måndag, juni 01, 2009

Den ekumeniska församlingen!

Nu har det stått stilla ett tag. Men jag tänker. Vi hade en samling med präster, pastorer, diakoner, assistenter och så vidare för någon vecka sedan. Då föddes ett nytt namn i mitt inre: Den ekumeniska församlingen! Förr talade vi om den lokala församlingen, men också det begreppet blev obegripligt eftersom "vissa" församlingar i staden la beslag på det. Men den ekumeniska församlingen borde kunna fungera. Detta är ett helt igenom bibliskt begrepp och borde kunna vinna mark med tiden. Dessutom är begreppet ekumenik ett biblsikt begrepp och mäkta populärt just nu, så varför skulle inte den ekumeniska församlingen kunna fungera?

Sedan är det självklart så att begreppet reser en hel del nya frågor, MEN dessa kommer plötsligt i ett nytt ljus och blir riktigt spännanden. Tänk efter. Vilka tjänster finns i den ekumeniska församlingen? Hur relaterar de till varandra? Vem avlönar dem, - om de ska avlönas? Hur förhåller sig den ekumeniska församlingen till de historiska kyrkorna och samfunden? Här har vi plötsligt hur mycket som helst att samtala om.