måndag, maj 01, 2017

Konferens på United

Så är vi hemma igen. Resan till Malmö och konferensen med United levde upp till våra förhoppningar. Förmodligen kommer de att ge följder på olika sätt. Det tycks mig onekligen som att öppenheten mellan olika kristna traditioner blivit betydligt större. Det mest tydliga under denna konferens är att Magnus Persson som ursprungligen hört hemma i pingsttraditionen nu upptäckt en grundval som är äldre än så, - den reformatoriska.

Jag skulle tro att undervisningen, eller genomgången av CA, kommer att läggas ut nätet och om du vill ha en bestämd uppfattning av vad som pågår kan du med fördel lyssna på den. För att exemplifiera lägger jag ut bilden nedan där kyrkoherden Berth Löndahl med glädje celebrerar Mässan på lördagsmorgonen. Jag tror inte att det är vanligt med alba, stola och mässkrud, men den här gången var det ju kyrkoherden som tilläts denna allmänkyrkliga utrustning. Samtidigt är det så att Magnus Persson själv numera gärna använder prästskjortan för att på så sätt bekänna sig till och visa att han står i en allmänkyrklig tradition.
På fredagen ledde producenten Anders Wisth ett panelsamtal om reformationen. På bilden nedan har står han med ryggen mot kameran- I bild syns Hans Weichbrodt från OAS-rörelsen och undertecknad skymtar. Alla i panelen verkade vara överens om nödvändigheten av en reformation. Hans W betonade att vi alltid behöver ett möte med den Helige och jag själv betonade att alla önskningar är verkningslösa om de inte konkret knyts till personer, grupper och strukturer. Detta är verkligen ett ämne jag vill fortsätta att arbeta med.


Inga kommentarer: