tisdag, oktober 11, 2016

En kristen kommun!

Jag fick ett mail här om dagen. Det kom från en förening som kallar sig Böneberget Lidnäs. Den har (än så länge?) inte så många medlemmar vad jag förstår, men tillräckligt många för att vilja arrendera gården på två år från och med nyår 2017. Det är en fantastiskt fin belägen gård med kapell. Marken skänktes en gång i tiden till missionen. Det var Värnamo pastorat som tog emot den och drev den under några decennier, men som vi alla vet lever vi i en tid då det är svårt att fylla sådana gårdar med verksamhet. Vi lever liksom i en annan tid. Men Pingstkyrkan kunde tänka sig att köpa Lidnäs och fick göra det för en billig penning. Det var tio år sedan, men också de har haft svårt att fylla gården med verksamhet. Och de entusiaster som ändå finns är nog typ + 70. De klipper gräs och sopar gångar men mycket mer kan man inte begära.

Nu har den nybildade föreningen fått arrendera gården på två är och nu ställs föreningen inför stora utmaningar. Jag hörde i kväll när jag hade Bibelförklaring i Värnamo kyrka att "många" nu var ängsliga för att det skulle bildas en ny församling.


Lidnäs kapell
Det är tydligen svårt att förstå att vi lever i en ny tid. Det är klart att det kommer att uppstå en ny gemenskap, en ekumenisk sådan. Det tycker jag är bra och det ska stöttas rejält. Tycker inte Pingstkyrkan det? Om inte ska de väl inte hyra ut den? Jo, jag hoppas de blir glada när människor från olika kyrkor och samfund hittar till Lidnäs kapell för att erfara Guds närvaro. Den som vill bli medlem i föreningen utan kostnad kan bli det  genom att anmäla sig till medlem@lidnas.se och vill du veta mer om gården kan du klicka här. Kanske finns det anledning att så småningom rapportera om utvecklingen.

För övrigt har jag idag fastnat för en artikel med anledning av att det idag är Världsfetmadagen. Artikeln återfinns i SvD med rubriken Fetma en allvarlig kronisk sjukdom. Det var särskild en presenterad sanning jag fastnade för. Det står: "Hälso- och sjukvården kan inte på egen hand minska förekomsten av fetma. För det krävs förändringar på samhällsnivå. För att bromsa fetmaepidemin måste vi först betrakta fetma som den kroniska och allvarliga sjukdom den är."

Artikeln handlar inte om Svenska kyrkan eller andra samfund utan om fetma, men man kan lära sig av allt. I artikeln konstateras att fetma nu finns i alla delar av världen och tycks vara en ofrånkomlig följde av det moderna samhället. På samma sätt klan jag betrakta likgiltigheten, tröttheten och förvirringen inom kyrkor och samfund som ett resultat av sekulariseringen.

Men artikeln konstaterar att det inte är möjligt för hälso- och sjukvården att ändra på saken. Problemet är större och mer omfattande än så. Därför blir det helt avgörande att sätta in förebyggande åtgärder. Överallt och alltid behöver samhället informera om situationen och särskilt hos barn och ungdomar. Massiva informationskampanjer tillsammans med konkreta åtgärder som kommer alla till del. Hhm, tänker jag. Är det så illa med svensk kristenhet? Är det vad som måste till för att ändra läget i kyrkor och samfund?

Skribenterna, de är sju stycken, stannar inte här utan hävdar att det behövs strukturella förändringar på samhällsnivå. Förändringarna behöver omfatta hem, skolor, arbetsplatser och infrastruktur. Då kommer jag att tänka på vad som kallas plausibilitet. Ordet syftar på förmågan att nå ut till alla. Svenska kyrkan nådde ut till alla genom obligatoriska dop och kristendomsundervisning i skolan. Detta påverkade hela samhället! Idag? Nja, Svenska kyrkan kan skruta med 6,3 miljoner tillhöriga, men är i verkligheten kraftigt marginaliserad. Egentligen helt obetydlig för folk i allmänhet.

Artikeln avslutas med konstaterandet att "här behövs evidens och bidrag från experter inom flera olika discipliner, förutom forskare och vårdpersonal, även arkitekter, trafikplanerare och skolpersonal". Behövs alla dessa för att motverka fetma vad behövs då inte för att motverka sekulariseringen?

Sedan läggs förslaget att pröva ett multidisciplinärt projekt i någon svensk kommun som vill profilera sig som en långsiktigt hälsomedveten. Varför inte när man ändå är i gång också utse en svenska kommun som vill profilera sig som kristen? Det är väl vad alla kyrkopolitiker önskar sig; en kristen kommun!

Inga kommentarer: