måndag, oktober 29, 2007

Annie menar att kärleken mella två människor är överordnad

Hej Annie,Tack för svar.

Jag ville inte vara ofin, men det är nog som du skriver att vi har olika utgångspunkter. I skrivande stund har jag inte den historiska bakgrunden klar för mig, men det är inte otroligt att den är kristen. Den kristna tron förutsätter tre komponenter för att vi alls ska kunna tala om äktenskap. 1) Det ska vara frivilligt 2)Det ska finnas möjlighet till fortplantning och 3) Det ska vara offentligt.

Med risk för att låta alldeles hopplös är det nog så att förälskelse eller kärlek inte är överordnat. Men vi kan lämna detta med detta.

Hur kunde definitionen av ett äktenskap bara försvinna?

Annie Johansson är centerpolitiker ifrån Värnamo. Hon skriver apropå den könsneutrala äktenskapslagen att den måste kunna inkludera alla. Det är klart att lagstiftningen ska principiellt vara lika för alla. Men, menar jag, nu är det fråga om hur vi definierar ett äktenskap. Hur kan man göra om definitionen av ett äktenskap och dessutom lägga till att den ska vara könsneutral? Hur kan man på allvar säga att det är lika naturligt för två män att "gifta sig", skaffa surrogatmamma och barn genom insemination som det är för en man och kvinna att gifta sig och få barn? Det ska till ett rejält hjärnsläpp för att komma fram till det, eller hur? Men det ser ut som om det går åt det hållet. Men någonstans kommer även politiker att tvingas dra en gräns för vilka som ska inkluderas. Det finns fler marginella grupper som vill komma till.

söndag, oktober 28, 2007

Ännu ett ord som inte går att använda

Ord som kyrka och församling är praktiskt taget oanvändbara i vår tid. Det finns helt enkelt för många definititoner och icke-definitioner. Det verkar som att att mängden av sådana ord ökat den vecka som ligger bakom oss. Jag tänker på ordet äktenskap. Vad är ett äktenskap? Fundera på det.

fredag, oktober 26, 2007

Insändare i Världen i dag, 26/10

Först vill jag tacka Per Kårhammer i Värnamo för hans insiktsfulla insändare. Jag håller i stort sett med honom, men har dragit andra slutsatser. År 1994 lämnade jag min tjänst inom Svenska kyrkan för att i stället resa helt i min kallelse som bibellärare. Fem år senare förstod jag hur viktigt det är att leva i de heligas gemenskap, det vill säga cellen, den lokala församlingen och den allmänneliga Kyrkan. Det betyder naturligtvis inte att jag måste återgå till tjänst inom Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan befinner sig i fritt fall, sa kollegan Bo Brander i en intervju. Det går också att tänka på henne som förfallen, nerriven och med ett av biskopar förskingrat arv. Det är just där jag känner att jag kommer till min rätt. Här kan jag predika, undervisa och bygga de heligas gemenskap. Men så är det det där du säger om kyrkoledningen. Jag tror att den har mer besvär med en sådan som mig än vad jag har av dem. Det går att bygga Guds rike i hemmiljö.

måndag, oktober 22, 2007

En fråga om trovärdighet

Vad är hemligheten bakom den första församlingens väldiga expansion? Forskarna räknar med att det fanns ungefär 25 000 kristna år 100. Tvåhundra år senare var de 20 miljoner och tvingade den romerske kejsaren att påbjuda den kristna tron.

Jag tror att för det första evangeliet är ett enastående budskap. Det finns inget bättre och går inte ens att fantisera ihop något bättre. För det andra är Jesus trovärdig. Han beseglar budskapet med sitt eget liv. Om han nådde en sådan trovärdighet på tre år hur mycket mer trovärdig är han då inte idag - 2 000 år senare?

Om vi ska vara trovärdiga måste vi ligga i linje med budskapet och Jesu person.

lördag, oktober 13, 2007

Varför så många olika termer?

Det finns skäl till att det för närvarande används så många olika termer. Det är helt enkelt därför att ingen av dem är riktigt bra. Alltså försöker man hitta på en ny. Dessutom är den rörelse av EC som nu pågår så ny att forskarna inte kunna definiera den enormt brokiga rörelse. Det finns nästan lika många modeller som församlingar. Jag tror att det i sig är ett tecken på vad Gud gör. Ingen människa kontrollerar längre skeendet. Och det gäller i allra högsta grad inom de traditionella strukturerna.

torsdag, oktober 11, 2007

Kristtrognas förhållande till Lagen och Traditionen

Under senare tid har det förts en diskussion det pågående paradigmskiftet. Ur den lokala församlingens perspektiv och ur cellens perspektiv talas ibland om avståndstagande från "världen" och att vara radikal. Det ligger mycket i det, men det gäller att inte bli alltför ytlig.

Vi behöver som jag ser det framför allt ta två hänsyn. Det ena är förhållandet till "lagen". Lagen är god, Guds ordningar, som äktenskapet eller polismyndigheterna, är goda. Det kan inte vara vår uppgift att agera självsvåldligt mot denna typ av institutioner.

Det andra jag tänker på är förhållandet till kyrkor och samfund, inklusive dem vi tycker är avfallna. Vi ska vara radikala på ett principiellet sätt, men vi ska inte förneka att den Helige Ande verkat i tvåtusen år. Jag tänker med glädje på kyrkoåret, Evangelieboken, de liturgiska övningarna etc, sådant som andra tycks "hata".

Visst kan vi ha olika förhållanden till Lagen och Traditionen, men vi kan inte lämpa dem överbord som vore de en barlast.

tisdag, oktober 09, 2007

Hur lever cellen i församlingen?

Nu har vi flera intressanta diskussioner på gång samtidigt. Dels Victors på missionsbloggen. Hans artiklar finns på www.cellkyrkan.nu klicka på ledare 2007. Och dels här kring församlingsbegreppet. Jag ska fortsätta vakta kommentarerna, men också tillåta mig gå vidare till nya dagar om än med samma ämne. Problemet just nu tycksa vara att samordma församlingen på mininivå (cellen) och medinivå (lokalförsamlingen) eftersom lokalförsamlingen lämnat det bibliska mönstret.

söndag, oktober 07, 2007

När vi samlas i Jesus namn ÄR vi församlingen

Det händer ofta att jag får frågan om cellernas förhållande till församlingen. Med god vilja kan jag förstå vad som menas, men inte med mindre. Det är de kristna som ÄR församlingen och de kan synas i mini-, medi- eller maxiformat. De som samlas i Jesu namn i ett cellmöte ÄR församlingen liksom de som samlas i kyrkan till söndagens gudstjänst. Tyvärr är de senare splittrade och samlas i flera olika lokaler samtidigt därför att de inte kunnat komma överens, men i alla fall. Maxiformatet är en, helig allmännelig kyrka.

Många tänker på den yttre organisationen när de talar om församlingen. Den kan se väldigt olika ut. Den skiftar från tid till annan. Det är onödigt att jämföra Kinas husförsamlingar med Italiens katedraler eller Brasiliens garageförsamlingar, Englands café-kyrkor med de ortodoxa kyrkorna. Varför är vi så låsta vid stats- eller frikyrkomodeller?

lördag, oktober 06, 2007

Vad är en församling?

Ordet kyrka eller församling går praktiskt taget inte att använda länger. I alla fall inte i en seriös diskussion. Det finns alldeles för många olika uppfattningar om vad en församlilng är och vi menar olika sker. Dessutom är begreppet tömt på sitt innehåll.

Det grekiska ordet ekklesia betyder i grund endast att folk samlats. Det kan översättas med de ut-kallade ELLER de samman-kallade. När vi sedan talar om en kristen kyrka/församling talar vi om dem som vill följa Jesus. (Det finns icke-kristna kyrkor/församlingar).

Men några betonar att vi är kallade ut från världen, avskilda från världen, heliga ... andra betonar att vi är samlade runt Jesus, det vill säga lyssnar och lever efter Ordet, brukar Sakramenten. Redan här kan vi med andra ord ha olika utgångspunkter.

Låt mig bara få påstå följande för att sätta igång tankarna. En kyrka/församling har alltid en insida OCH en utsida. Den är med nödvändighet både en organism OCH en organisation samtidigt. Det är alltid så.

För mig har insidan blivit allt viktigare med åren och insikten att utsidan kan se väldigt olika ut har ökat. Det finns inte längre bara en modell.

onsdag, oktober 03, 2007

Full fart på hemsidorna

Oj, oj, oj. Nu är det full fart på hemsidorna. Victor har skrivit om paradigmskiftet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Du kan läsa om det på http://missionxp.webblogg.se/ Han är nu uppe i tre artiklar. Dessa och ytterligare artiklar kan du läsa på http://www.cellkyrkan.nu/. Klicka på ledare 2007. På XP diskuteras också de olika uttrycken missional, emerging church etc. Vill du veta mer om det ska du gå till http://www.cellkyrkan.nu/ och klicka på Smågruppernas ABC. Arne Selander har också skrivit på sin blogg http://www.herden.se/ Klicka på cellgrupper.

Jag har dessutom varit på Finnvedens gymnasium och svarat på massor av frågor. Det är nästan jag undrar om det är väckelse på gång. jag återkommer.

måndag, oktober 01, 2007

Nu var det ett tag sedan

Det är måndag. Jag är uppkopplad och snart börjar matchen. Men jag hinner skriva att jag börjar förstå värdet av en fungerande blogg. Får nog satsa lite mer. Det gäller att komma rätt med avvägningarna. Nyhetsbrev, nätverk och blogg. Det är mycket att hålla reda på. Dag Selander har gjort en blogg under många år som just nu gästas av Victor Sunnliden. Mycket spännande artiklar av Victor. Du kan gå in på http://missionxp.webblogg.se Jag ska gärna kommentera senare. Matchen? IFK Göteborg - Bajen.