tisdag, maj 02, 2017

Kyrkan Guds gåva - en profetisk bok

När United höll konferens uppdaterade de reformationen. Som tema på konferensen gick Magnus Persson igenom kyrkans kännetecken. Så som Luther. Det var för mig en glad överraskning. Redan 1989 skrev jag en bok om kyrkans kännetecken. Det var mitt under brinnande väckelse i Hjälmseryd. Plötsligt frågade jag mig själv: Hur tror jag Gud vill se en levande församling i Svenska kyrkan? Hur kommer dess gudstjänster att se ut? Som frikyrkans? Men eftersom jag hade börjat se svårigheterna frågade jag än mer: Är det möjligt med väckelse inom Svenska kyrkan? Är det inte så att den sanna kyrkan också finns utanför Svenska kyrkan? Kyrkan var för några år mer ett hinder än en tillgång. Är kyrkan verkligen av Gud? Hur kan man känna igen en riktig församling. Det var då jag skrev boken Kyrkan - Guds gåva?

Omslaget är gjort av Lars Carlson i Släthult. Han gjorde omslagen också på de andra böckerna vi gav  ut under dessa år. Bilden ovan är en återgivning av Eva Spångbergs Maria-figur i Gamla Hjelmseryds kyrka.
Det här var mitt första försök att skriva ekklesiologi och förutom en en översikt av det grekiska ordet ekklesia sådant det används i Nya Testamentet gick jag igenom de sju kännetecknen. De är Guds Ord, Dopet, Nattvarden, Löse- och bindenyckeln, ämbetet, gudstjänsten (och bönen) och korset. Sedan funderade jag över Svenska kyrkans framtid.

När jag nu läser detta efteråt förvånas jag över hur profetisk boken är.

Biskop Bertil Gärtner skrev på omslaget:

Håkan Sunnliden tar upp frågorna kring Bibelns auktoritet, kyrkan som grundad av Kristus själv och vad det är som alltid har och alltid kommer att utmärka Kristi allmänneliga kyrka. Här finns svar att hämta. "Vi går in i en tid som liknar urkyrkans. Då levde de kristna i en för samhället alternativ tro och livsstil. Omvärldens var hednisk", skriver Sunnliden. Inför en sådan utveckling är det nödvändigt, att kristna från alla kyrkor och samfund närmar sig varandra och finner en gemensam fast grund att stå på - Guds Ord och Kristi kyrka, Här finns många bra utgångspunkter för ett samtal.

Boken kom aldrig ut på marknaden av olika skäl. Den finns här hemma i några lådor. Men efter den här konferensen kommer jag frimodigt att försöka sprida den. Ett bra pris kan vara 100;- inklusive porto. Det kostar 28;- att skicka den men som sagt portot får ingå.

Du beställer bäst genom att maila mig namn och adress, så skickar jag boken och mitt kontonummer.
Min mailadress är hakan.sunnliden@telia.com

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den boken låter intressant! Håll ett ex åt mig så hör jag av mig.
Konferensen hoppas jag få höra mer om med tiden, "min" präst från Betlehemskyrkan i Sthlm (EFS) var där.
Magnus Perssons "resa" har jag läst lite om i Dagen o i Budbäraren. Mycket intressanta tankar!
Eva H

Torbjörn Lindahl sa...

Tack för boken, Håkan.
Mycket läsvärd. Tänk att den funnits i snart trettio år utan att man vetat om dess existens! Jag ska med glädje nämna den på min blogg.