplig för prästvigning. Har Svenska kyrkan upphört att vara episkopal i ordets rätta mening? Jag tror det.

Frågan är nu om politikerna kommer att köra över biskoparna i den andra sessionen i november. Jag håller inte det för omöjligt. Skälet är politiskt. Om jag förstått saken rätt är det Staten som genom Kammarkollegiet delar ut vigselförordnanden och de kräver att den som innehar ett vigselförordnande också är beredd att viga par av samma kön. Präster inom Svenska kyrkan ska inte kunna förvägra att utföra vad som är svenska lag. Om det finns sådana präster, och det gör det än så länge, ska de politiskt sett inte ha tillgång till ett vigselförordnande. Samvetsfrihet kan på den här punkten inte gälla på sikt.

Det finns bara ett sätt att lösa detta på; Ta bort Lag om Svenska kyrkan och inför civiläktenskap.

Till saken hör emellertid att Svenska kyrkan med sitt kyrkomöte inte kan fatta sådana beslut. det kan bara staten göra genom riksdagsbeslut.

Därför önskar jag att detta blir en valfråga till nästa val. det är dags att hålla staten ansvarig för kyrkans prekära situation. Hur kan staten stoltsera med att vara sekulär samtidigt som den hanterar kyrkan på detta sätt? Kräv att staten skiljer Svenska kyrkan ifrån sig!

Jag vet inte hur kyrkomötet kommer att rösta i november. På ett sätt spelar det ingen roll. Det ändrar ingenting för oss på kort sikt, men går beslutet igenom kommer Svenska kyrkan att bli än mer sekterisk.

Härom dagen fick jag en intressant artikel till mig via Claphaminstitutet. I en kommande blogg, efter att den publicerats, ska jag publicera och kommentera den.

7 kommentarer:

Kerstin Carlsson, Värnamo sa...

Hej Håkan!
Varför VILL kyrkan ha kvar vigselrätten överhuvudtaget om man (enligt uppgifter i media) ändå ofta blir ombedd att tona ner Gud? Vad är det man får behålla om Gud hålls i bakgrunden? Då känns ju vigseln ändå sekulär/borgerlig. Någon måste ha kommit fram till att det ändå är värt att behålla ritualen eller kanske snarare tjänsten? Men när det sakramentala är borta ... Vad är då vitsen?

Håkan Sunnliden sa...

Hej Kerstin. Länge sedan nu. Bra fråga du ställer. Det är väl så att Svenska kyrkan numera styrs av partipolitiken. Och tyvärr går inte ekvationen ihop, men jag ska ta upp det i nästa blogg.

Stig Walldin sa...

Även om det s k "Kyrkomötet" inte kommer att gå emot Läronämnden och Utskottet den här sessionen, så kommer ändå besluta att tas vid kommande möten.
Är det sedan polyamor blir nästa fråga. Tre politiska ungdomsförbund vill ju ha det.

Anonym sa...

Sk "longitudiell polygami" dvs flera relationer följande efter varandra, har i sociologi ansetts som normalt länge.

Bo Lönegren sa...

En intressant fråga är väl varför staten fortfarande vill ha kvar kyrkan. Nu när husförhör, förbud för t ex katoliker att inneha vissa ämbeten och folkbokföringen i kyrkans regi är borta är ju behovet av kyrkan som kontrollverktyg för staten i det närmaste obefintligt.

Anonym sa...

En enda präst, eller ett fåtal präster, som inte gör som de andra gör det mest avläsbara, som om inte de andra gjorde rätt. Tål svenska samveten sådant? Troligtvis inte. Men det ekar bara mer och mer ihåligt.
Alla måste GÖRA samma sak, som om inte tron på vad vederbörande gör skulle göra någon skillnad. Alldeles uppenbart är det tron som gör skillnaden. Vi behöver göra saker som vi tror på. Det andra ska vi sluta med. Därför ska de flera som viger fast de inte tror på det sluta med att viga. Undantaget blir de fåtal som tror att de göra rätt när de försöker sammanviga samkönade par.

Kerstin Carlsson, Värnamo sa...

Anonym 3:14:
Du menar att det finns "Härtill är jag nödd och tvungen"-präster som viger?!

Men vem i hela fridens namn vill tilltvinga sig en vigsel där utföraren inte mår bra? Till glädje för vem? Så gräsligt! Som att tvinga sin muslimske granne äta skinka.