tisdag, oktober 04, 2016

Claphaminstitutet

Hemkommen från vespern och Bibelförklaringen i Värnamo kyrka är det dags att lägga ut en ny blogg. Som jag nämnde tidigare har jag blivit en så kalla "fellows" till Claphaminstitutet och dess verksamhet. Clapham är en del av London, den del där bland andra William Wilberforce (1759-1833) levde och verkade. Wilberforce var en kristen apologet, parlamentsledamot och verkade för mänskliga rättigheter.

Den svenska, kristna tankesmedjan Claphaminstitutet grundades år 2008. De var inte mindre än 75 personer som hjälptes åt för att få institutet på plats. Bland stiftarna fanns biskop Bertil Gärtner, Bengt Holmberg, Eva Hamberg med flera, med flera. Tankesmedjan "bekänner sig till" den så kallade Lausannedeklarationen som bekräftade år 1974. Denna deklaration får nog betraktas som evangelisk men med ekumeniska anspråk. Tanken är att "stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro"

Institutet producerar och vill publicera en artikel i veckan i olika svenska media. Hur det fungerar i sociala medier som Facebook eller Twitter vet jag inte eftersom jag själv inte är där, men det finns en blogg där du kan hitta alla artiklar och regelbundet få del av nya. Du hittar den genom att klicka här.

Institutets ordförande är för tillfället riksdagsmannen Tuve Skånberg (KD) och dess direktor är Per Ewert. De har hållit seminarier i Riksdagen och inte minst regelbundet i Almedalen. Dessa seminarier brukar finnas tillgängliga på hemsidan. Tanken är naturligtvis densamma som Wilberforce stod för, kristen apologetik och att sprida kunskap om kristen tro. Det är sannerligen en mycket viktig uppgift i en tid som denna. Institutet är opinionsbildande. Det formar och samarbetar gärna med nätverk av olika slag. Arbetet stöds av de svenska frikyrkorna men också av Trosrörelsen, Romersk-katolska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, ICCC, olika lutherska sällskap med flera, så det är brett förankrat.

Eftersom det är dags för svensk kristenhet att vakna, komma ut ur grottorna och stå upp för Kyrkan är jag glad för att institutet finns. Om du och jag kan bidra på något sätt är det också bra. Låt oss be för dem som arbetar med det viktiga uppdraget att verka för kristne tro. Och låt oss läsa vad som distribueras. Och kanske kommentera i de media där vi finns och verkar.

1 kommentar:

Eva sa...

Jag kan ju inte låta bli...
Har du hört/läst om Wilberforce-akademin? Startat av bl.a. min förs.broder Stefan Gustavsson o nu inne på sitt andra år av utbildande av unga.