söndag, juni 19, 2016

4 veckan efter Trefaldighet

Joh 8:1-11

Jesus satte sig ner och undervisade, heter det i texten. Och vilken undervisning! Vi kan lära mycket av denna text. Det finns en spänning mellan Guds lag och den helige Ande (på grund av synden). Synden använder sig av Guds lag för att döda oss men Anden gör levande. Anden ger liv. Jag är inte säker på att denna veckas rubrik är särskilt lyckad. Visar inte Jesus på förlåtelsen som möjlighet? Och på hur Anden ger kvinnan ny kraft?

  1. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas
a)      Och inte bara kvinnan utan också mannen är bäst att tillägga. Det var Lövhyddohögtid och festligheterna pågick hela natten. Jesus kom i hemlighet eftersom de ville döda honom. När halva högtiden gått började han undervisa på Tempelplatsen. Då anklagar de skriftlärda honom och Jesus avslutar sin undervisning med orden: ”Döm inte efter skenet, utan döm rätt”, 7:24. Nu kommer de med en kvinna och vill att Jesus ska visa dem hur man dömer, 3 Mos 20:10. Nu tillämpades inte dödsstraffet men ändå. I princip hade de rätt. Syndens lön är döden. Men Jesus ger sig inte in i någon diskussion eftersom han vet att det är honom de är ute efter.
b)      Också i vår tid används moralen när man är ute efter någon. Förr tyckte folk i allmänhet att kyrkan skulle vara moralens väktare. Jag kan förstå tanken, men har folk förstått att Kyrkans uppgift är att dela ut syndernas förlåtelse och att välsigna?
c)      Jesus dömer inte kvinnan. I stället öppnar han möjligheten att få förlåtelse.

  1. Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret
a)      Om Jesus hade gett de skriftlärde rätt hade han fått romarna på sig. Om han gett dem fel hade han varit emot Guds lag. I stället skriver han på marken. Varför gjorde han så? Vad skrev han? Kanske handlade han enligt Jeremia 17 som handlar om förbannelser och välsignelser. Förbannad är den vars hjärta vänder sig bort från Herren. Välsignad är den som litar på Herren. Han är som ett träd … ”De som avfaller från mig skall bli skrivna på marken. De har övergett källan med det levande vattnet.” Vände Jesus det ordet mot de skriftlärde? Skrev han deras synder på marken? Hur som helst.
b)      Under tiden han skriver vänds uppmärksamheten från kvinnan till Jesus och vidare till de skriftlärde. Jesus riktade ljuset mot domarna och de skriftlärde visste att de inte var fullkomliga. De skämdes och lämnade platsen. Plötsligt hade de blivit överbevisade om sin synd. När Adam blir överbevisad går han bort och Kain sänker blicken.
c)      Kvinnan däremot blev överbevisad om förlåtelsens möjlighet.    

  1. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
a)      Jesus tummar inte på Guds lag. Den ska han fullborda, något som bara den som är syndfri kan göra. Alla andra måste dömas efter den, men Jesus som fullbordar lagen öppnar möjligheten för förlåtelsen. Den ende som kunde kasta sten var Jesus och han gjorde det inte eftersom han är barmhärtig. Han tog inte bara hennes synd i det att han själv blev till synd utan också hennes död i sin död.
b)      Lagen har förvisso sin plats och alla ska dömas efter den men där det finns botfärdighet och tro på Jesus finns förlåtelsen som förvandlar v åra liv.
c)      När Gud tar bort stenhjärtat ur människans kropp och ger henne ett hjärta av kött blir också drivkraften en annan, Hes 36:26f. Hon vill hellre fria än fälla.


Efter vår text talar Jesus om sig själv som världens ljus och då säger han än en gång vad han tidigare sagt: ”Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen”, 8:15.

2 kommentarer:

Frank sa...

Hej Håkan! Var kan jag få tag på eller beställa "Det första året" som ni använder i cellerna?

Håkan Sunnliden sa...

Det kan jag fixa. Bara tala om vad du vill ha så skickar jag det. Bättre material för nya hittar du inte!