lördag, maj 13, 2017

5 veckan i Påsktiden

Joh 16:5-11

Inledning: Den Helige Ande ska fortsätta Faderns vilja. Jesus fullbordade sin kallelse i och genom sin försoningsdöd på korset. Nu är det den Helige Ande som (genom oss) ska fortsätta och utvidga Faderns vilja. Jesus säger 

1.      Nu går jag till honom som har sänt mig
a)      Ingen av er frågar mig vart jag går. Jo, Simon Petrus i 13:36: Herre, vart går du? Då sade Jesus: Dit jag går (försoningsverket) kan du inte följa mig. Och Thomas i 14:5: Vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Jesus svarade: Jag är vägen (Jesus som person). Petrus ville inte lyssna. Thomas och Filippus förstod inte. De förstod att Jesus var på väg till Jerusalem för att lida och dö. Det var ingen otänkbar tanke. Det var försoningen och uppståndelsen som var otänkbar.
b)      Denna förblindelse är förhärskande än idag. Den håller människorna fångna. De tror att döden är slutet, men de tror inte på de dödas uppståndelse. Deras hjärtan är fyllda av sorg. De kan höra att Jesus gick i döden, men inte att han gick genom döden, att han fullbordade verket och sedan återvände.
c)      Tron på de dödas uppståndelse är ett kännetecken på de kristna. Låt inte ditt tvivel vara slutordet utan sätt din lit till Jesus. Vi har möjlighet att växa i tro, inte i tron på oss själva, men på honom.

2.      När jag går kommer Hjälparen till er
a)      Det var nödvändigt att Jesus fick gå till Fadern. Bara efter att försoningen ägt rum blir det fritt fram för den Helige Ande att genom apostlarna fortsätta verket.
b)      Den Helige Ande utgjuts över allt kött (Joel 2) och vill tränga ner i varje människas hjärta och på varje plats för att ”foga in oss i sitt tempel”. Han vill fylla detta tempel med budskapet om Guds rike, med försoningen och rättfärdiggörelsen, med sig själv.
c)      Det är inget mindre än det som sker när du lyssnar till evangelium och blir delaktig av honom och det han gjort för dig i den heliga nattvarden. Låt inte ditt tvivel vara slutordet utan sätt din lit till Jesus. Vi har möjlighet att tillsammans växa i tro, inte i tron på oss själva, men på honom.

3.      Han skall visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är
a)      När Jesus förkunnade om Guds rike väcktes människornas hopp. Det var ett hopp som gick långt utöver deras otillräcklighet. De skulle gå ut ur sig själva, ut i friheten för att där se Guds rättfärdighet (Rom 3:25), se hur synd, död och djävul bestraffades och de själva gick fria. Simon Petrus fick vara med om det. Han förnekade Jesus, överbevisades om sin synd, men upprättades.
b)      Den Helige Ande vill att varje människa ska bli medveten om synd, men också om rättfärdighet och dom. Den som döms är djävulen och en till, - Jesus. Han döms för att var och en som tror inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När du reser dig på darrande knän för att gå in och ta emot domen är det en annan som träder fram i ditt ställe. Det är Jesus, din personlige försvarsadvokat.
c)      Det bästa som kunde hända oss var att Jesus fick ge sitt liv, gå till Fadern och sända oss Hjälparen. Det gör att vi kan leva himlen på jorden. Vi har Tröstaren hos oss, den tröstare som har lovat att fortsätta, utvidga och fullborda hela Faderns vilja.


Avslutning: Den Helige Ande leder oss till hela sanningen. Anden inför inte något nytt utan repeterar vad Jesus har sagt. Anden varken lägger till eller tar bort något. Så kan du känna igen Anden. Jesus kommer på ett  nytt sätt.

Inga kommentarer: