lördag, oktober 29, 2016

Civiläktenskap


Idag publicerar Aftonbladet debattartikeln "Inför civiläktenskap". Den fick kortas ner eftersom den bara fick innehålla 1500 tecken inklusive mellanslag. Rätt kort med andra ord. Det är Carl-Erik Sahlberg som skrivit den och jag har åkt med som undertecknare. Här följer den något längre versionen:

Äktenskapsfrågan skär djupa sår inom Svenska kyrkan, men skapar också frågetecken för andra kyrkor och samfund.  Det finns ett enkelt sätt att lösa den här frågan – inför civiläktenskap!

Skälen för att överföra äktenskapsbildningen till staten i form av civiläktenskap är, både från kristet och icke-kristet håll, egentligen ganska många.

 1. Staten ska efter år 2000 vara neutral i förhållande till olika trossamfund och deras uppfattningar. Om staten tvingar samfund och vigselförrättare att handla på ett visst sätt – till exempel att viga samkönade par – så ger man upp denna grundläggande princip. Vissa samfund får då i praktiken en privilegierad ställning jämfört med andra. Det kommer då alltid att finnas vissa trossamfund som har vigselrätt och vissa som saknar den. Det är principiellt oacceptabelt att staten på det sättet tar sig rätten att betygssätta trossamfund och ge befogenheter enbart åt vissa.

2. Systemet med att alla giftermål som genomförs gör så i formen av civiläktenskap finns redan i flera länder, exempelvis Frankrike och Nederländerna. Där är det alltså den borgerliga vigselförrättningen som blir juridiskt gällande inför staten och det offentliga. Det står sen naturligtvis var och en fritt att, om man så vill, komplettera med en religiös vigselceremoni där paret får möjlighet att fullt ut ingå äktenskapet enligt sin religiösa tradition.

3. Civiläktenskap skulle också till stor del kunna punktera de spänningar som idag finns inom främst Svenska kyrkan.  Goda prästkandidater som inte kan tänka sig att viga samkönade par prästvigs inte, och aktiva präster med samma inställning nekas högre kyrkliga tjänster. Om civiläktenskap infördes borde därmed en viktig stridsfråga kunna begravas, förutsatt att Svenska kyrkan undviker frestelsen att göra en politisk fråga till en teologisk fråga.

Glädjande nog arbetar flera krafter redan för att en sådan här lagändring ska komma till stånd. Liberalernas partistyrelse lade inför landsmötet i vintras ett sådant förslag, som tyvärr röstades ner av landsmötet. Riksdagsledamoten Ulf Nilsson från samma parti motionerade 2013 för en sådan lagändring. Kristdemokraterna har också som helt parti uttalat sig i den riktningen. 


Det är i civiläktenskap framtiden ligger, till makars, kyrkors och samfunds och hela samhällets bästa. Må den dagen och den lagen komma!

Inga kommentarer: