söndag, maj 14, 2017

United, Malmö flyttar till ...

Nu är det något mer än två veckor sedan Kari och jag hade glädjen att närvara på Uniteds konferens om Re-formationen och vi har fått lite distans till den. Det var ganska uppenbart för mig att United med den konferensen närmade sig den allmänneliga kyrkan genom att göra tydligt för oss att inte bara arvet från fornkyrkan var viktigt utan också det från reformationen. Under ett antal undervisningspass fick vi höra om Kyrkans sju kännetecken.

Det är en märklig resa församlingen har gjort eller kanske bättre gör när man inte bara till innehållet närmar sig vår svenskkyrkliga tradition samtidigt som man inte bryter med sin egen frikyrkotradition utan också till det yttre. När man kommer till lokalerna  i Malmö möts man av ett rum som mer liknar en kyrkolokal än en teater som lokalen är byggd att vara. Här finns ett altare med krucifix. Här finns en stor Kristusbild som fyller funktionen som altarmålning och en predikstol naturligtvis. Här finns en pastor som nu gärna bär prästskjorta och jag kan förstå att det fanns medlemmar i församlingen som reagerade och till och med lämnade församlingen eftersom de inte vill följa med i förändringarna.

Kari och jag har erfarenheter från United som bara är månadslånga och kanske kan vi först om några år se klarare. Men förutom att församlingen vill ta emot reformatorernas arv präglas den av sitt ekumeniska anslag. När vi hade präst, pastors och församlingsbyggares middag var vi 61 personer från olika sammanhang. Här fanns präster från Missionsprovinsen, EFS, Svenska kyrkan och pastorer  från Equmenia, EFK, Pingst och trosrörelsen. Samstämmigheten var stor. Vi behöver få se nya gemenskaper växa fram. Vi behöver stödja varandra och föra de viktiga samtalen. Det duger inte längre att bara hålla fast vi det egna sammanhanget utan Gud vill  något mer.

När det talas om kyrkans sju kännetecken talar vi också om Martin Luther. Och vi talar om Confessio Augustana (CA) eller den Augsburgska bekännelsen som den också kallas. Det kan därför vara viktigt att påpeka att CA gjorde anspråk på att vara ekumenisk. Man ville inte alls bryta med den Romersk-katolska kyrkan utan endast rensa ut en del missbruk. Så ser dokumentet fortfarande ut och det är därför kanske ett dokument som återigen kan komma till nytta. Inte bara som ett bekännelsedokument utan som ett ekumeniskt dokument.

Nu har det gått ut ett pressmeddelande att församlingen överlåter sina lokaler till Hillsong. Det betyder inte bara att United flyttar ut utan också att de flyttar in i nya lokaler. I pressmeddelandet som du kan läsa genom att klicka här står att läsa församlingen nu får "en bas i centrala Malmö som tydligare signalerar ett kyrkorum och som frigör resurser för församlingsplanteringar i ... Sverige ..."
Pressmeddelandet innehåller naturligtvis en del information men det saknar också en del information. Här sägs till exempel inte något om vilken lokal det är fråga om, men att den tydligare signalerar ett kyrkorum, hur det nu ska förstås. Den lokal som Hillsong kommer att ta över var inredd som ett kyrkorum och den lokal United nu flyttar till ska bli ännu mer kyrkolokal om jag förstår meddelandet rätt. Det ska bli spännande att följa fortsättningen.

Än mer spännande ska det bli att få se "nya församlingsplanteringar ... i Sverige ..." Hur kommer det att gå till? Kommer de att förutom den heliga Skrift att ha CA som grundval? Kommer dessa nya gemenskaper att vara ekumeniska? Med tanke på alla de vänner som samtalade i dessa frågor under konferensen i slutet av april växer hoppet inom mig.

Jag tror det var Sofia Lilly Jönsson som skrev i SvD att hon gärna ville lämna Svenska kyrkan men samtidigt vara kvar. Den tanken har satt sig hos mig. Kan vi få se nya gemenskaper växa fram ocksåp inom Svenska kyrkan? Jag tror det.

Inga kommentarer: