lördag, oktober 15, 2016

21 veckan efter Trefaldighet

Evangelium är ett underbart budskap från Herren själv till var och en som vill lyssna, ta emot och anpassa sig. Varje söndag får vi i kyrkans gemenskap lyssna till Herren. Denna vecka berättas om en man i Jeriko som visade det sig hade den rätta inställningen.

1. Sackaios hade hand om tullen och han var rik
a) Sackaios hade förstått att någon måste ta ansvar för tullen. Det fanns flera skäl till att det var viktigt för romarna att upprätta en tull för människorna i och utanför Jeriko. Det var visserligen förenat med en del problem, men ändå. Systemet var sådant att Sackaios utnyttjades, åtminstone kände han det så. Han fick kompromissa med sitt samvete när han beskattade sina landsmän och genom att han själv fick bestämma storleken på tullavgiften. Romarna skulle naturligtvis ha den större delen, men ovanpå den skulle Sackaios lägga på sin egen lön. Ibland kände han det som att det blev fel hur han än gjorde. Hela situationen var djupt otillfredsställande och hans landsmän föraktade honom djupt.
b) Gud har lagt ner sin vilja i alla människor, i samvetet om än det är grumlat. Vi talar numera om det som mänskliga rättigheter. Det betyder tyvärr inte att vi handlar därefter. Synden förstör det mesta för oss. Detta var också Sackaios dilemma, ett dilemma han inte visste hur han skulle hantera. Det är i sådana situationer Gud på ett särskilt sätt kallar oss att vara lärjungar, att lyssna, ta emot och anpassa oss. Nu hade Sackaios hört talas om Jesus och att denne var på väg in i Jeriko. Vad drev Sackaios att klättra upp i sykomoren? På vilket sätt kan Jesus förändra situationen? Vad hoppades Sackaios få ut av mötet?
c) Han ville gärna se och lyssna till Jesus. Det var sannolikt inte bara läran utan personen som intresserade honom som gjorde att han inte bara ville se utan också lyssna.

2. Jag måste komma och stanna i ditt hus (FB)
a) Här rättar jag översättningen eftersom Lukas skriver dei meinai som betyder just måste stanna, förbli, motsatsen till gästa. Lukas har här en teologisk poäng. Jesus gästar oss inte utan kommer för att stanna. Johannes använder samma ord när han i Joh 14:17 talar om Anden som ska förbli (menei) hos oss. När Lukas skriver att Jesus måste komma ger han uttryck för något enastående. Skälet till att Jesus måste komma till Sackaios och oss andra är att han älskar Sackaios och oss alla så mycket att han inte kan hålla sig borta. Han måste få komma till oss.
b) När Jesus knackade på dörren till Sackaios blev han glad. Han visade inte bort Jesus än mindre gjorde han som många gör idag när de tar emot Jesus men sedan försöker övertala honom att de själva vet bättre. Det är inte Jesus som behöver förvandlas utan Sackaios. Det är vi som behöver lyssna, ta emot och anpassa oss. Detta är det enda nödvändiga!
c) Upphör då hans samhällsansvar? Inte alls. De konservativa kristna riktar gärna in sig på frälsningen och vad som hör till den, medan de liberala koncentrerar sig mer på skapelsens utmaningar. Men här gäller det att inte låta sig luras. Kristen tro handlar om relationen till personen Jesus. Och han var varken konservativ eller liberal, möjligen både och. När vi anpassar oss till Jesus får det alltid sina följder.

3. Hälften av vad jag äger skall jag ge åt de fattiga
a) Varje människa har två kallelser. Den första delar vi med alla; att uppfylla jorden, förvalta och förmera skapelsen. Gud skapade perfekt, men inte färdigt. Vi är hans medskapare när vi fortsätter att bygga hus, producera livsmedel eller undervisa. Denna kallelse tog Sackaios på nytt allvar. Han visste att han handlat fel och ville nu göra rätt, en kallelse han delar med alla människor. Men det finns också en andra kallelse som bara getts till kyrkan.
b) Kyrkans särskilda kallelse är att ”göra alla folk till lärjungar”. När vi idag ifrågasätter missionens vikt ska vi påminnas om att Gud älskar alla människor. Redan i begynnelsen uppmanas vi att vara fruktsamma, föröka oss, uppfylla jorden och lägga den under oss. Gud vill lägga allt under sin välsignelse. När vi genom tron på Jesus som Herren förvandlas enligt Guds vilja får vi de nödvändiga förutsättningarna att ta oss an verket. Bara de som själva lyssnat till, tagit emot och anpassat sig till evangelium kan ge det vidare. Här kanske vi måste förstå om än beklaga de många präster och pastorer som inte har tagit emot eller anpassat sig till evangelium. Då saknar de helt enkelt den nödvändiga förutsättningen att föra Guds uppenbarelse vidare till nya människor.
c) Men vi behöver alla anpassa oss till Herrens person. Han är densamme igår, idag och i evighet så det finns stora möjligheter att lyssna till och lära känna honom. Han vill gärna komma till oss och han vill gärna stanna ibland oss.
I den heliga nattvarden förnyas de båda kallelserna. Här dukas bröd och vin ”gåvor av jorden frukt och människor arbete”. Här bär vi fram vårt offer och oss själva till tjänst. Här uppstår den kristna gemenskapen samtidigt som Herren själv uppenbarar sig. Han är hos oss, äter och samtalar med oss. På samma sätt som han en gång för långe sedan besökte Sackaios.


1 kommentar:

Eva sa...

Tack!
Missar gdtj (Betlehemskyrkan i Sthlm, EFS som du kanske vet) pga misstänkt förkylning som måste motas. Här fick jag ett gott alternativ.
Frågan varför det att se, höra, möta Jesus kändes så viktigt, kanske helt livsnödvändigt, har jag länge tänkt hör ihop med en undran om "även jag" kunde bli accepterad. "Räknas även jag, tullindrivare o allt, in? Finns det plats även för mig?"
Jag tror den berättelsen, att den finns med, gett många väldigt mycket. Eller.... Till viss del VET jag det, efter tidigare volontär-år i S:ta Clara.