måndag, november 23, 2009

Därför är jag med i Svenska kyrkan! Del 5

Här ska ni få något som vid närmare eftertanke verkar helt fel. Jag har skrivit ett brev till Domkapitlet, men inte skickat det ännu. Ni får det alltså före Domkapitlet. Men jag ska skicka det imorgon om inget oförutsett inträffar. Rätt eller fel. Brevet lär väl bli offentligt om någon bryr sig hur som helst. Så här lyder det:

Uttalande efter kyrkomötets beslut om vigsel av samkönade par

Det är med sorg jag har tagit del av kyrkomötets splittrande beslut om vigsel av samkönade par i oktober 2009.

Det torde vara uppenbart även för dem som inte är särskilt väl insatta, att beslutet avviker från vår kyrkas tro, bekännelse och lära. Det strider mot skapelseordningen sådan den är uppenbarad för oss och den strider mot Jesu egen undervisning om äktenskapet.

Beslutet väcker en rad frågor som borde behandlats innan beslut togs vilket också de reserverande biskoparna hävdade.

Jag anser att kyrkomötet genom sitt beslut att bejaka en civilrättslig vigsel mellan människor av samma kön har försökt hävda identitet mellan en religionsneutral och en kristen äktenskapssyn. Detta låter sig inte göras. Bibeln är för Kristi kyrka helig Skrift och tillsammans med kyrkans tradition vägledande vid svåra vägval, inte majoritetsbeslut. Kyrkomötet har enligt min mening överskridit sina befogenheter och beslutet är att betrakta som politiskt betingat.

Jag har därför också fortsättningsvis för avsikt att hålla fast vid den apostoliska successionen, den Heliga Skrift och den syn på äktenskapet som är den allmänneliga Kyrkans.

Med vänlig hälsning

Håkan Sunnliden
VDM

Så lyder brevet. Jag försöker inte argumentera eller övertyga Domkapitlet, men jag känner behov av att få uttala mig. Och eftersom jag fortfarande är kvar i Svenska kyrkan har jag en möjlighet att få göra det.

lördag, november 07, 2009

Därför är jag med i Svenska kyrkan! Del 4

Idag känner jag mig till och med något uppmuntrad trots att jag tillhör Svenska kyrkan. Jag är inte ensam om att brottas med min tillhörighet. Göran Skytte skriver i dagens SvD under rubriken "Jag stannar tills de kastar ut mig". Han är införstådd med Svenska kyrkans förfall och förstår att det kan bli sämre. Det kan bli sämre därför att sådana som Jonas Gardell och Helle Klein har blivit vägledande. Hörde förresten att Gardell skulle få eget TV-program där han ska tala med svenska folket om Gud och Jesus, - i åtta delar! Skytte skriver att han stannar kvar för att stödja dem som försöker stå emot förfallet.
Det är som jag skrivit tidigare ganska många som är kvar trots allt. Det är egentligen bara de som kan påverka Svensak kyrkan. De andra står ju utanför!
Det är visserligen sant att Svensnak kyrkans makt blivit politiserad, men jag tror att de samtidigt mist den andliga makten. Den andliga makten som djupast sett är all makt är Guds. De kristna som ingår i Guds hushåll är hans arvingar. De får del av Guds makt redan i tiden genom Anden. Tillsammans utgör de Kristi kropp på jorden och Gud fortsätter att verka genom den. Inte m indre utan mer än någonsin. Något nytt håller på att ske i vårt land. Märker ni det inte? Gud organiserar oss ekumeniskt och vi förvandlar till en armé som kan strida mot sekularisering och vinna sakralisering i stället. Vi kan strida mot söndring och vinna ekumenik. Vi kan strida mot kyrkopolitik och vinna lekmännens hjärta i stället. Vi har en god kamp att kämpa men vi behöver göra det tillsammans. Var med i den kyrkokamp som utkämpas inom Svenska kyrkan uppmanar jag dig.