lördag, mars 23, 2019

Israel inspirerar världen

Det är skönt att vara tillbaka i rutinerna, inte minst morgonrutinerna, efter Nepal-resan. Jag lägger märke till att jag tappar mark vad gäller bloggandet. Ibland funderar jag på att lägga av, men eftersom det är 2-300 personer som följer mig tar det emot. En idé kunde vara att helt gå över till hemsidan. Där finns också möjligheter att blogga ...

Häromdagen kom Menorah, förenade Israelsamlingens tidning i brevlådan. Den är alltid intressant att bläddra igenom och alltid finns det något läsvärt också för mig. Den här gången fanns en redogörelse under rubriken Israel inspirerar världen. I den redovisades några av de mest betydelsefulla upptäckterna i Israel under år 2018. Och jag häpnar. Några exempel:

1. Företaget Soldcold har utvecklat en färg som använder solens strålar för att aktivera en kylmekanism, vilket ger luftkonditionering utan el. Ju varmare solstrålarna är, desto mer svalnar anläggningen.

2. Den israeliske hjärnforskaren Eita Okun vid Bar Han Universitetet håller på att utveckla ett vaccin mot Alzheimers, något som kommer att påverka 47 miljoner människor världen över.

3. Andra forskare vid samma universitet som ovan är på väg att utveckla en lösning som med hjälp av ögondroppar rättar till alla brytningsfel.

4. Läkemedelsföretaget Collplant har tillsammans med ett amerikanskt företag påbörjat utvecklingen av 3D-tillverkade lungor för användning vid transplantationer. Går försöket bra, kommer tre ytterligare organ att framställas.

5. Bilar som drivs med vatten?Det israelisk/australienska start-up-företaget Electriq-global har konstruerat just en sådan bil. De första kommersiella bilarna förväntas komma ut på marknaden år 2022.

Det finns inte ord för att tala om det judiska folkets betydelse för sin omvärld.

tisdag, mars 19, 2019

Hemma från Nepal

Skönt att vara hemma igen efter resan till Nepal. Väl hemma får jag frågan hur jag upplevde att komma tillbaka till olyckans land. Ärligt talat inget speciellt. Jag har aldrig varit ängslig eller känslosam över att komma tillbaka till Nepal, men inte haft anledning tidigare. Det är ju fem år sedan olyckan inträffade. Den dagen olyckan skedde fylldes jag av Guds frid på ett mycket speciellt sätt och den friden har inte lämnat mig sedan dess.

Café Kairos i Kathmandu
Den här gången var det inte medresenärerna som reste mig därför att jag hade ett uppdrag. Den här gången var det Victor som hade ärende och Kari och jag som var medresenärer. Victor har varit nere kanske fem, sex eller sju gånger efter olyckan. Han arbetar inom näringslivet i Örebro-regionen och har hjälpt några av de sociala företag kristna vänner har startat i Kathmandu. Nu ville Five 14 som du kan läsa om genom att klicka här ha hans akuta hjälp. Five 14 består av tre bolag som samarbetar. De arbetar med Bed & Breakfast, Kairos café och Adventure. Det ställer ganska stora krav på samarbete förutom de vanliga företags utmaningarna. Det var både spännande och intressant att se hur Victor arbetade sig igenom processerna. Det är väl inte konstigt att vi är både glada och stolta över honom. Five 14 har idag upp emot 50 handplockade anställda, alla hämtade från gatan.

Förutom dessa bolag var det så att när olyckan skedde 14 maj 2014 reste Victor snarast till Kathmandu för att bistå mig. När han anlände togs han emot av Preston och Mirjam som arbetar i Katmandu sedan jag tror sju år tillbaka. De drev först ett bolag som heter Purnaa. Du kan läsa om det genom att klicka här. Mirjam var den första som besökte mig på sjukhuset. Hon kommer från Östersund och kunde läsa Psalm 91 för mig på ren skönsjungande svenska. Jag minns det än idag. Jag trodde det var en ängel. Och kanske var det det också.

Mirjam är gift med Preston som kommer från Kanada. De sålde Purnaa och startade i stället Dinadi som du kan läsa om genom att klicka här. De gör helt enkelt som så att de erbjuder kvinnor, ofta ensamstående, och flickor som hotas av försäljning att arbeta för dem. Victor fungerar idag som konsult också för detta företag. Det finns mer intressant att berätta om dessa företag. Vilken glädje att se hur människor som normalt sett aldrig skulle ha fått något arbete nu arbetar och tjänar pengar.


Utflykt med utsikt över Himalaya i bakgrunden
Vi hann också med en utflykt med utsikt över Kathmandu Valley. Här lär grundaren av Nepal en gång stått och blickat ut över dalen innan han bestämde sig för att göra detta till ett land. Här är höjden 2 500 m över havet. Sista biten upp går linbana. Själv finner jag inget nöje alls med de hör höjderna. Jag stannade nedanför så det är Kari som har tagit bilden.

Det är skönt att vara hemma igen.

Apg 10:16-33


10 17 Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda, stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, 18 och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst. 19 Petrus funderade fortfarande över synen när Anden sade till honom: "Se, tre män söker dig. 20 Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem." 21 Petrus gick ner till männen och sade: "Jag är den ni söker. Av vilken orsak har ni kommit hit?" 22 De svarade: "Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga." 23 Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster.

V 17-18 säger att Petrus grubblade över synen. Ska synen betyda att vi inte längre behöver skilja mellan rena och orena djur? I förlängningen av en sådan tolkning finns det inte längre skäl till att dra någon gränslinje mellan judar och hedningar vad gäller bordsgemenskap, en brännande fråga i den första församlingen. Synen kan också betyda att Gud nu tar emot både judar (rena) och hedningar (orena). Det är det senare som är den rätta förståelsen enligt v 28.

V 19-23a Petrus tänkte fortfarande på synen när Anden informerade honom om de tre männen från Caesarea. Petrus fick ett kunskapens ord. Han får veta att han ska följa dem utan att tveka. Petrus får höra berättas om Cornelius och dennes uppenbarelse. Det är andra gången som vi får höra om vad som skett med Cornelius. Det har nu blivit skymning och de stannar över natten innan de beger sig i väg dagen därpå.

10 23b Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. 24 Dagen därpå kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade samlat sina släktingar och närmaste vänner. 25 När Petrus skulle gå in, kom Cornelius och mötte honom och föll ner för hans fötter och tillbad. 26 Men Petrus reste honom upp och sade: "Stå upp! Jag är också bara en människa." 27 Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många samlade där. 

V 23b-27 Några av bröderna från Joppe följer med Petrus tillbaka till Caesarea. Sällskapet består då av 10 män, se 11:12, tre från Cornelius hus, sex ”bröder” och Petrus. Så anländer de till Caesarea där Cornelius samlat ihop släkt och vänner. Cornelius är så upprymd att han faller ner för Petrus fötter och tillber honom. Petrus reser honom omedelbart upp och när de går in i stora rummet är många församlade.

10 28 Han sade till dem: "Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. 29 Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Så nu undrar jag av vilken orsak ni har bett mig komma?" 30 Cornelius svarade: "För fyra dagar sedan just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig 31 och sade: Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. 32 Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet. 33 Då skickade jag genast bud efter dig, och det var vänligt av dig att komma. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga."

V 28-29 inleds med att Petrus hälsar och börjar tala. Han säger: ”Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning …” Det är en sanning med modifikation. Det förbudet var inte absolut, men det fanns fog för det och det var politiskt inkorrekt. Det svåraste att hantera var bordsgemenskapen, se 11:2 och 3. Men också att gå in i ett hedniskt hus var impopulärt, se till exempel Joh 18:28. Att köpa livsmedel av hedningar, särskilt kött, var uteslutet för de lagtrogna eftersom djuren inte var rituellt slaktade. Därför blev det svårt att resa i främmande land och v 28 får här ses som att Petrus knyter an till detta.

I v 30-33 upprepas för tredje gången den syn Cornelius haft. Cornelius säger att de vill höra ”vad Herren har befallt dig att säga”. Med de orden bekräftar Lukas Petrus apostolat ytterligare. Vanligtvis började en missionspredikan med ett Skriftcitat, men här börjar Petrus direkt med anknytningen. Han har ju fått ett direkttilltal från Gud!

lördag, mars 09, 2019

Till Nepal

Om någon timme bär det av till Nepal. Den här gången är det pappa som följer med Victor. Victor har sitt engagemang i ledningen av två företag i Kathmandu. Kari och jag bestämde oss för att följa med den här gången. Det blir Karis fjärde och min tredje resa. Min senaste resa fick ett oönskat slut, men nu tror vi att det går bra den här gången.

Det visade sig när jag pratade med gode vännen och medarbetaren Hans Sundberg att vår kontaktman för pastorsutbildningen i Nepal är något involverad också i det arbete Kari och jag nu ska besöka. Jag känner på mig att Herren håller på att föra saker framåt genom att knyta ihop tidigare osannolika människor. Det kommer att bli en spännande resa.

För övrigt har jag inte bloggat på länge. Mitt kyrkopolitiska engagemang har tagit en annan vändning på så sätt att annat blivit betydligt viktigare. Jag ska naturligtvis göra mitt bästa  för Frimodig kyrka, men annat känns betydligt mer angeläget.

Arbetet med vår Bibelskola-on-line, som jag hoppas du har besökt har tagit både tid och kraft, men redan visat sig vara värt insatsen. I skrivande stund kunde jag se att skolan för närvarande har 41 bibelskoleelever. Jag kallar dem som även om You Tube kallar dem prenumeranter. I går kunde vi med glädje presentera det femte och sista ämnesområdet som är dogmatik. Det betyder att grunden är lagd och att det nu gäller att bygga vidare. Jag skulle tro att det är klokt att inte gå för fort fram. Eleverna ska hinna med. Kanske blir det lagom att lägga ut ett par avsnitt i vecka framöver.

Boken Evangelium enligt Matteus har fått en fantastiskt bra start. Först överraskades jag av Värnamo Nyheter som gjorde en intervju med anledning av boken. Om det var en överraskning var det en ännu större överraskning att Kyrkans Tidning hörde av sig och också gjorde en intervju med anledning av boken. Den senare intervju publiceras förmodligen i veckan som kommer, då jag är i Nepal, men jag kan nog få tag på tidningen när jag kommer hem.

En tredje intressant händelse är att en längtan efter att bilda en EFS-förening tycks finnas i Värnamo. I en mening är jag inte förvånad. Denna längtan behöver inte endast vara en besvikelse över sakernas tillstånd i pastoratet. Det är snarare en längtan efter frihet och fördjupning. Det är sunt. Eftersom jag alltmer tror på allmänkyrkliga husförsamlingar hälsar jag detta välkommet.

Den kände sociologen Rodney Stark har räknat på den numerära tillväxten i fornkyrkan. I hans resonemang hade Rom 450 000 invånare i början på 300-talet. Dryga 60 % hade blivit kristna, men inga kyrkbyggnader var på plats. De kristna var organiserade i husförsamlingar. Om en husförsamling bestod av låt säga 60 personer betyder det att Rom hade uppemot 5 000 församlingar när kyrkan blev statskyrka. Otroligt.

Jag använde samma beräkningsmetod för att räkna på Värnamo med sina 34 000 invånare. Dryga 60 % skulle vara kristna och kommunen skulle ha ungefär 350 husförsamlingar! Det du! Även om jag har svårt att tro att jag någonsin kommer att få uppleva något i närheten av det är det ändå en store framgång för Guds rike för varje liten gemenskap som blir till.

Nej, nu måste vi strax åka. Vi kommer hem söndagen den 17:e mars eller möjligen på måndagen. Då ska jag ge en liten rapport. Tills dess önskar jag dig allt gott.

i Jesus / Håkan

tisdag, februari 26, 2019

Apg 10:1-16


Det avsnitt vi nu har framför oss, 10:1-11:18, är det längsta sammanhängande i hela Apostlagärningarna. Tidigare exegeter har sagt att detta är en enkel omvändelseberättelse, men det är svårt att tro. Berättelsen om den syn Petrus får berättas två gånger, 10:9-16 och 11:5-10 och Cornelius syn omnämns fyra gånger, 10:3-6, 22, 30-32 och 11:13. Lukas anser med andra ord att dessa händelser är avgörande för fortsättningen – hednamissionen. Det är Petrus som här använder ”himmelrikets nycklar”, Matt 16:19.

Lukas upplägg, strukturen ser ut på följande sätt:

10:1-8            Cornelius får en syn
10:9-16          Petrus får en syn
10:17-27        Cornelius och Petrus möter varandra      
10:28-43        Petrus talar till hedningarna
10:44-48        Anden utgjuts och hedningarna döps
11:1-18          Petrus försvarar dopet av hedningar

10:1-8 Cornelius får en syn

10 1 I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. 2 Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. 3 En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sade: "Cornelius!" 4 Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?" Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. 5 Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. 6 Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet." 7 När ängeln som talat med honom var borta, kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat från sitt närmaste följe. 8 Han förklarade alltsammans för dem och sände iväg dem till Joppe.

10:1-8 utgår från en den gudfruktige hedningen Cornelius, en officer. Han levde efter den judiska lagen dock utan att vara jude. Det var inte helt ovanligt. Han bad alltid till Gud, det vill säga de gånger det var anbefallt. Vi en av dagens bönestunder får han en syn i vaket tillstånd. Ängeln behöver här aldrig säga att han inte ska vara rädd, utan endast att Gud har sett hans tro.

Ängeln ber Cornelius att skicka efter en viss Simon Petrus men Cornelius får aldrig veta varför, jämför med det besked Petrus får i v 20. I den här berättelsen talar med andra ord först en ängel, v 3, i synen till Petrus talar Rösten, v13, och senare Anden, v 19. Variationerna saknar i sig men understryker ett gudomlig skeende. Det är Herren som verkar.

10 9 Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. 10 Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. 11 Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden, 12 och i den fanns jordens alla fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. 13 Och en röst kom till honom: "Res dig, Petrus, slakta och ät!" 14 Petrus svarade: "Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent." 15 Då sade en röst för andra gången till honom: "Vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent." 16 Detta hände tre gånger, och sedan blev duken strax upplyft till himlen.

10:9-10 Caesarea ligger söder om berget Karmel, ute vid kusten. Den kallas Caesarea Maritima eller Caesarea vid havet för att skilja den från Caesarea Filippi som ligger uppe vid berget Hermons fot. Staden har byggts upp från grunde av Herodes den store och som gett namn åt den för att hylla kejsaren. Den romerske ståthållaren, prokuratorn eller landshövdingen bodde här, Pilatus, Felix och Festus. De är alla omnämnda i Apostlagärningarna, närmare bestämt i 13:28, 24:1 ff, 24:27 och 25:1 ff. Till denna stad hade romarna förlagt fem kohorter, grekiska speira, en avdelning på 600 man.[1]

Petrus befinner sig i Joppe och när han är i bön, vid sjätte timmen, faller han i hänryckning, på grekiska ekstasis. Ordet varierar i styrka ner till häpnad eller förskräckelse. Begreppet är flytande. Vi har samma ord i 2:2, 7, 11:5 och 2 Kor 12:1 ff.

V 11-15 Plötsligt såg han himlen öppen och en linneduk sänkas ner med allehanda djur, rena och orena blandade. Rena och orena djur behandlas noggrant i 3 Mos 11. Här nämns de i en vis ordningsföljd, enligt mönster från 1 Mos 1:24, 6:20, se också Rom 1:23.

Den visuella synen följs av en auditiv. Situationen påminner om den när Jesus frestades i öknen. Petrus är hungrig, v 10 och får besked att han ska slakta och äta. Han uppfattar synen som en prövning. Nu prövas hans syn på lagen. Naturligtvis avvisar Petrus rösten, men han får nya besked i v 15: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.” Här bryts ett mönster som måste ha skakat Petrus i grundvalarna. Hade inte Jesus talat med honom om detta tidigare?

V 16 Detta hände tre gånger.


[1] En centurion bestod av 100 soldater. En sådan leddes av en hövitsman eller centurion. Sex sådana centurioner bildade en kohort och tio kohorter utgjorde en legion. Den bestod med andra ord av 6 000 man.

måndag, februari 25, 2019

Dag Sandahl skriver igen


Bildresultat för paulus

Med den här bloggen vill jag bara peka på två händelser. Den första är att f Dag Sandahl återigen bloggar. Han avslutade sin blogg för en tid sedan, men skriver nu i stället för Kyrklig Samling. Om du inte har upptäckt det så har du fått veta det nu. Dags analyser och redogörelser är lika skarpa som vanligt och även om det blir lite för mycket för oss dödliga emellanåt är han väl värd att både känna till och läsa. Såg att han nu senast valt att kommentera medlemsutvecklingen i folkkyrkan Svenska kyrkan. Jag har själv räknat ut att 247 personer lämnar Svenska kyrkan varje dag! Tala om tillbakagång. Den går att förklara men ändå ... Vill du hitta till Dags blogg så gör du det genom att klicka här.


En annan händelse som jag upptäckt så sent som idag är att en viss Mattias Hagberg, som själv bekänner sig som icke troende (hur man nu kan vara det), har skrivit fördelaktigt om aposteln Paulus.
Hagberg är journalist till yrket och skriver här för Sveriges radio. Han har fått upp ögonen för Paulus. Han fascineras av att Paulus är så radikal. O, vad jag önskar att också kyrkans eget folk kunde upptäcka detsamma. Paulus sätter sig själv över det som har varit och sträcker sig mo det nya som kommer. Vill du läsa Hagbergs artikel kan du klicka här.

Det är spännande och roligt att ha tillgång till en sådan massa kunskaper, insikter och erfarenheter vi kan få del av genom internet. Rätt använt är det en stor välsignelse.

I morgon reser jag till Växjö för Stiftsfullmäktige.
söndag, februari 24, 2019

Undervisning på tagalo

Så gick den veckan också. Ibland undrar jag vart tiden tar vägen. Men vid närmare eftertanke hinner det hända ganska mycket på en vecka.

I onsdags började jag föreläsningsserien över Jakobs brev i Arken. Det kom et drygt 50-tal personer och jag måste tillstå att jag tycker det är fantastiskt roligt att få föreläsa i ett sammanhang där jag vet att de som lyssnar är allvarligt intresserade. Det är inte alltid självklart. Serien äger rum under fem onsdagar. Med ett uppehåll för resan till Nepal, men den kan jag återkomma till.

På torsdagen firade vi ökenmässan i Mariakyrkan. Det är en förmån att få vara med. Jag tycker om ökenmässan med sin rika liturgi. Basileios-liturgin har österländskt ursprung medan vår egen tradition är västerländsk. Det är ganska stor skillnad vill jag påstå och jag tycker vi har mycket att lära av den österländska delen av kyrkan.

Vidare har det kommit in en del beställningar på cellkyrkomaterial. Vi översatte och tryckte undervisningsmaterial för nykristna, men när vi släppte konceptet fick vi en hel del över. Det vore mycket roligt om det kom till användning igen. Även om den undervisningen behöver kompletteras med den egna evangelisk-luthersk traditionen, är den mycket bra. Jag har på nära håll sett hur nykristna växer och blir rotade i Kristus.

I helgen hart jag annars arbetat med vår Bibelskola-on-line. Det blev tre avsnitt på området homiletik. Nu hoppas jag fler hittar fram till den undervisningen. Det är inte vanligt att lekmännen hör undervisning om homiletik. Hoppas de kan hitta den och uppskatta den. I skrivande stund är avsnitten inte utlagda, men det sker när som helst framöver. Victor tar vid efterinspelningen och textar avsnitten. Detta för att man ska kunna lyssna diskret på tåg eller i buss, eller på annan plats som kräver en mer anpassad volym. Textningen är också bra med tanke på att man kan stoppa till exempel för att anteckna. Jag tror Victor kommer att föra över avsnitten till andra språk. Redan har flera avsnitt tillgång till engelsk text, men framöver blir det också albanska och tagalo. Det senare språket talas på Filippinerna. Är det inte fantastiskt vilka möjligheter vi har att sprida Guds ord.

Eftermiddagen avslutades med en match i Svenska cupen, en bedrövlig match. Riktigt underkänt. Bajen spelade 1-1 mot Eskilsminne. Eskilsminne gjorde en riktig kämpamatch och det ska jag inte ta ifrån dem, men ändå ... Kari och jag var tvungna att ta en promenad för att lugna ner oss.tisdag, februari 19, 2019

Hemma från Filippinerna

Det var fantastiskt att ännu en gång få komma till Filippinerna och återbesöka de vänner si lärde känna i början på 1990-talet. Då var det pastor Bjarne Skog som anordnade pastorskonferenserna och jag medverkade med undervisning. Tillsammans med Victor, Johan och Rickard reste vi runt på den stora ön Luzon.

Från vänster  ser du efter mig Victor, Enok, Bernhard, Bobby och Rickard
Enok fortsatte att organisera och leva med vännerna som en cellkyrka. Bobby driver de sociala företagen tillsammans med Rickard. 

Rickard har ända sedan 1990-talet arbetat vidare på missionsfältet med så kallade mikrolån. Under några decennier har han fått medverka till att mellan 12- och 13 000 småföretagare har kunnat bli till eller gå vidare. Han har gjort ett otroligt arbete och det var en sådan glädje att få se frukten av denna missionsinsats.


På bilden ser du Victor och mig ute i djungeln. Rickard tog med oss på ett besök hos en huvudjägarstam. Hövdingen kom till tro på Kristus Jesus någon gång på 1960-talet och hela stammen omvände sig.Det var ett starkt vittnesbörd om Herrens makt att frälsa.

På bilden nedan ser du hur pastor Conrado Domingo, som planterat ett 100-tal församlingar, och jag kramar om varandra. För min del känns det som att cirkeln har slutits.


Apg 9:32-43

Saulus var inte ensam om att vandra från plats till plats. Det gjorde också Filippos, se kommentaren 8:36–40 och Petrus, v 32. Om vi också fortsättningsvis ska läsa Apostlagärningarna kronologiskt befinner utspelar sig 9:32–12:1 under åren 37-42 e Kr.

32 Petrus reste runt i hela området och kom även ner till de heliga som bodde i Lydda. 33 Där träffade han en man vid namn Eneas, som var förlamad och sängliggande sedan åtta år tillbaka. 34 Petrus sade till honom: "Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng!" Genast steg han upp. 35 Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren.

V 32-35 Nu sägs det inte uttryckligen att Petrus reste runt och missionerade, snarare beskrivs hans resande som en inspektionsresa. Han kommer till de heliga, v32 och till en lärjunge i Joppe, v 36 och Lydda, v 38. Här finns med andra ord redan församlingar. I Lydda botas en lam. Lydda heter på hebreiska Lod och är en mycket gammal plats omnämnd redan i 1 Krön 8:12. Staden ligger 40 km nordväst om Jerusalem. År 145 f Kr fördes staden från Samarien till Judéen. Det tyder på att de flesta som bodde där var judar. I urkristen tid var Lydda en huvudort. Berättelsen innehåller de viktiga delar som brukar finnas med när det sker ett under. Eneas hade varit lam i åtta år, han blir omedelbart helad och alla omvände sig.

36 I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorkas, hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. 37 Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. 38 Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad: "Skynda dig och kom till oss!" 39 Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen, och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de tunikor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var hos dem. 40 Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot kroppen och sade: "Tabita, stå upp!" Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. 41 Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och änkorna och lät dem se att hon levde. 42 Detta blev känt i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. 43 Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare.

V36-38 Här följer ännu en underberättelse, men nu presenteras den sjuke först. Hon heter Tabita eller Dorkas och bor i Joppe. Staden ligger 15 km nordväst om Lydda, ute vid kusten. På GT:s tid hette staden Jafo och idag heter den Jaffa. Staden har spelat stor roll främst på grund av sin hamn, se 2 Krön 2:16 och Jona 1:3. Vid den här tiden lydde staden under ståthållaren i Caesarea. Här betonas först att hon gjort många barmhärtighetsgärningar, men att hon nu dött. Lukas som var läkare beskriver knappt och precist vad som skett. Normalt sett skulle hon begravas per omgående, men det verka som att liket placerats i väntan på at Petrus skulle komma.

V 39-41 Petrus anländer och får först då veta vad som hänt. Han har varit med om något liknande förut, och handlar såsom Jesus handlade när han uppväckte synagogföreståndarens dotter, Mark 5:35–43.

De båda exemplen är ett tydligt sätt för Lukas att bekräfta Petrus som apostel. Här finns fyra tydliga tecken på hans apostolat. För det första följer undret enligt Jesus exempel. I Mark 5 säger Jesus på grekiska Tahlita coum och Petrus säger här Tabitha coum, 9:40. Det är bara en bokstavs om skiljer de båda utsagorna åt. För det andra sker undret det i Jesus Kristi kraft, 9:34. För det tredje är båda undren tecken på att Jesus frälser, botar. I v 34 och 40 säger Petrus på grekiska anastethi, stå upp, samma ord som användes om Jesus uppståndelse, vilket knappast är en tillfällighet. För det fjärde ledde båda undren till att Jesus blir ärad, v35 och v 42. Människor kom till tro på Herren. 

V 42-43 Även den här underberättelsen innehåller delar som det hopplösa läget, det helt oväntade och resultatet att många kom till tro, v 42.

V 43 är intressant på flera sätt. Garvaren Simon har enligt judisk sed ett orent yrke, eftersom han är i beröring med döda djur. Petrus har genom att stanna där brutit mot god sed. Petrus fortsätter på detta sätt att ytterligare öppna dörren för hednamissionen. Garvaren Simon får en central roll i fortsättningen eftersom han omnämns i 10:6, 17f och 32.