söndag, augusti 14, 2016

12 veckan efter Trefaldighet

Luk 13:10-17

Jesus har talat om den annalkande domen och vikten av att vända sig till Gud när Lukas återger en händelse från synagogan. Vi gläder oss över kvinnans befrielse, men ser också en synagogföreståndare som var bunden om än på ett annat sätt och behövde lösas.

            1. Synagogföreståndaren förargade sig
a)      När Jesus befriat kvinnan tog synagogföreståndaren sin tillflykt till Lagen. Inte får man arbeta på sabbatsdagen? Men folket stod på Jesu sida. Jesus var omtyckt och erkänd, - så här långt. Det viktiga för honom var emellertid erkännandet från sin Fader. Det fick Jesus när han löste kvinnan som varit bunden i 18 år.  
b)      Kanske kände synagogföreståndaren avundsjuka? Eller var han allmänt irriterad över att Jesus fick uppmärksamhet? Människor vill gärna ha erkännande från varandra. Människor kan vara bundna till allt mellan välstånd och misär. Djupast beror det på att de undertrycker Sanningen, Rom 1.
c)      Här finns fyra verb. Jesus kallade på henne, såg henne och talade till henne. Sedan lade han sina händer på henne som fanns där en Nådens ordning. Så vill han komma också till oss. Synagogföreståndaren förargade sig. 

2.      Men folket gladde sig
a)      Kvinnan häpnade. Hon blev fri och ”började prisa Gud”. Ett under hade skett. Detta skedde i en synagoga, mitt under en gudstjänst. Det blev stor uppståndelse i synagogan och folket gladde sig.
b)      Vår kyrka utmärks inte av samma glädje och man kan fundera över varför? Är vi som kyrka eller församling bundna? Till vad är vi i sådana fall bundna och hur kan vi bli fria och glada?
c)      Glädjen i synagogan var inte vilken glädje som helst. Den kom av att Jesus hade talat frihet till kvinnan. Den sanna glädjen är kännetecknet på Guds rikes närvaro, Rom 14:17. Så vill Herren glädja oss än idag. 

3.      Över allt det underbara som Han gjorde
a)      Det finns sådant som bara Gud kan göra. Mer än vi först tänker oss. Evangelium betyder goda eller glada nyheter. De goda nyheterna begränsar sig inte till händelsen i synagogan. Guds omsorg om oss människor, visad i och genom Jesus Kristus, fortsätter att sträcka sig till hela mänskligheten.
b)      Tyvärr är det många som inte förstår att Jesus själv, hans person och verk är nyckeln till ett liv i frihet. Hans död och uppståndelse från de döda är den lösepenning som betalts för vår frihet. Och denna betalning gäller för hela mänskligheten. Men den befrielsen och glädjen kan börja hos oss.

c)      Av episteln, Rom 8:18–23, förstår vi att hans död och uppståndelse har kosmisk betydelse och omfattning. Jesus hade talat om den annalkande domen. Det finns förvisso ett slut för var och en av oss liksom för hela skapelsen. Det kan man tycka olika om, men för oss som vill ta emot och leva av Jesus är den annalkande domen ett hopp om en bättre värld.   

Inga kommentarer: