söndag, juni 26, 2016

Den helige Johannes döparens dag

Luk 1:57-66          

Jesus säger: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är ändå större än han (Matt 11:11)

Herrens hand var med honom ...


1. ... vid födelsen
a) Den barnlösa Hanna fick profeten Samuel. När Sakarias … (Luk 1:8ff). Nu får Elisabet profeten Johannes. Hans namn betyder ”Gud är nådig”. Gud verkar inte planlöst, utan enligt sin hushållning. Gud har en plan för de sina. Den är inte hemlig, utan den är att vi ska ”formas till hans avbild”. Dagens evangelium låter oss förstå att Gud är med redan i vår moders liv.
b) Detta att allting redan från början vilar i Guds händer är en förståelse som gått förlora för de många. Teorier från 1800-talet om det naturliga urvalet eller från efterkrigstiden om framtidsoptimismen har medverkat till detta. Kyrkan är införstådd med att Gud är med oss redan från början. Han är Skaparen och Livgivaren.
c) En kristen människa kan därför behålla vördnaden och respekten för livet, också för det ofödda, och våga tro att Herrens hand är med redan från början.

2. i tjänsten ...
a) Johannes döparen är mest känd för sitt rättspatos och sin profetiska kraft. Han verkar i förlängningen av lagen och profeterna. Hans tjänst överbevisar åhörarna om deras synd och talar om den som kommer efter. Den Helige Ande var med honom i tjänsten.
b) Men det är inte bara Johannes döparen som har tjänst. Gud har en meningsfull uppgift åt varje människa. Och Gud vill vara med var och en av oss oavsett hur vår livskallelse ser ut. Varje människa har två uppdrag. Det ena uppdraget är kallelsen att förvalta skapelsen och arbeta för det goda samhället. Den kallelsen delar vi med alla människor.
c) Det andra uppdraget delar vi med andra kristna och innebär att våra liv vittnar om Gud, vad Han gjort och vad det betyder för oss människor. Vi ska ”göra lärjungar” (FIN) och Gud själv ska ta upp nya människor i sin familj, inlemma dem i församlingens liv och utrusta dem för tjänst. Vi kan inte göra någon till kristen men Gud vill använda var och en av oss i sin tjänst.

3. ... vid livets slut
a) Johannes döparen pekar mot Jesus, låter Jesus växa till och ta allt större plats. Vi ser det i hans förkunnelse, vid Jesu dop och sedan ända in i döparens fängelse. Hans liv slutar med att han får ge sitt liv för Jesu skull.
b) Många kristna håller Johannes döparen som ett orimligt ideal. Men Herren säger: den som är minst i himmelriket är ändå större än han. Döparen sa att han döper i vatten men att den som kommer efter döper i helig Ande. Jesu död och uppståndelse innebär att Gud har rätt att vara med oss, rätt att döpa i Helig Ande. Synden utgör inte längre något hinder.
c) Vi behöver inte tävla med Johannes döparen. Men allt det han pekade fram mot har vi fått som gåva. Denna gåva är den nya födelsen, detta att vi blir döpta i Helig Ande och att vi blir medborgare i Guds rike. Johannes var en stor människa men den som är minst i himmelriket är ändå större än han (Matt 11:11).

Inga kommentarer: