lördag, april 22, 2017

2 veckan i Påsktiden

Joh 20:24-31

Idag börjar den andra veckan i Påsktiden. Tomas Tvivlaren står i blickfånget, I den grekiska texten kallas han Tomas Didymus. Det betyder Tomas tvillingen. Han var inte med när Jesus visade sig för de sina på Påskdagens kväll och kunde inte tro. Nu var det åtta dagar senare när Jesus mötte också honom. Det hade varit en jobbg vecka för Tomas. Det är klart att han funderade, kanske tvivlade samtidigt som han måste ha sett att de andra faktiskt var övertygade. Så säger han  

1. Om jag inte får se …
a)      det vill säga om jag inte får möta Jesus. Det finns ett flertal bibelställen där Jesus ber dem vara tysta om hans identitet och vi vet inte varför. Jag tror det beror på att Jesus vill att vi själva ska få möta honom. Tomas trodde inte därför att andra pratade …
b)      Det är svårt för många moderna människor att tro. Ibland undrar vi vad som krävs. Det krävs ett möte med Jesus. Hur? Det finns inget enkelt svar. Jesus kommer till oss på olika sätt.
c)      Idag får vi möta honom i evangeliets ord och i nattvarden. Men vi kan också möta honom i en annan människa, i bönen …

2. Då svarade Tomas Min Herre och min Gud
a)      När Jesus mötte Tomas var han inte sen att låta sig övertygas. Han trodde och bekände.
b)      Paulus skriver att vi blir rättfärdig genom hjärtats tro och frälsta genom munnens bekännelse. Hur många finns det i vår närhet som vill tro? Förmodligen många fler än vi tänker oss. Men de behöver få hjälp med att förstå bekännelsens betydelse.
c)      Vi som är bekännare ska vara det helhjärtat. Det grekiska ordet för att bekänna Gud, grekiska homologeo, betyder "säga samma sak som" Gud. Stämma in i Hans ord. Om Herren säger att jag är hans älskade barn ska jag tro och bekänna det.

3. Saliga de som inte har sett men ändå tror
a)      Jesus visste att han skulle kunna möta människor på andra sätt än genom att visa sig. Genom Ordet och Anden kan han möta många andra.
b)      I 5 Mos står att Ordet är dig nära. I ditt hjärta i din mun. Genom inkarnationen har Gud kommit oss människor helt nära. Det gäller alla. Han är närmare än vi förstår.

c)      Är det inte vår uppgift att berätta detta för andra? Vi ska vara frimodiga så här strax efter påsk, i uppståndelsens tid, att meditera över och bekänna Herrens uppståndelse – särskilt för andra människor!

fredag, april 21, 2017

Barnmorskan, del 3

I dag har jag läst Svenska Journalen. Den kom i brevlådan. Jag vet inte varför. Kanske för att jag har skänkt pengar till Läkarmissionen. Det var ett tema nummer som handlade om kvinnlig könsstympning. Det är inte något som jag har engagerat mig i precis men jag måste säga att jag blev berörd av innehållet. Hur primitiva är vi människor egentligen?

Med posten kom också ett brev från ProVita, en organisation som vill arbeta för människovärdet. Det är jag för. Jag läste häromdagen i en av mina andaktsböcker att det faktum att vi är skapade till Guds avbild gör att vi alla är original. Mänskliga rättigheter är tolkningen. Mycket bra skrivet. Tanken var visst hämtad från Jürgen Habermas.

I Nyhetsbrevet från ProVita informerades om barnmorskan. Där stod att domen meddelades den 12 april, att Arbetsdomstolen fastställer Tingsrättens dom och att Ellinor Grimmark därmed förlorat i båda instanserna. Den här andra förlusten kostade henne 606.000;-. Nu vill organisationen göra en insamling för att hjälpa henne betala. Tror jag det. Vem kan betala sådana rättegångskostnader? Jag var med och betalade den förra och kanske var det därför jag numera får Nyhetsbrevet? Ja, jag betalade inte hela, men kanske en hundralapp? Många bäckar små ...

Den tidigare förlusten, som jag var med i, är betald, meddelar Nyhetsbrevet. Den förlusten i Tingsrätten kostade 925.000;-. Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma om vi hjälps åt och det har jag förstår av andra insamlingar. Men jag undrar: hur i all sin da´r kan någon alls överklaga? hur kan vi ha råd att tillämpa vår demokratiska rätt? Jag vet inte. Den här gången kan man betala genom att Swisha 123 589 6519 och ange Ellinor Grimmark.

Jag är emot abort även om jag inser att det emellanåt kan finnas fog för tanken. Jag känner en som hade blivit aborterad om hans mamma hade haft den möjligheten. I stället blev han adopterad vilket naturligtvis ur hans synvinkel var ett bättre val. Men de flesta oönskade får aldrig chansen. Därför är jag emot abort.

Sedan kan jag naturligtvis se att Bibeln värderar varje människa, jag förmodar också varje ofödd människa, oerhört högt. Det sägs i Bibeln att Gud älskar människan så högt att Han sände sin Son att frälsa. Det är helt i harmoni med berättelsen om Moses. Moses blev räddad undan Faraos barnamord. Han gömdes undan i en liten låda och någon fann honom där i vassen. Moses betyder den som räddats ur vassen. Jag har många gånger undrat hur han upplevde sin uppväxt som en av få överlevande. Han måste haft en stark relation till de sina.

Vid ett tillfälle inledde jag ett av våra cellmöten med att konstatera att Jesus inte hade någon jordisk pappa och så skulle vi gå laget runt och ge våra synpunkter. Den delningen räckte för hela kvällen och än en gång blev det tydligt för mig hur viktigt det är med relationen föräldrar och barn.

Barnmorskan kanske har liknande tankar. Jag vet inte. Jag känner henne inte men hon har min sympati. I synnerhet för att hon kämpar för sin rätt, för sin rätt att tro och för sin rätt att överklaga. Det är tydligen många som ger henne inte bara sin sympati utan också av sina pengar. Jag har hört att någon amerikans organisation också hjälper henne med pengar. Det är bra men mest behöver hon vårt stöd och möjlighet att arbeta med vad hon är utbildad för och uppenbarligen vill arbeta med.

onsdag, april 19, 2017

Barnmorskan, del 2

Det har nått oss att barnmorskan Ellinor Grimmark kommer att överklaga till EU-domstolen. Det gör hon rätt. 

För det första: Saken som sådan är principiellt viktig. Vilken ställning har samvetsfriheten? På vilket sätt ska makter och väldigheter behandla människor med samvete?

För det andra: Oavsett vad man tycker är det viktigt att människor med samvete behandlas väl. Det kan aldrig vara rätt för en majoritet att förtrycka en minoritet. Det går att lösa problemet med arbetsschemat - om man vill. Problemet är när myndigheter och institutioner av ideologiska skäl låter bli, som i fallet med Grimmark. Värnamo sjukhus borde ha löst det här ärendet och inte backat för den politiska ideologin.

För det tredje är den enskildes rätt att överklaga viktig. Ellinor Grimmark gör rätt som använder sig av den rätten och inge borde beklaga sig över det. Det man kan beklaga sig över är att det ska kosta henne en hel förmögenhet att få sin sak prövad.

Som kristna får vi ofta höra att vi ska lyda. Visserligen från mindre insiktsfulla men ändå. Många har fått för sig att en kristen lever under lagens lydnad fast det inte alls är på det sättet. Då citeras Rom 13 som jag jobbat mycket med under senare år. Där står:

13:1 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. 2 Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.

Lägg märke till att Paulus inte bara talar till kristna utan till varje människa. Varje människa ska underordna sig. Det grekiska verbet hypotassein visar att det inte bara handlar om att lyda utan just om att underordna sig. Varje människa ska veta sig vara underordnad den överhet hon har över sig, se också Titus 3:1 och 1 Petr 2:13f. Paulus huvudargument är att all överhet är av Gud. Gud är källan och det är Gud som står bakom överheten, 2 Sam12:8, Ordspr 8:15f, Jer 27:5, Jes 45:1, Dan 2:21, 37, 4:17. Det är med andra ord inte folket som fritt väljer och tillsätter. Den överhet som finns är tillsatt av Gud. Följden av den förståelsen är självklar. Paulus fortsätter:

3 De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den. 
4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5 Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.

Paulus upprepar Paulus v 1: överheten är en Guds tjänare. Det var den också enligt svensk lag fram till år 1974 då den inleddes med orden ”All makt utgår från Gud …”. men så är det inte längre. Sedan 1974 heter det att all makt utgår från folket, rätt eller fel. I vår tid är det värt att stryka under det bakomliggande skälet att överheten är Guds tjänare till ditt bästa. Till detta goda hör också att Gud sätter gränser för ondskan, se 1 Tim 1:8f. Paulus menar inte att det är fel av oss att protestera när vi behöver det, att överklaga beslut eller ens vad vi kallar civil olydnad. Nej, det är kriminaliteten i sina grövsta former som ska bestraffas. Överheten bär inte svärdet utan orsak. Den straffar den som gör det onda.

Paulus skriver vidare att man måste underordna sig … för samvetets skull. Samvetet bör vara i harmoni med Gud och med överheten. En kristen ska leva med trons lydnad.

Det har hänt mig att jag mitt samvete har lett mig att överklaga. Jag tvekade först men såg sedan att Paulus vädjar till oss att följa vårt samvete. Det är vår kristna tro. Och nu är det faktiskt så att barnmorskan har rätt att överklaga. Och för sitt samvetes skull ska hon överklaga. Bara så kan hon bevara sin tro.

Nu är det svårt att tro att hon kommer att vinna målet. Det handlar om vad som är överordnat och underordnat. Kanske är arbetsplatsen överordnad samvetet. Samvetsskäl är inte tillräckligt, men det är just det som ska prövas.

Ellinor Grimmark gör helt rätt oavsett utgången av målet. Värnamo sjukhus däremot, myndigheter och institutioner som inte respekterar detta och inte vill försöka lösa praktiska problem, gör fel.

tisdag, april 18, 2017

348 timmar

Denna kväll har jag haft Bibelförklaring och också avslutat Romarbrevet. Helt oväntat höll en av deltagarna ett tacktal till mig och som om det inte räckte kom ännu en med en bukett blommor. Jag som normalt inte uppskattar den typen av tack kände mig tacksam.

År 2003 hölls den första Bibelförklaringen. Då gjorde vi en genomgång av Evangelium enligt Matteus, Vi tog det i lämplig takt och det blev en genomgång på 79 timmar. Innan jag tog mig an uppdraget förvissade jag mig om att förklaringen skulle dokumenteras genom en inspelning. Den kom sedan att veckan därefter sändas på närradion. Jag bad också pastoratet att lägga ut Bibelförklaringen på Närradion och det skedde. Några av förklaringarna kom dessutom att spelas in och sändas på Kanal 10. Det här har gjort att jag har känt mig väldigt motiverad i mina förberedelser.

I kväll har jag haft min sista Bibelförklaring i Värnamo kyrka. Det behöver inte betyda att jag aldrig mer kommer att ägna mig åt att förklara Bibeln, men för tillfället och just i Värnamo kyrka. Det blev sammanlagt 348 timmars undervisning. Under 14 år har vi gått igenom

Evangelium enligt Matteus
Galaterbrevet
Apostlagärningarna
Jakobs brev
1 Thessalonikerbrevet
2 Thessalonikerbrevet
Evangelium enligt Markus, de unika verserna
1 Korinthierbrevet
2 Korinthierbrevet
Romarbrevet


Egon Tedenstad från Missionskyrkan tackade mig med en bukett blommor.

Någon fotograferade händelsen och bilden har Kari hämtat från Facebook.

Människor har frågat mig varför jag inte fått förtroendet att fortsätta undervisa i Värnamo kyrka. Blir det någon fortsättning någon annanstans, frågar man. Det kan tänkas att många inom Värnamo pastorat ogillar undervisningen men kyrkoherden har lovat att jag får fortsätta trots att jag sagt upp mig, åtminstone under hösten. men jag tror inte att det blir läge för det. Även om jag har slutat min anställning har jag uppdrag så det räcker. Det ska jag erkänna att jag gärna vill fortsätta, men nu får det vägas mot andra uppdrag. det finns gränser för vad en pensionär hinner med.

Jakobs brev kommer jag att ge ut som bok om än inte på något kristet bokförlag. Jag har fört samtal med flera men de kristna bokförlagen anser inte att den här typen av kommentarer säljer tillräckligt. Jag får nog ge ut det på eget förlag i sådana fall, men det tänker jag göra. Mer om det senare.

För den som undrar finns alla 348 timmarna tillgängliga på Internet. Du kan klicka från denna blogg, se spalten till höger. Där finns också skriftliga kompendier utlagda. Jag vet att ganska många av dem som lyssnar bor i Finland. Jag vet också att teologie studerande har fått hjälp av mina populärvetenskaplig bibelförklaringar. Det gläder mig ofantligt.

348 timmar - håll till godo!

måndag, april 17, 2017

Bajen bäst i Sta´n

Så var det åtminstone för tillfället ett dokumenterat faktum: Bajen är bäst i Sta´n. För bara några timmar sedan besegrade Hammarby AIK med 2-1. Oförtjänt enligt några, men inte enligt mig. Tänk att bara ha 35% bollinnehav och ändå vinna. Det visar väl på styrka. Eller kanske ska man säga att AIK hade 65% bollinnehav men lyckades ändå inte vinna.

Dessutom sa Bajens tränare Michael Jakobsen att eftersom AIK är det bättre laget så lägger vi oss på försvar och kontrar in segern. Sagt och gjort.

Nåja, man ska inte dra alltför höga växlar på den här segern. det är 27 omgångar kvar, det vill säga ytterligare 57 poäng att spela om så visst är vi bara i början. Men alla matcher räknas.

Texten talar sitt tydliga språk
Bajen har i år ett nytt lag och en ny tränare som knappt har hunnit flytta in än. Det kommer att ta tid innan laget har spelat sig samman. Jag tror verkligen att det kommer att bli bättre. Det finns flera klasspelare i Bajen men eftersom de ännu inte har spelat sig samman kommer de sannolikt bara att bli bättre för varje match.

Men bäst av allt är publiken ... nästan
 Det var cirka 32 000 åskådare på matchen. Alla var inte Bajare men frågan är om inte de hördes bäst ändå. I alla fall var de gladast efter matchen.

Efter matchen skulle Hasse Backe leka expert. I vanlig ordning gjorde han ner Hammarby och menade att allteftersom kommer det att visa sig hur dåliga de är. Och det ska han säga som välförtjänt fick sparken från sitt senaste uppdrag. Han skulle träna Finlands landslag men jag tror inte de vann en match. Nej,  de så kallade experterna ger jag inte mycket för. I alla fall inte när de talar emot Bajen.

Tänk att bara ha 35% bollinnehav och ändå vinna?! Då måste man säga att Bajen är bäst i Sta´n. Än så länge 'är kanske bäst att tillägga.

söndag, april 16, 2017

Påskdagen

Joh 20:1-18 

Inl. I en tid av ökad fientlighet mot kristen tro är det kyrkans största utmaning att hävda det mest grundläggande, Jesu uppståndelse från de döda. Den förändrade världshistorien på ett sätt som är värt att fira i evighet.

1. Tidigt på morgonen efter sabbaten medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven.
a) Den första berättelsen av nio ägde rum medan det ännu var mörkt. Graven var tom. Det faktum att graven var tom utgör inget bevis för uppståndelsen, men kräver en förklaring. 1. Någon skulle ha rövat bort graven (vaktstyrkan missade stenen, linnebindlarna, gjort av med kroppen, sedan gemensamt gått ut i världen och sagt att han lever) 2. Jesus var skendöd (blod och vatten) eller 3. Lärjungarna hallucinerade (Maria förstod ingenting, v 2, 13 och 15, Thomas tvivlade, otro, prat och full av undran enligt Mark 16;14, Luk 24:11f)
b)Vårt problem tycks vara låsningen vid en inomvärldslig världsbild. Trots denna har skaror av människor kommit till tro och fått sina liv förvandlade.
c) Det är inte de kristnas ansträngningar som får dem att hålla fast vid den Treenige Guden och hans frälsningsverk utan det att Gud har visat sig och fortsätter att visa sig för oss på ett begripligt sätt.

2. (de) såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig.
a) När Johannes såg linnebindlarna ligga där, huvudduken var omsorgsfullt hoprullad och låg tillsammans med bindlarna förstod han att kroppen inte var stulen. Han såg och trodde. Han som senare gick genom väggar hade på samma sätt gått ur linnebindlarna.
b) Nu förstår också vi att Jesus inte återvände till något jordiskt liv iklädd linnebindlar utan att det finns en ny dimension, tidigare okänd, för mänsklig existens, en eskatologisk. Jag kommer att tänka på Paulus när han skriver att vi ska lägga av oss de jordiska kläderna och ikläda oss de himmelska.
c) Jesus har visat att det finns ett annat sätt att leva, ett radikalt annorlunda sätt. Men lärjungarna var tvungna att gå utöver den egna världsbilden för att kunna leva ”i Jesus Kristus”. Vi kan leva våra jordiska liv i gemenskap med den Uppståndne. Det är mötet med den Uppståndne som förändrar allt. Det heter om Maria att

3. hon … vände sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han.
a) Jesus mötte henne, men trots det var det inte lätt att förstå. Först när han tilltalade henne vid namn förstod hon att det verkligen var han, v 17.
b) När den Uppståndne tilltalar en människa vid namn förändras hennes liv. Han blir centrum i en ny världsbild och den nya måttstocken. Jesus regerar, ber för oss och är i allt närvarande. Han är och lovar att förbli hos dig oavsett vad som händer. Det är denna Guds kärlek som öppnar våra ögon.

c) Det är lätt att ropa ”Kristus är uppstånden” men en annan sak när vi hotas av trakasserier eller död. Vi behöver minnas att lärjungarna hade överbevisats av Guds trofasthet på ett sådant sätt att de inte kunde förneka honom.

fredag, april 14, 2017

Långfredagen

Långfredagen

Jesu död på korset var inte symbolisk. Hans död stannade inte vid ett skådespel. Den var ingen formalitet. Hans död var offerlammets död utan att de närvarande förstod vad som skedde.


Se, Guds Lamm som borttager världens synder

1) Han var som lammet som leds till slakt, Jes 53
a) Det judiska folket var inte främmande för offerlammets betydelse. När det lämnade Egypten hade varje familjefar fått en Herrens befallning att slakta ett lamm. Och blodet skulle strykas på dörrposterna. Genom att lyda denna Herrens befallning försonades folket med den Gud som låtit dem bo i Egypten så många år. Lammet gav dem ny styrka och Lammets blod blev både deras skydd och ett tecken. Det var deras sista måltid i Egypten men det var också deras första måltid på vägen mot den stora befrielsen. Alla skulle få del av Lammet och inget fick förspillas. Så gjorde folket då och så har de gjort sedan dess därför att det skulle vara en oföränderlig ordning och den skulle firas av alla kommande generationer. Alla visste vad det handlade om. Men det var svårare att förstå varför profeten Jesaja talade om den lidande Tjänaren som en plågad man, en som man vänder sig bort ifrån. En som var utan värde, en som blev slagen och förnedrad. De kunde förstå att de inte lyckats hålla sina löften. De kunde förstå att de var på fel väg och att de bar på skuld, men de kunde inte förstå vilka konsekvenser det skulle få.

b) Egentligen skiljer vi oss inte särskilt mycket från det judiska folket. Vår svenska historia ser annorlunda ut. Vi har andra seder och bruk, men vår fallna natur är densamma.

Igår publicerades en artikel i SvD (5/4 2012) under strecket med rubriken Den skyldige är alltid någon annan. Den handlar om ett av våra grundläggande behov, vårt behov av syndabockar. Det tycks vara en mänsklig instinkt, att reflexmässigt lägga skulden för felsteg, misslyckanden och olyckor på någon annan. ”Det var inte mitt fel”, ”det var han som började”, ”jag lydde bara order”. Vi har en inbyggd oförmåga att acceptera konsekvenserna av våra handlingar, särskilt de dåliga. Men om du tänker så ska du veta att alla andra också tänker så. Därför går ekvationen inte ihop och istället utser vi människor syndabockar, oftast de svagaste individerna, minoriteter eller marginaliserade grupper. Det blir plötsligt ett ”alla-mot-en”-beteende. Det här är vad som händer Jesus, Guds Son. Han var som lammet som leds till slakt. Evangeliet i detta elände är att hädanefter behövs inga fler offer.

c) Jesus Kristus är Guds Son. Det är ingen mindre än han som först blir vårt mobbningsoffer och sedan vårt offer. Men det är vår synd han bär. Han är oskyldig, men vi verkar inte bry oss. Vi behöver en syndabock. Gud låter det ske och i sin kärlek till oss tar han vår skuld, tecknar oss med Lammets blod och kallar oss att bli och vara Jesu lärjungar. Vem kunde ana något sådant? Ingen till en början, förutom några utvalda som till exempel Abraham som fick tillbaka sin son Isak från de döda. Från den stunden visste Abraham att Gud inte vill vare sig mobba eller döda någon enda människa. Och kanske förstod också Johannes döparen mer än vi först tänker oss när han förkunnade:


2) Se Guds Lamm som tar bort världens synd
a) Johannes döparen kände Skriften och han fick veta att tiden nu är inne. Han pekade ut Jesus där vid flodstranden och sa: ”Se Guds lamm som tar bort världens synd. … Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. Och jag kände honom inte. Men … jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. … Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den Helige Ande. Och jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds Son.”

b) Detta var också den insikt som födde och formade den kristna Kyrkan. Hela kyrkan vittnar ett och detsamma. Hon pekar på Jesus och säger: Se, Guds Lamm som borttager världens synder.

Nu finns det i våra dagar röster som försöker göra gällande att vi människor inte är så dåliga att vi behöver försonas med Gud. Det började med kyrkoherdefrun som i Kay Pollacks film Såsom i himmelen i sin förtvivlan skrek: Det finns ingen synd! Den finns bara i ditt huvud! Men hon är inte ensam. Hennes tomma rop ekar fortfarande och det finns människor som inte gärna vill förstå än mindre erkänna sin delaktighet i korsfästelsen. När den präst som förnekade sin delaktighet i korsfästelsen skulle förklara sig, sa hon i Kyrkan Tidning, KT 48/2011: ”Det är många människor från hela landet som har ringt och stöttat mig. Det gläds jag åt. Vanliga människor som uttryckt att jag gett dem tillbaka tron på deras kyrka.” Så kan det låta i vår tid.

c) Idag firar vi inte mässan, men varje gång vi gör det sjunger vi ”Se, Guds Lamm som borttager världens synder”. Den sången uttrycker inte endast vem Jesus är. Inte heller begränsas den till nattvardens liturgi. Djupast sett uttrycker den hela den kristna trons kärna. Vår tro utgår från och handlar om lammet som offras för världens synd. Så blir nattvardens måltid för oss slutet på fångenskapen och ett föregripande av den himmelska måltiden


3) Saliga är de som är bjudna till Lammets måltid
a) Aposteln Johannes fick en syn. Han såg in i himmelen och där såg han en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet”. … En av de äldste frågade: Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Han sade till mig: Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla deras tårar från deras ögon.”

b) Gud kräver inga människooffer. Det är människorna som kräver det och Långfredagen gör oss pinsamt medvetna om det. Men samtidigt får vi inte, denna förfärliga dag, glömma att Långfredagen, ur ett gudomligt perspektiv, är en triumfens dag. Herren Jesus kom för att ta bort skulden ifrån oss, för att ge sitt blod, det vill säga sitt liv, till oss. Det var på Golgata kors han fullbordade denna sin tjänst. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla namn.


c) I Värnamo kyrka finns nu bilden av det slaktade lammet på två ställen. Dels på dörren till Sakramentsskåpet framme i koret (där nattvardselementen förvaras) och dels i den Series Pastorum, tavlan som sedan några dagar hänger i vapenhuset. När du ser bilden ska du tacka Gud för att Han burit fram sig själv till försoning för dina synder. Om Han har gjort är det nog. Men du ska också lägga märke till segerfanan som visar hans triumf. Döden på korset var inte symbolisk. Det var Guds sätt att friköpa oss. Det var det medel genom vilket han vann mänskligheten för sig. Och tack vare Jesu död på korset kan vi lämna synd, djävul och död bakom oss. Och i stället se fram mot det som ska komma.