lördag, november 24, 2007

Ja, vi är alla katoliker

Det har varit en intensiv debatt samtidigt som jag inte kunnat använda datorn hemma. Den är ännu inte fixad men jag kan använda denna dator. Ville bara säga att vi alla är katoliker. katolik betyder att vi tillhör den enda Kyrkan, den allmänneliga, på latin katolon. Kyrkan var odelad fram till 1000-talet även om det natruligt fanns och alltid kommer att finnas olika riktningar. Men under dabattens gång har det framkommit en motsättning mella hiearkiska och icke-hierarkiska traditioner. I och för sig inget nytt det heller. Ofta ha de förra kättarförklarat de senare. Men den tiden är över. En sådan åtgärd idag tjänar inget syfte.

Men det finns en annan synpunkt som dåd och då skymtar och det är att "de inte hade någon". Det är mräkligt eftersom vi har en apostolisk kyrka och församling. Jesus har makt till ocgh med all makt och han ger den vidare till apostlarna och de sina. Lite olika fördelad men ändå. Det är självklart att ingen ska missbruka sin maktposition, något som kyrkans historia är full av. Det här till hennes lidande. Därför krävs allt en reformation och för din del kan den börja idag.

Jag har glädjen att få medverka till att Bill Beckhams bok som på engelska heter The 2nd Reformation komer ut om någon bara någon eller några veckor. Beckham är en radikal reformator, men hans bok är mycket insiktsfull. Läs gärna den så kan vi fortsätta samtalet via våra bloggar. Boken kommer ut på CorVita förlag i Malmö.

Jag vill också tipsa er alla om David Åhlens sida. inte därför att jag håller med om allt, men sidan är ett verkligt bidrag till de diskussioner som pågår. Det verkar som att David också har erfarenheter att dra av. Hans blogg hittar du på www.thehourislate.blogspot.com .

Så hoppas jag vi kan höra av varandra igen. Jag med nytt bredband så vi kan blogga fortare!

torsdag, november 15, 2007

Är alla katoliker

Vad roligt att det blev ett angeläget samtal. Jag är ju ny i branschen men upptäcker också att det tar tid att blogga. Att läsa går an, men för att producera krövs lite mer.

Vi är alla katoliker? Nja, kanske inte. Men jag vill gärna vara det i ordets ursprungliha bemärkelse. Latinets katolos betyder ungefär för alla. Kyrkan är katolsk, det vill säga allmännelig eller ekumenisk. Tills den splittrades vid 1000-talet och sedan igen och igen och igen och än. Det har visserligen alltid funnits olika rörelser, kommuniteter och traditioner. Men det är väl OK, då som idag. Men Kyrkan är en och helig till sitt väsen och det kan alla kristna bejaka - tycker jag.

Jag tror att strukturer hör till själva livet. Allt liv kanaliseras genom strukturer och dessa är inte i sig goda eller onda. De bara är. På samma sätt betraktar jag den kyrkliga hierarkin och i viss mån liturgin. Vi människor behöver detta. Men låt oss gärna ge oss på dem som missbrukar sin maktställning och låt oss tillåta många olika grupper med olika liturgier.

De där bibelställena som du Jonas tog upp menar jag visar att församlingen levde i de små sammanhangen, cellerna. Ju större sammanhanget blir dest svårare blir det att tillämpa dem - annat än genom hierarkierna förstås.

måndag, november 12, 2007

Nya tankar

Jag har för tillfället släppt det där med äktenskapet. Jag har fortfarande inte fått någon reaktion från Göran Hägglund. Det kanske är för mycket begärt men han kan väl inte tycka att saken är oviktig?

Det finns särskilt tre bloggar jag följer med intresse därför att de handlar om den postmoderna kyrkan eller emerging churches. Kärt barn har som bekant många namn, men jag glömde tala om var du kan finna dem. Den mest radikale är Jonas. Adressen dit är www.alternativ.info.se . Jonas bekänner sig till anabaptismen, men den uppträder i flera olika skepnader och därför är det intressant att följa hans resonemang. Jag tror att hans tankar har tiden för sig, - tyvärr.

Sedan har vi en annan radikal bloggare som jag ännu inte lärt känna. Hon heter Charlotte Therese och är katolik, vilket i och för sig inte säger särskilt mycket. Katoliker är vi väl allihop? Hennes adress är http://charlotte-therese.blogspot.com/search?q=emergent

Sist, men inte minst bloggen där Victor och jag gästbloggat. Gamle vännen och kollegan Dag Selander vill vara ekumenisk i bästa mening vilket inte alltid är så framgångsrikt. Han har talat för husförsamlingsrörelsen i många år och har just börjat blogga en ny serie på temat. Adressen dit är http://missionxp.webblogg.se/posttraditional.html Var gärna med i nya friska samtal. Jag lovar dig att du kommer att få nya tankar och alla möjligheter att ventilera dina egna.

söndag, november 11, 2007

Hur radikal kan man vara?

Under de senaste veckorna har jag varit ute och läst ett antal bloggar, medvetet har jag sökt sådana som handlar om radikalitet och reformation. Då får jag bekräftat att religionern som institution är på väg ut men att religiositeten ökar dramatiskt. Det stannar inte vid ett illa dolt förakt för kyrkor och samfund som ersätts av tomtar och troll, utan det ersätts av någon sorts lös nykristendom. Inga problem så långt. Men ny kristendomen (som är gammal och i den meningen radikal) kastar allt som oftast ut barnet med badvattnet.

Jonas senaste blogg handlar om att betrakta den kyrkliga hierarkin som människopåfund. Det finns bara EN ledare och det är Jesus. Har ni hört det förut? Tidigare har olika kristna bloggare tagit avstånd från äktenskapets ordning och från traditionen med stort T. Jag har läst med delad förtjusning. Det beror förmodligen på att de radikala bloggarna är idealistiska. De talar rätt, men lever i en annan värld och försöker redan här förverkliga den.

Många av dem kallar sig inte kristna, utan använder andra beteckningar som till exempel messianer. Jag tror det är för att de vill ha ett bekvämt avstånd från den institution vi andra får dras med.

onsdag, november 07, 2007

Äktenskapet är Guds ordning på jorden

Äktenskapet mellan man och kvinna är en gudomlig ordning ända från begynnelsen.

Gud skapade människan till man och kvinna. De har olika kön så att man inte ska blanda ihop dem. De är båda människor. De är båda lika mycket värda. De är båda skapade till Guds Avbild. På ett individuellt plan är de kallade att leva tillsammans i ett livslångt förbund. Detta förbund ingår de båda frivilligt av kärlek till varandra. Gud har välsignat detta förbund så de kan få barn. Detta förbund skiljer sig från andra samlevnadsformer och blev genom den kristna tron en grundsten i det västerländska samhällsbygget.

Äktenskapet har utformats på olika sätt i olika kulturer och det kan ske igen, men i sak är det vad det alltid varit, ett livslångt förhållande mellan man och kvinna.

Äktenskapet är en jordisk ordning och det upphör med döden. Efter döden ger Gud oss andra kroppar och där gifter sig inte människor med varandra. Det behövs så att säga inte.

Äktenskapet skyddar samhället från inre upplösning som promiskuitet eller månggiften. Samhället sätter en norm genom sin Äktenskapsbalk och undantag upphäver aldrig regeln.

Eller har jag missförstått det hela?

måndag, november 05, 2007

Är äktenskapet värt ett nyval?

Siwert Öholm har blivit en opinonsbildare i tidningen Världen idag. I dagens nummer skriver han: "Äktenskap kaninte vara månggifte, inte barnöktenskap, inte djuräktenskap. Äktenskap är inte heller partnerskap mellan homosexuella. Detta borde vara självklart även för våra politiker. I varje fall måste det gälla det parti som vilar på den judisk-kristna traditionen. Jag tror inte Göran Hägglund och hans parti kan kompromissa i denna fråga. Äktenskapet mellan man och kvinna, familjen som mamma, pappa och barn är starkare än hundra Barsebäcksreaktorer och viktigare än regeringstaburetter. Äktenskapet är värt ett nyval"

Det vore väl ändå skönt att slippa. Men kommer Göran Hägglund att kunna kompromissa. Kan vi få en Samlevnadsbalk och låta äktenskapet få finnas kvar? Det är frågan. Jag hoppas Hägglund visar större engagemang i regeringsdiskussionerna än vad han visat mig - hittills.

söndag, november 04, 2007

Vem kan bejaka samkönade äktenskap?

Idag kunde jag läsa kolumnisten Roland Poirier Martinsson i SvD. Han skriver principiellt om samkönade äktenskap och förklarar varför han är emot det. Det enkla skälet är att han bekänner sig till den kristna tron. Han har visserligen personligen ingenting emot att samkönade "gifter sig", men den kristna tron är överordnad.

Det är underbart att läsa denna koluimn skriven av en som tagit fasta på det enkla att det inte är individers sak att plocka till sig delar av den kristna tron och sedan göra sig en egen variant. Den kristna tron är given en gång för alla och att bli en kristen är att ansluta sig till hela paketet så att säga. Poirier Martinsson konstaterare därför att en seriös kristen "strävar därför ständigt efter att lösa upp spänningar mellan personlig övertygelse och kyrkans tro". Kyrkan är för honom en kompass på resan genom världen. Han avslutar:

"Utan kompass blir det kortsiktigt och man måste lita på gaphalsar längs vägen".

lördag, november 03, 2007

Varför inte kalla den för Samlevnadsbalken?

I veckan har förslaget till ny Äktenskapsbalk diskuterats och alla kan se vartåt det lutar. Vi är ganska många som ur ett kristet perspektiv konstaterar att det nya förslaget strider mot Bibeln.

Vi kan inte längre påverka den svenska lagstiftnigen utan här gäller det att göra det bästa av situationen. Jag mailade till Kd-ledaren Göran Hägglund och frågade om det var möjligt att åtminstonen ändra namnet på den nya lagstiftningen så att den kan kallas Samlevnadsbalken i stället. Det skulle underlätta för många judar, kristna och muslimer.

Vem ska viga? Kyrkomötet föreslår att prästerna ska göra det också fortsättningsvis. Kan vi inte påverka våra egna ens? Om Svenska kyrkans präster ska viga efter den nya lagstiftningen blir det lämpligare att tala om vigselplikt än vigselrätt. För alla ska väl tvingas till att viga? Kankse gör man undantag för dem som vill följa Bibeln så att de slipper, men det kallas då diskriminering och det är en tidsfråga innan de mobbas offentligt.

Göran Hägglund? Han har inte svarat - än.