onsdag, oktober 05, 2016

En avslöjande folder

Socialdemokraternas har nu satt i gång sin partipolitiska propaganda inför nästa val. Jag borde inte bli ledsen eller upprörd eftersom jag vet hur eländigt staten och kyrkopolitiken hanterar Svenska kyrkan. Bit för bit bryts Svenska kyrkan ner och den nya tidens kyrka byggs upp, en kyrka som inte har Guds verk i och genom Jesus Kristus i centrum. Tvärtom finns det mer och mer som indikerar att kyrkopolitiker inte vill ha med Herren att göra över huvud. Överdriver jag?

Jag läser Dag Sandahls blogg och kan via den hitta propagandafoldern. Den som vill kan själv läsa foldern genom att klicka här.

Här bekräftas det som forskare länge känt till, men inte folk i allmänhet vågar jag påstå, nämligen att Socialdemokraterna styrs av kristendomsfientlig partipolitik. Det uttrycks inte så helt öppet. Då får man gå tillbaka till Socialdemokratins bildande för att hitta den typen av formuleringar. Men i denna folder sägs att "Svenska kyrkan har en viktig funktion i det samhällsbygge socialdemokratin vill genomföra". Med en sådan definition av sin politik har man också förklarat alla dem som inte röstar på Socialdemokraterna som motståndare.

Svenska kyrkan ska med andra ord vara ett redskap i socialdemokratins samhällsbygge. Jo, visst det har jag väl vetat hela tiden och jag välkomnar om nu fler får veta det. Då kanske det blir lättare att genomskåda vad som sker i Svenska kyrkan. Till socialdemokratins förtjänster hör också enligt folderns beskrivning att de vill verka för en kyrka som står upp för alla människors lika värde. Jag trodde att kristen tro snarare än socialdemokratin karaktäriserades av just detta.

I foldern som uppmanar folk att engagera sig kyrkopolitiskt får jag också veta varför man ska rösta socialdemokratiskt. Jo, därför att "vi behöver en stark socialdemokrati för att bekämpa homofobi och kvinnoprästmotstånd." Här preciseras inte vilka som är homofober men om du undrar kan jag berätta. Homofober är alla dem som håller fast vid att äktenskapet är för man och kvinna. Om du gör det så känna dig träffad av Socialdemokraternas propaganda! Är det inte att trakassera och att skrämma människor till tystnad? Är det syftet?

Talet om kvinnoprästmotstånd ska förstås på samma sätt. Vad jag vet finns inget kvinnoprästmotstånd i Svenska kyrkan. Men däremot finns det på goda grunder människor som håller fast vid den allmänneliga kyrkans tro att det finns ett särskilt ämbete för män. Att dessa skulle utöva aktivt motstånd mot nuvarande ordning inom Svenska kyrkan är helt enkelt inte sant. Finns det några sådana exempel? Eller är det helt enkelt så att Socialdemokraterna har bestämt vad folk ska tycka? Vill socialdemokratin samla alla rädda och skrämda människor till sig, alla som tycker illa om homofober och kvinnoprästmotståndare? Ska de som inte tycker som socialdemokrater ska tycka föras upp på särskilda listor, diskrimineras och förföljas? Är det inte förföljelse när man skriver att man vill bekämpa homofobi och kvinnoprästmotstånd?

Vidare heter det i foldern att kyrkan är hotad av de kristna! Ja, det uttrycks inte så. det står att Svenska kyrkan "hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande." Kristna människor skiljer sig från andra genom dopet, men det kanske socialdemokratin har missat. Eller så vill man göra om Svenska kyrkan som det hette i början på 1900-talet eller som det heter nu på 2000-talet att man vill använda kyrkan i sitt samhällsbygge.

Jag älskar Svenska kyrkan men tycker riktigt illa om att socialdemokrater med stöd från andra grupperingar bryter ner Svenska kyrkan och bygger upp en ny, den nya tidens kyrka ledda av den nya tidens biskopar och den nya tidens kyrkoherdar.

Det är dags för staten att gripa in, säga ifrån och avsäga sig dessa dumheter. Märker inte staten att Socialdemokraterna tydligen åter vill göra Svenska kyrkan till statskyrka, en sekulär sådan? Eller vill de andra partierna de också? 

3 kommentarer:

Kerstin Carlsson, Värnamo sa...

Jag hörde David Lega, KRISTDEMOKRAT:
- "Den enda tron man behöver är den på partiprogrammet".

Det var väl inte den frågan Jesus ställde?
- "Kommer jag att finna partiprogram när jag kommer tillbaka?"

Inte i min Bibel i alla fall.

Eva sa...

Tar mig friheten att länka till ett blogginlägg hos Kyrkliga Ting (som jag hittade via FKs o Erik Johanssons (EFS) facebooksidor. Hårddraget men inte alltför långt ifrån det vi är många som upplever som sanning.

http://kyrkligating.blogspot.se/2016/10/422-bilden.html?m=1

Anonym sa...

William Booth: the cheifdangers
Religion without the Holy spirit
Christianity without Christ
Forgiveness without repentens
Salvation without regeneration
Politics without God
Heaven without hell.

Vi ber om en frimodig kyrka, på riktigt! Må Gud kalla bröder och systrar till reformation ...igen. At