söndag, maj 28, 2017

Det nya livet

Hemma igen. Och Bajen lyckades rädda en poäng i spelet mot Jönköping och mot domaren. Man får till sist vara nöjd med det.

Med tanke på den gemenskap vi kan ha med vår Herre Jesus Kristus går det att se saker och ting på ett annat sätt. Guds verk genom Jesus Kristus ger oss den unika möjligheten att förstå tillvaron på ett helt annat sätt. Nyckeln är just gemenskapen med honom. Gud har gjort allt för att vi ska kunna leva ett gott liv. Värnamo koinonia hade sin månadssamling i fredags och jag fick tillfälle att tala just om det nya liv vi är kallade att leva. När jag förberedde mig insåg jag att Herren Jesus själv inte var särskilt instruktiv. Det går liksom inte riktigt att plocka fram ord från honom och sedan säga: gör så, så blir allt bra. Han själv gav oss inte instruktioner som den gamla människan, den köttsliga naturen sedan skulle kunna använda sig av. De instruktioner han gav oss var snarast antydningar om Vägen. Det finns möjligheter för människan att be, söka och klappa på. Då ska Gud svara oss, låta oss finna och öppna Vägen för oss. 

I dopet ges oss förutsättningarna eftersom dopet är Guds gåva till den enskilda människan. I dopet blir det Han vill ge oss personligt. Det är ditt dop och ingen annans. Kallelsen och utkorelsen, försoningen och rättfärdiggörelsen är allmän tills dess den blir personlig och det blir den i dopet. Men dopet är inte bara vatten. Jag beklagar att vår doppraxis har blivit så slapp att förståelsen reducerats till en namngivning, till en högtid eller ett medlemskap i Svenska kyrkan. Om det nu är så. Det finns tre komponenter, nödvändiga komponenter för att vi ska kunna leva ett riktigt gott liv. De är dopvattnet, Jesu Kristi verk och tron på detta. I Rom 6:3ff finner jag en intressant tempusväxling hos Paulus när han säger att

vi har blivit döpta till hans död
vi är begravda med honom
vi skall leva det nya livet

Det finns flera bibelställen som säger detsamma till exempel Ef 4:22, Kol 2:6-13. Det är förvisso sant att livet som sådant är en process med en början och ett slut för alla människor, men för den kristne som är kallad att leva det nya livet är tron på Jesus Kristus fulländningen.  

Det finns två huvudtolkningar av 1 Petr 3:21. Några översättningar skriver: ett rent samvetes bekännelse till Gud (FB2015) eller att man med gott uppsåt vänder sig till Gud (Bibel 2000). Andra skriver: att man anropar Gud om ett gott samvete (1917) eller kommer med: en begäran om ett gott samvete (Reformationsbibeln) eller: en bön till Gud om et gott samvete (Hedegård). Den ena huvudtolkningen säger med andra ord att vi har ett rent samvete och den andra att vi ber om ett rent samvete. Det går att diskutera vad Petrus menade, men jag tror att de båda tolkningar knappast utesluter varandra. Som kristna har ett rent samvete och ändå ber vi om ett rent samvete. Vi gör både ock. Och det är väl så det ska vara. Vad som än händer oss tillämpar vi Kristus-mönstret, det som visar på både kors och uppståndelse.

Hur mår du, frågade någon och svaret kan bli både kors och uppståndelse. Knappast bara det ena av de två sidorna. 

Alla kristna mystiker är överens om att vårt innersta, vårt hjärta eller vår är ande, är att likna vid det allra heligaste. Under medeltiden talade man om själens klostercell, dit du alltid kan dra dig tillbaka. Theresa av Avila om den inre borgen och Pius XII betonade samvetet. Här har vi vår integritet och den som i detta sitt innersta har gemenskap med Gud Fadern, genom Jesus Kristus och i den helige Ande, har sannerligen fått ett nytt liv och kallats att leva det nya livet. Det är det goda livet som övervinner allt. Det kan inte finnas något viktigare än att vårda detta.

Det hade varit roligt om Bajen vunnit, men inte minst för en Bajare gäller det att ha rätt perspektiv.

Inga kommentarer: