måndag, oktober 29, 2007

Annie menar att kärleken mella två människor är överordnad

Hej Annie,Tack för svar.

Jag ville inte vara ofin, men det är nog som du skriver att vi har olika utgångspunkter. I skrivande stund har jag inte den historiska bakgrunden klar för mig, men det är inte otroligt att den är kristen. Den kristna tron förutsätter tre komponenter för att vi alls ska kunna tala om äktenskap. 1) Det ska vara frivilligt 2)Det ska finnas möjlighet till fortplantning och 3) Det ska vara offentligt.

Med risk för att låta alldeles hopplös är det nog så att förälskelse eller kärlek inte är överordnat. Men vi kan lämna detta med detta.

Inga kommentarer: