måndag, maj 08, 2017

Kort möte med stiftsjuristen

Det blev ett kort möte förra torsdagen med stiftsjuristen och domkapitelsledamoten. Det hela tog kanske en halvtimme. Det verkade som att det inte fanns så mycket att undersöka. Den blogg som ledde till anmälan hittar du genom att klicka här.

En av de första frågorna jag fick var: Vad menar du då med att skiva om häxor? Det gav mig anledning att påpeka att bloggen inte handlar om häxor utan om uppståndelsen från de döda. Sedan lade jag till att det är märkligt att ingen reagerar mot detta, brottet mot tron alltså. Däremot anmäler man mig. Det är naturligtvis biskopar och domkapitel som ska utöva tillsyn mot dem som förnekar Jesu uppståndelse från de döda och inte jag. Men från kyrkoledningen är det ofta tyst i lärofrågor.

Nu ville ledamoten veta mer och säger: Du skriver om dödsstraff och högförräderi? Då fick jag upprepa att jag inte begriper hur anmälaren kan få bloggen att handla om häxor eller om att jag skulle hota prästerna i Västerås stift med dödsstraff. Bloggen handlar om att man inom kyrkan inte tror på Jesu uppståndelse från de döda. Det är allvarligt. Jag står för det jag skrivit och tar inte det tillbaka. 

Vad menar du med att dessa aldrig lärt känna Jesus, löd nästa fråga och mitt svar närmast självklart. När man inte håller sig till kyrkans bekännelse genom att förneka själva fundamentet för kristen tro nämligen uppståndelsen från de döda då är det allvarligt.

Nästa fråga var mer intressant och kunde vara värd att hålla levande fortsättningsvis: Vad menar du med att det i kyrkan råder en tystnadens kultur? Då fick jag säga att det stora problemet är inte min blogg utan tystnaden och sekulariseringen inom Svenska kyrkan. Vi som i undersökningen kallas "formella" tystas och marginaliseras. Det finns präster, hävdar jag, som inte känner sig fria att säga vad de vill.

Avslutningsvis ville utredarna veta vad jag tycker domkapitlet ska göra med anmälan? Svaret var givet också denna gång. Jag tycker domkapitlet ska bortse från anmälan.

Men så fick jag ännu en uppmaning: Förklara begreppet ”syndens lön är döden” för oss som inte är teologer? Då kunde jag berätta att det är ett begrepp hämtat ur Nya testamentet. Hela skapelsen ligger under synden. Synden härskar över allting. Det är därför alla människor dör för att slutligen komma från synden. Och så kunde jag använda mig av juridiken: Alla människor är skyldiga till döden, men Gud frikänner dem som förlitar sig på Jesus Kristus.

Det blev ett kort möte hållet i god anda med vänliga jurister. Och jag kan nu inte begripa något annat än att Domkapitlet lägger ärendet till handlingarna. Men jag ser fram emot ett skriftligt erkännande. Vad jag förstod ska ärendet inte upp förrän i augustisammanträdet. Då har det gått nästan sex månader.

2 kommentarer:

Torbjörn Lindahl sa...

Håll ut och stå fast!
Även i mitt fall (2015) tog det nästan sex månader från första anmälningarna till frikännandet i domkapitlet.

Håkan Sunnliden sa...

Tack Torbjörn! Nog kan vi stå ut med detta, men visst blir man fundersam över hur kvarnarna maler. Blir jag prickad, vilket knappast kommer att ske, ska det också överklagas. Då går ett år på ett skitärende, om uttrycket tillåts.

För övrigt fick jag idag en beställning på Kyrkan - Guds gåva? Hon hade läst om boken i din blogg. Så än en gång tack!