måndag, augusti 01, 2016

10 veckan efter Trefaldighet

Eftersom Kent och jag kom hem sent i natt, vid 02.00, och eftersom jag inte verkar ha någon predikan denna vecka för andra årgången får det bli ett utkast från första årgången. Denna vecka är den tionde efter Trefaldighet och då vill Herren tala till oss om sina gåvor. Huvudtexten är den om Jesus som det sanna vinträdet. Här kommer utkastet så återkommer jag något senare med en liten rapport från prediko- och undervisningsresan.

Joh 15:1-9

Var gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Det är nyckelordet för denna betraktelse. Vi kan också använda oss av Evangeliebokens rubrik Nådens gåvor. Det är nåd att:

1. Vi är inympade i den sanna vinträdet
a)      I Jes 5 och Jes 27 finner vi bakgrunden till vår text. Bland Guds utvalda folk finns både goda och onda, det vill säga troende och icke troende. Herren har gjort allt för att den härliga vingården inte ska bära vilddruvor. Trots det gör den det.
b)      Bilden är tillämplig också om Kyrkan, jämför liknelsen om vetet och ogräset. Men med bilden i Joh 15 är det annorlunda. Där är alla grenarna inympade i Jesus. Bilden berättar om vad det innebär att leva i det nya livssammanhanget – i Jesus Kristus.
c)      Vi tillsammans är kallade att bära frukt, att kämpa den goda kampen, att göra goda gärningar. Varje uppriktig kristen gör det, eftersom hon lärt sig att ta sin tillflykt till Herren, till apostlarnas undervisning, till gemenskapen, till bönerna och brödsbrytelsen. Men vi behöver också ansas, vilket också det i hör grad sker i gemenskap med andra.

2. Vi ansas för att bära mer frukt
a)      Gud bryr sig om sin härliga vingård, både i GT, i NT och idag. Det uttrycker Jesus genom att tala om Gud Fadern som vingårdsmannen.
b)      Jesus låter oss förstå att Gud Fader har det yttersta ansvaret för oss. Hur hanterar han kniven? De som inte lärt känna Honom har svårt för den delen av bilden. Men också den ska förstås evangeliskt. Han skär bort det onda för att det goda bättre ska komma till synes.
c)      Det finns ingen kristen som inte vet att det onda är en verklighet. Vi upplever det inom oss och vi lider. Men Gud ska skära bort det onda allteftersom det är lämpligt, i rätt situation, rätt tid och lagom mycket. Ändå blir vi aldrig fullkomliga här i tiden och därför är det nåd …

3. Vi får trots allt får förbli i Honom
a)      Tio gånger, i nio verser, heter det att vi ska förbli i honom. Det är med andra ord starkt betonat. Vi ska förbli i Hans Ord och lyda Hans befallningar.
b)      Detta uppfattar många som strängt och lagiskt. Måste vi göra som han säger. Och vad händer om vi inte klarar det? När det heter att vi ska förbli betyder det att vi ska förbli i evangelium. Bli kvar i mig. Bli kvar i mitt Ord. Bli kvar i min kärlek.
c)      När vi genom decennier förblir i honom upphör vi inte att förvåna oss över livets villkor. Livet ska förverkligas på daglig basis, det är något vi blir. 
  
Idag ska vi få vara med om något av det bästa vi kan vara med om. En helig måltid där Herren bjuder på sig själv. Den Uppståndne ger sig till oss genom bröd och vin. Vi förblir i honom. 

Inga kommentarer: