torsdag, oktober 27, 2016

Pro Vita - för Livet

I går morse fick jag besök av lille Elliot, tio dagar gammal. Elliot är Karis och mitt åttonde och förmodligen sista barnbarn. Det är underligt men jag förstår att uppskatta dem allt mer ju äldre jag blir. Kanske har det att göra med livsperspektiv. Låt oss vara uthålliga i våra förböner för barn och barnbarn. De växer inte upp i något kristet land och blir de kristna får de räkna med att gå mot strömmen. Kyrie eleison!

Morfar och barnbarnet Elliot båda skapade till Guds Avbild.

I går fick jag också en liten tidning i brevlådan från Stiftelsen Provita. Den handlade om vår samvetsfrihet eller rättare sagt om hur vår samvetsfrihet kränks. För en gång skull passar det att använda ordet "kränks". Tidningen är en nätbaserad prenumerationstidning och utkommer en gång i månaden, men den här gången kom det som sagt en papperstidning, närmast att likna vid ett upprop.

Tidningen berättade om hur det utförs illegala aborter i på svenska sjukhus. Kanske vill jag underkänna ordet illegala eftersom Inspektionen för vård och omsorg (sic!) hade gett sitt tillstånd till denna "illegala" abort. Kvinnan i fråga hade intagit den föreskrivna aborttabletten, men den hade inte fungerat. Och eftersom sjukhuset glömt att kalla till efterkontroll växte fostret till 23 veckor och var fullt livsdugligt. Inspektionen löste problemet genom att ge tillåtelse till sen abort. Fostret togs ut med hjälp av sugklocka och placerades levande på skötbordet. En barnmorska och en undersköterska lindade in barnet i en varm handduk men lät det ligga. När de 20-30 minuter kontrollerade barnet levde det fortfarande. Ingen läkare tillkallades utan barnet dog. Jag gråter uppriktigt när jag läser om hur barn kränks till döds.

Tidningen informerar också om barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, barnmorskor som kränks därför att de vill slippa utföra aborter. Deras samveten vill inte tillåta aborterna. Jag citerar:

Av utredningen i målet med Linda Steen framgår det att hon förhindrats att arbeta som barnmorska primärt på grund av att landstingets företrädare inte velat ha en anställd med hennes åsikter till abort verksam i vården. Chefer har också försökt förmå Linda att "tänka om". Detta är en dramatisk inskränkning av r'ätten till samvetsfrihet och tankefrihet i Europakonventionen (artikel 9) och åsiktsfrihet (artikel 10). I ett demokratiskt samhälle och i offentlig verksamhet måste vi kunna ge plats för olika åsikter, tros- och livsåskådningar. I princip har Linda belagts med yrkesförbud samtidigt som det råder en enorm brist på barnmorskor i hela landet. På så sätt blir förlossningsvården lidande och patientsäkerheten riskerar att sättas ur spel. Domen i barnmorskemålet meddelas den 4:e november.

Med tanke på vad jag skrev i förra bloggen inser jag att det inte bara är rätta präster och kristna som ska marginaliseras och röjas ur vägen för den nya tiden. Det gäller även barnmorskorna. Sannolikt även andra yrkeskategorier. Den av Kyrkan västerländska kulturen bryts nu ner snabbt av den nya generationen och kaos kommer i dess ställe.

1 kommentar:

Kerstin Carlsson, Värnamo sa...

Men hur är det möjligt? Det är ju så kallat änglamakeri, som vid förra sekelskiftet var belagt med dödsstraff! Idag görs det alltså helt kallt och kostar inget?

Det borde snarare varit tvärtom, med tanke på den tidigare förtvivlade misären och fattigdomen som vi inte kan skylla på idag. Inte heller leder barn födda utom äktenskapet till skandal och social utstötning. Dessutom väntar många på att få adoptera, så någonstans hade det här barnet varit välkommet och efterlängtat.

Det är konstigt att jag har RÄTT till barn när det passar. Men kommer det olämpligt så kan det få ligga och dö i en handduk. I nästa andetag blir jag kanske sugen på barn och kräver hjälp med befruktning. Omedelbart! Skulle det barnet ligga rätt i tiden (enligt mig) och ha klarat kromosomtesterna, men råka födas för tidigt, då skulle alla tänkbara åtgärder sättas in för att rädda det lilla livet.

Var är det berömda människovärdet nu?