måndag, oktober 31, 2016

23 veckan efter Trefalidget

Matt 6:9-15 

Inledning: Det kan låta märkligt men denna söndag är Gud i centrum på ett särskilt sätt. Rubriken är Förlåtelse utan gräns. En sådan rubrik kan bara tillskrivas Gud vad jag förstår. Det finns väl ingen människa som kan förlåta gränslöst? Eller kan ta bort skuld alls? Men Gud kan. Lärjungarna såg hur Jesus drog sig undan för att be, hemligheten, hur gick det till när han bad? Nu vill Jesus lära dem att be

1. Så skall ni be
a) I Bibeln finns många exempel på olika slag av böner. Lärjungarna var sannolikt förtrogna med de flesta av dessa. Men i vår text lär Jesus oss att be i den Helige Ande. FV finns i olika versioner, med har det gemensamt att de saknar avslutning. Vi har att göra med ett mönster.
b) Alltför många kristna menar att det är svårt och komplicerat att be. Hur kan vi veta att vi ber rätt?  Denna vecka kan vi genom FV lära oss ett mönster. När vi ber vill vi ha bönesvar. Det är inte det första Jesus lär oss. Vi ska be för att Guds vilja ska ske. Först när vi kommer till Vårt dagliga bröd … kommer vår egen vilja till uttryck. Jesus lär oss att prioritera rätt.
c) Värnamo församling har en böneplan som kan hjälpa oss att be både regelbundet och rätt.

2. Och förlåt oss våra skulder
a) Denna vers är en nyckelvers eftersom den får oss att se oss själva i rätt perspektiv. Det kan aldrig vara en prestation att be. Det finns inget skäl att berömma sig av sin bön eller kyrkogång. Den gör ingen skillnad. Vi är ändå i grund fördärvade till vår inre människa, till vår köttsliga natur.
b) Jamen, vi är ju kristna, försonade med Gud, rättfärdigförklarade. Helt rätt, men det är inte vår förtjänst. Det är Guds verk. Ju mer vi får del av den Helige Ande desto mer inser vi att vi är svaga och hjälplösa utan Guds Ande. När vi växer i tron växer också vårt behov av att vandra i ödmjukhet och att vara aktiva i syndabekännelse och bot.
c) Kanske någon undrar hur det ska gå till. Vi ska förstå oss själva som lärjungar, som människor som tar vara på de tillfällen som erbjuds att bekänna synder och vår delaktighet i en ofullkomlig värld. Vi ska lära oss att be om och sätta Guds vilja främst. Vandra i ödmjukhet. Och därmed stannar vi inför det tredje och sista påståendet idag.

3. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske Fader också förlåta er.
a) Dessa versar finns som ett tillägg hos Matteus. Här stryker Jesus under vikten av att förlåta. Jesus talar om detta ibland annat liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, Matt 18. Där heter det att Gud ska behandla oss på samma sätt som vi behandlar våra medmänniskor. Gud är inte obarmhärtig. Han förlåter gränslöst, men det finns en relation mellan Gud och människan.
b) Många kristna tänker gärna att Gud förlåter och förlåter och förlåter. Men Gud är ingen syndatjänare skriver Paulus i Galaterbrevet. Jesus lär oss att det finns en relation mellan vårt lärjungaskap/vår omvändelse och våra möjligheter att leva och vandra i försoningen.
c) Finns det oförsonlighet i ditt liv? Besvikelser och bitterhet kan göra att Guds förlåtelse, vilja och välsignelse inte förverkligas i ditt liv. Därför …Inga kommentarer: