måndag, augusti 04, 2008

OAS-mötet i Borås.

Det var en upplevelse att återigen få vara på OAS-möte. Med undantag för mötena i Värnamo 2002 och 2003 har jag inte deltagit på många år. Det är helt klart att OAS-rörelsens främsta betydelse ligger i att den tjänstgjort och tjänstgör som en ekumenisk murbräcka. Det ska bli MYCKET intressant att se vart detta leder.