fredag, juni 05, 2020

Mirjam berättar från Nepal

Vi har fått många rapporter via media om Corona-läget i Sverige, men inte så många från Nepal. Här får du en inblick hur våra vänner har det där:

Covid-19 har nyligen kommit till Nepal och har fortfarande inte allt för många fall, men trots det har vi haft mkt kraftiga åtgärder vilket lett till stora konsekvenser:
    Vi är inne på elfte veckan av lockdown, och kan inte lämna huset. Polis vaktar gatorna, och ska vi ut måste vi smita runt dem. Man har tillåtelse att gå och handla på fm, men inte att köra till butiker en bit bort.
    Vi får inte köra privata fordon.
    Vi ser att all importerad mat minskar i affärerna, men de vanligaste matvarorna som nepaleser vill ha finns tillgängligt utan större problem.
    Flygplatsen är stängd tills 1 juli (minst).
    För någon vecka sedan fick poliser tillåtelse att öppna eld mot smittade patienter som smet från infektionsavdelning på sjukhus. Det har varit ett par patienter som gjort det, och rädslan driver människor till extrema åtgärder.
    75% av företag i Nepal betalade inte ut löner förra månaden, och anställda får inte något stöd av regeringen alls.
    25 % av familjer i Nepal får sin inkomst från migrantarbetare i andra länder. Många av dem har nu förlorat sina jobb.
    Turism är en stor inkomstkälla i Nepal, vilket har blivit helt inställd för detta året.

För ett par veckor sedan kunde vi öppna upp Dinadi, och starta upp produktionen lite grann. Vi var nedstängda i ca sju veckor, vilket givetvis var svårt för alla. Dock är det fortfarande lockdown (nyss förlängd till 14 juni) och vi har knappt varit utanför dörren eller träffat någon utanför familjen. Jag och Preston har bara varit upp till kontoret några gånger, men barnen har varit hemma hela tiden och har skola online. 

Här kan du läsa om deras arbete

http://www.dinadi.comtisdag, juni 02, 2020

Ny bok


Varför inte gå tillbaka till Apostlagärningarna och studera hur de första kristna levde? Eller läsa min självbiografi under sköna sommarkvällar?

Nu är det klart att förlaget Recito kan leverera boken Apostlagärningarna - en bibelteologisk kommentar den 9 juni. Jag bör med andra ord ha böckerna här nästa vecka. Men redan nu kan du förhandsbeställa. 

Förlaget Semnos har lovat mig att hjälpa till med utskicken och det är jag tacksam för. Semnos har också hjälpt mig med prissättningen och lyckats få ner priset så att det inkluderar både moms och frakt. Min självbiografi har rönt stor uppskattning och om du beställer båda böckerna får vi ner priset ytterligare.

Du kan nu förhandsbeställa Apostlagärningarna direkt hos författaren och få den kommenterad vers för vers. Bibeltexten är infogad så du kan läsa från pärm till pärm. Boken/böckerna skickas 10 juni.


Apostlagärningarna
Bandtyp: Danskt band
Förlag: Recito
Antal sidor: 272 st.
Pris: 250;- inkl. moms och fraktSå länge dagen varar
Bandtyp: häftad
Förlag: Semnos
Antal sidor: 306 st.
Pris: 250;- inkl. moms och fraktSwischa 250;- till HåVi 123 116 9762
Meddela mig på hakan.sunnliden@telia.com vilken bok betalningen avser eller swischa 450;-för båda böckerna. Om du vill kan jag skicka faktura.
Jag signerar och Semnos skickar ut boken/böckerna den 10 juni 2020.
Beställningen kommer i brevlådan


Köp boken i Finland: Booky.fi
Köp boken i Norge: Adlibris.no
Köp boken i Danmark: CDON.dk


lördag, maj 30, 2020

Vi ses snart igen


Min förhoppning var att lägga ut en video, men det får bli länken i stället. Var så goda - håll till godo.

https://www.youtube.com/watch?v=xgnKl8w5Qyw

Lägg märke till att orden tro, hopp och kärlek finns med i texten. Är det inte underbart?!


tisdag, maj 26, 2020

Ny bibelteologisk kommentar!

Äntligen! Nu ligger den på tryckeriet och den kommer att levereras den 9 juni! Återkommer senare med information om hur du kan beställa.

Det har varit mycket spännande att arbeta med de första kristna församlingarna.Det var som att få en inblick i den tiden när jag läste på i de olika kommentarerna. Det stod mer klart för mig än någonsin att ekklesian blev synlig i de många husförsamlingar som växte upp, först i Jerusalem, sedan vidare i Samarien, Antiokia i Syrien och så vidare. Det talas om ekklesian 23 gånger i Apostlagärningarna och det är uppenbart att ordet används på olika sätt. Min kollega kyrkoherden Leif Andersson prickar rätt när han påstår att "det finns bara en kyrka, men många församlingar". Den meningen tror jag är en nyckel inför framtiden.

Genom åren har jag särskilt brottats med vad det är att vara "andedöpt". Förvirringen är ganska stor kring detta begrepp. Av kommentaren framgår vem som döper i den helige Ande, vad det betyder och hur viktigt det är att vara "andedöpt". Jag är glad att jag har kunnat presentera en undervisning i ämnet.


Min gode vän kyrkoherden Magnus Lind skriver följande på bokens baksida.

Så får vi följa med Håkan Sunnliden när han tar oss med in i Apostlagärningarnas spännande och inspirerande sammanhang. För mig har det varit så att jag med åren upptäckt, att jag behöver återvända till Apostlagärningarna med regelbundenhet. Varför? Jo, i Apostlagärningarna blir det tydligt att livet i den helige Ande är hjärtslaget för den kristna kyrkans existens. Lukas ger oss kännetecknen på den första kristna gemenskapens liv och dragningskraft. Denna gemenskap kallar Lukas för de heligas gemenskap. Det är just detta som blir både inspirerande och hoppfyllt. Vi känner igen oss!
   Håkan ställer sig frågan om det liv som Apostlagärningarna vittnar om är tillgängligt för oss idag. Och han svarar förstås jakande på den frågan och tillägger att; där man finner levande kristna gemenskaper kan man också förvänta sig att känna igen livet i den helige Ande!
Med denna utgångspunkt leder Håkan oss genom Apostlagärningarna. Detta är styrkan i denna bibelkommentar. Han visar, som den goda bibelteolog han är, hur Apostlagärningarna vittnar om hur de första kristna församlingarna växer fram och hur de frågor de ställdes inför också hänger ihop med inte minst Paulusbrevens tillkomst. Läs gärna och låt dig inspireras!

Magnus Lind, kyrkoherde

måndag, maj 18, 2020

EFS-präst "påkragad"

Jag borde inte vara förvånad. Jag är inte förvånad, men upprörd. Det var i och för sig (nästan) väntat att Överklagandenämnden skulle upphäva Luleå domkapitlets beslut att avkraga den kvinnliga prästen. Men det som upprör mig är att ett domkapitel kan bära sig så illa åt som Luleå domkapitel gjort. Det upprör mig. Och tyvärr verkar det inte vara det enda domkapitlet.

Göteborgs domkapitel har under flera år burit sig illa åt under Per Eckerdals ledning. Han verkar ha använt domkapitlet för att plåga dels de högkyrkliga och dels prästerna i Missionsprovinsen. Efter Eckerdal har det fortsatt med Susanne Rappman. Biskopen är om du inte visste det självskriven ordföranden i domkapitlen. Det var under Rappmans ledning som Rune Imberg avkragades för att sedan påkragas igen av Överklagandenämnden. Är det inte uppenbart?

Domkapitlen är rättsosäkra

Frimodig kyrka har vid flera kyrkomöten motionerat om att den som ställs inför rätta ska ha rätt till en försvarsadvokat. Som vanligt utan framgång. Vi har också motionerat om att man ska reformera domkapitlen. Utan framgång. Jag har till och med motionerat om att vi inte behöver något domkapitel. Så här skrev jag på bloggen året innan jag skrev motionen:

6. Lägg ner domkapitlen. Bakgrunden till denna motion är väl känd. Det handlar om att domkapitlen är otidsenliga och rättsosäkra. Det är möjligt att jag ska vänta något år med denna motion så att vi hinner samla på oss ännu fler orättvisor. Stiftet med dess biskopen och domkapitel har två uppgifter. De ska främja Kyrkans liv och utöva tillsyn. Många av oss som drabbats upplever inget "främjande" utan bara "tillsyn" varför domkapitlen alltmer framstår som rättsosäkra domstolar, för att inte säga illegala. Denna motion kräver en hel del arbete att samla ihop bakgrundsmaterialet, men Kyrkans tidning har gjort ett bra jobb och kanske skulle de kunna vara behjälpliga. Om vi vill behålla domkapitlen kunde man åtminstone reorganisera dem och se över dess uppdrag. Varför ska vi för övrigt ha både domkapitel och stiftsstyrelse?

Det var naturligtvis inte populärt. Men vem vet kanske ska den upp igen. Eller åtminstone behöver man reformera domkapitlet.


onsdag, maj 06, 2020

HERRE, VÅR GUD

HERRE, VÅR GUD, Du som är rik på förbarmande och som i Din oförtröttliga vishet leder vårt liv, hör vår bön, tag emot vår ånger för våra synder, låt den nya smittsamma sjukdomen få ett slut, liksom Du en gång lät det straff som drabbade Ditt folk under konung Davids tid få ett slut. Du är våra själars och våra kroppars läkedom: skänk hälsa åt dem som är drabbade av sjukdomen och låt dem snart få resa sig upp från sitt sjukläger, så att de må kunna förhärliga Dig, den barmhärtige Frälsaren, och bevara genom Din nåd alla dem som av människokärlek och i självuppoffringens ande vårdar de sjuka hemma eller på sjukhusen. Håll all sjukdom och allt lidande fjärran från Ditt folk och lär oss att uppskatta livet och hälsan med en orubblig tro på Ditt beskydd, med hoppet på Din hjälp och med kärleken till Dig och till vår nästa. Ty det är Dig som det tillkommer att visa barmhärtighet och att frälsa oss, du vår Gud, och vi ärar Dig: Fader, Son och helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


(Bönen är hämtad från Ortodox tidning och är en översättning från franskan. Bibelstället som det anspelas på är 2 Sam 24:15 som handlar om ett tillfälle då HERREN sände pest över landet.)torsdag, april 23, 2020

Husmässa


Så har vi firat vår husmässa i vanlig ordning. Det är så underbart att få ha tron och trons uttryck förankrade i sitt hjärta och i sin hemmiljö. Här kan jag leva tron helt och fullt.
Bor du i Värnamo eller har vägarna förbi är du välkommen onsdagar 17-19 att vara med på en husmässa. Men ring först eftersom vi är i några olika hem.