onsdag, juni 01, 2016

Relationell ekumenik

Det har framgått av berättelsen, att den ekumeniska rörelsen har påverkat utvecklingen i Hjälmserydsbygden när det gäller attityder och förhållningssätt mellan församlingarna och deras företrädare. Tydligast har det tagit sig uttryck i de nybildade frikyrkoförsamlingarna i Rörvik och Stockaryd.

Forskarna Thorleif Pettersson, Sven-Erik Brodd och Margareta Skog har definierat tre kategorier av ekumenik: strukturell ekumenik, funktionell ekumenik och alliansekumenik/-verksamhet. (23) Samgåendet av alliansförsamlingarna och pingstförsamlingarna i Rörvik respektive Stockaryd är exempel på strukturell ekumenik. Det finns även gott om exempel i berättelsen på alliansekumenik i form av ekumeniska gudstjänster, gemensam konfirmationsundervisning och skidresor.

Den karismatiska rörelsen har i Hjälmseryd å ena sidan skapat komplikationer för ekumeniken, men å andra sidan har den i sin mjukare form gett förutsättningar för ökad närhet. Omsorgen i förbön och diakoni, rörelsen för ny sång och dans, liksom den relationella rörelse som t.ex. har tagit sig uttryck i kommuniteter, har varit följeslagare till den karismatiska rörelsen och har skapat ekumeniska former som förenat på ett relationellt plan. Denna utveckling visar sig i berättelsen primärt i fördjupade relationer mellan ledare. Tankarna på en enda församling finns hos församlingsledare i Hjälmserydsbygden, men ses inte som realistisk.* Avståndet mellan Svenska kyrkan och församlingar med en traditionell frikyrkokultur – men även mellan en del av de senare – ses som långt. För närvarande finns det inga kända planer på steg när det gäller strukturell ekumenik i bygden.

Den ekumenik som bygger på personliga relationer – som i sin tur kan resultera i alliansekumenik, strukturell och funktionell ekumenik – förefaller både i Hjälmserydsbygden och på de andra orterna som undersöks i detta projekt vara under tillväxt. Jag skulle därför vilja föra in ett fjärde ekumeniskt begrepp: relationell ekumenik eller mäklarekumenik, som bygger på att nätverk och mötesplatser ses över och utvecklas med hjälp av mäklare (24) (brobyggare), som på ett informellt men tydligt och medvetet sätt, bygger relationer mellan församlingar och verksamheter – särskilt till dem i periferin.
En relationell ekumenik kan ses som en skör form av ekumenik, vilket informanter påpekar, eftersom det tar tid att bygga upp nära och trygga relationer. När församlingsledare flyttar ofta försämras möjligheterna till ett sådant bygge, för ”så byter dom pastor, och då får man lite grann börja om”, som en informant säger.* Men informanterna är överens om att nära relationer har stor betydelse för ekumeniken. I intervjuerna nämns om unga ledare som bygger relationer med varandra och utifrån dessa skapar mötesplatser både för unga och äldre.* Kanske är en skörhet, som denna typ av ekumenik innebär, inte enbart negativ. Om man väljer en kyrkosyn, som den franske teologen Christian Duquoc (25), där kyrkan ses som ett provisorium som ständigt utvecklas och inte något som kan permanentas, så kan den arbetsinsats som ett ledarbyte innebär även ses som en önskvärd möjlighet till revitalisering.

En relationell ekumenik skulle kunna vara verktyget för att hålla samman kyrkans alla olika uttrycksformer. I intervjuerna finns det en relativt hög grad av konsensus om att flera olika församlingsledare har spelat viktiga roller i att binda samman församlingar och grupper. De har försökt informera och förklara för de parter det har varit spänningar mellan, hur de andra tänkt. De har också försökt verka för försoning och gemenskap mellan individer, grupper och församlingar. Tillresande medlare har förekommit i några fall, men de har inte i någon högre grad lyckats lösa konflikterna och åstadkomma försoning. Med ett bekräftat och utrustat lokalt mäklarskap kan möjligheten att på ett konstruktivt sätt möta framtida revitaliseringsrörelser förmodligen öka. Det skulle i så fall skona både församlingar och enskilda, som under brytningstider riskerar att sargas, vilket som vi sett har skett under det senaste halvseklet. Här ger intervjuerna många exempel. Mäklarskap kan utövas med hjälp av spontana informella möten, men betydelsen av organiserade mötesplatser som Sävsjö kristna råd, Skolkyrkan och regelbundna samlingar för församlingsledare skall inte underskattas.

(23) Skog, Margareta (2010) Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet: I Berndt Gustafssons fotspår: Tre studier, Lunds Studies in Sociology of Religion
(24) Begreppet mäklare (engelska broker) används inom sociologisk teoribildning som beteckning på personer som överför och tolkar information mellan olika grupper av människor.
(25) Duquoc, Christian (1986) Provisional Churches. An Essay in Ecumenical Ecclesiology London: SCM press

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mitt namn är suzy, jag är hör att ge vittnesbörd om hur jag fick tillbaka min make tillbaka, vi fick gifta i mer än 9 år och har två barn. saker går bra med oss ​​och vi är alltid glada. tills en dag min man började bete sig på ett sätt som jag inte kunde undersand, jag var mycket förvirrad av hur han behandlar mig och barnen. senare samma månad han inte kom hem igen och han kallade mig att han vill ha en skilsmässa, jag frågade honom vad jag har gjort för fel för att förtjäna allt detta från honom, är allt han sade att han vill ha en skilsmässa att han hatar mig och göra inte vill se mig igen i hans liv, jag var galen och också frustrerad vet inte vad jag ska göra, jag var sjuk i mer än 2 veckor på grund av byte av min make. Jag älskar honom så mycket att han var allt för mig utan honom mitt liv är ofullständig. Jag sa till min syster och hon berättade att kontakta en spell caster hon vet år sedan, jag tror aldrig i allt detta spell gjutning av en sak. Jag bara vill prova om något kommer att komma ut av det. Hon gav mig kontakt mannen jag kontakta honom och förklara allt för honom, berättade mannen för mig att min man har tagits av en annan kvinna, att hon använder en kärleks voodoo stava på min man som är varför han hatar mig och även vill att vi ska skiljas. då han berättade för mig att inte oroa sig för att han kommer att kasta en spell på honom som gör honom tillbaka till mig och barnen, berättade han för mig allt jag behöver för att ge för honom att kast förtrollningen och efter en vecka min man ringde mig och han berättade för mig att jag skulle förlåta honom, började han att be om ursäkt på telefon och sade att han fortfarande älskar mig att han inte visste vad som kom över honom att han lämnade mig.
så glad att Drujiagbe kast ut förtrollningen och tillbaka min man tillbaka till sin normala igen i dag, mig och min familj är nu glad igen. tack sir för vad du har gjort för mig jag skulle ha varit något i dag om inte för din stora spell. Jag vill att ni mina vänner som passerar genom alla den här typen av kärlek problem att få tillbaka sin make, maka eller fd pojkvän och flickvän att kontakta drujiagbeblacktemple@gmail.com. och du kommer att se att problemet kommer att lösas utan dröjsmål. han berättade att han specialiserat sig på att lösa andra problem, bland annat följande:
(1) Om du vill att ditt ex tillbaka.
(2) Om du alltid har mardrömmar.
(3) som du vill ska främjas på kontoret.
(4) Du vill kvinnor / män att springa efter dig.
(5) Om du vill ha ett barn.
(6) Om du behöver ekonomiskt stöd.
(7) Om du vill att bota hiv aids
kontakta honom nu för omedelbar lösning på ditt
problem på drujiagbeblacktemple@gmail.com
Tack sir dr, du är min bästa vän och min far.

Isak majken sa...

jag vill vittna om en stor stavningskrock som hjälper mig att få min man tillbaka med sin stavning, min man lämnade mig för sex månader sedan med våra barn och lovar att aldrig komma tillbaka och jag började se honom med en annan kvinna så mitt hjärta var trasigt och jag var deprimerad så jag var tvungen att hitta ett sätt att få honom tillbaka. jag gick online och letade efter en bra stavningskastare och jag såg olika inlägg och kommenterade den här stora Dr Adodo om hur han hjälper dem att återställa sitt förhållande så jag var nöjd med det jag såg så jag kontaktade honom så han lovar mig bra resultat och jag gjorde vad han ber mig göra sedan efter två dagar kom min man tillbaka och bad om förlåtelse, nu är vi tillsammans i en fred. Om du behöver hjälp i ditt förhållande kan du kontakta Dr Adodo på hans e-postadress Adodospelltemple@gmail.com du kan också nå honom på hans mobilnummer +1 (661) 704 3225