tisdag, maj 09, 2017

Undervisningsdag på Lidnäs

Bröder och systrar i Kristus –

Idag har jag börjat förberedelserna till Koinonians nästa undervisningsdag. Jag har en längre tid önskat att vi skulle få läsa några texter i Skriften om församlingen. De första kristna samlades som vi vet i hemmen och när ”vi” slutade med det, förlorade vi något viktigt som jag tror vi kan återta. Nu hinner vi inte med så mycket på en dag, men det kan bli fler tillfällen på temat. Strax blir det möjligt att anmäla sig via hemsidan www.Lidnäs.se men redan här får ni ett första utkast.

Inbjudan riktar sig i första hand till vännerna i Koinonian och de som engagerar sig i bönetjänsten ute på Lidnäs. Men eftersom jag lägger ut detta på bloggen blir det möjligt för andra att också komma med. Därför ...


DU inbjuds härmed hjärtligen till inspirations- och undervisningsdag

Tema: De höll troget fast vid ...
Tid: Lördagen i Pingstquatembern, den 10 juni 2017, kl 09.30-16.00
Plats: Lidnäs
Anmälan senast: onsdagen den 7 juni via Lidnäs hemsida eller till Kent & Lotta telefon 0709 66 82 15

09.30             mingel med kaffe för den som önskar
10.00             välkommen, lovsång och tillbedjan
10.15             Undervisning 1, Från qahal till ekklesia
11.15             Undervisning 2, Ett eskatologisk perspektiv
12.00             lunch till självkostnadspris
13.30             Undervisning 3, de höll troget fast vid …
15.00             Eukaristi       
                     
De höll troget fast vid … är rubriken på årets andra inspirationsdag.

Vi kommer att fördjupa oss i vad det innebär att tillhöra gemenskapen i Kristi Kyrka.
Hur ska vi förstå kyrkan i relation till synagogan? I vilken mening grundade Jesus en ny kyrka?
Vad innebär det att tillhöra denna kyrka? Hur mycket ”måste” man vara med på?
Dagen avslutas med en tacksägelsemässa i kapellet. Här finns möjlighet att skänka pengar till hyran, profetera eller få personlig förbön.
Vi tror bestämt att ett liv i gemenskap med Kristus och varandra är grunden för ett gott liv.
Dessa inspirationsdagar är liksom våra månadssamlingar öppna för var och en som önskar komma. Så bjud gärna med någon eller några av dina vänner.


Välkommen till en intressant och givande dag!

Hälsningar Kari och Håkan Sunnliden


Inga kommentarer: