lördag, juni 25, 2016

Midsommardagen

Matt 6:25-30

Denna undervisning börjar med att Jesus berättar för lärjungarna att de är salt på jorden och ljus i världen, något som säkert inte var så lätt att förstå till en början. Sedan fortsätter Jesus med att tala om hur de ska fullgöra sin uppgift i världen. I vår text försöker Jesus förklara att Gud inte bara har gett oss livet utan att Han också sörjer för oss. Det gör att vi kan vara fri från allvarliga bekymmer och grubblerier.  

1.      Gud ger oss mat och dryck
a)      Människor har i alla tider arbetat för brödfödan och tackat Gud som förser. Mat och dryck är nödvändig för hennes överlevnad. Människan får inte vara ansvarslös utan ska arbeta, men ska detta sättas i motsats till vilan? Till friheten från bekymmer? Det tror jag inte. 
b)      Vi lever med västerländsk kultur som till en början inte var kristen utan gnostisk, det vill säga uppdelad i gott och ont. Västerlänningen menar att här pågår en kamp och här finns många gudar och trosuppfattningar vi kan vända oss till. Därför lever många än i dag med den föreställningen att världen är delad, andligt och materiellt står i ett motsatsförhållande till varandra och få vet vilken gud man ska vända sig till för att få hjälp.
c)      Jesus låter oss veta att Gud är Herren över allt. Han är den som har gett liv och Han är den som uppehåller livet och så exemplifierar han med fåglar som äter och växter som är klädda i härlighet. Gud är på en gång oändligt långt borta, fördold och ändå mycket nära i skapelsen. Skapelsen är det hus i vilket vi bor.  

2.      Se, på ängens liljor hur de växer
a)      Jesus tycks mena att vi har något att lära av ängens liljor. Det grekiska ordet säger oss att vi ska studera, noga iaktta och lära oss av växtriket. Vad är det vi ska lära? Vi ska lära att Gud ger växten! Vi behöver inte bekymra oss för att dagar kommer och går. De kommer och går hur som helst. Vi inser naturligtvis att ängens liljor inte bekymrar sig, men med oss människor är det väl annorlunda?
b)      Jesus talar till sina lärjungar och säger att vår himmelske Fader sörjer för oss. Han gav oss livet och han uppehåller det tills vidare utan att vi kan lägga en aln till vår livslängd. Våra liv ligger helt och hållet i Guds händer.
c)      Den människa som lär sig att förtrösta på Gud behöver inte bekymra sig för morgondagen. Hon lär sig att förtrösta en dag i sänder.

3.      Bekymra er inte för mat och dryck
a)      Det är Herren själv som säger så och han kan göra det därför att han vill ge oss liv av sitt liv. Allt vilar i hans händer och vi kan vara trygga, Svpsb 248;-.
b)      Djupast sätt handlar Jesu undervisning om två olika slag av liv, ett där Gud är långt borta och ett där Gud är nära. Genom tron på Jesus Kristus har vi ”som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod”, Ef 2:13. Vi blir delaktiga av ett nytt förbund.
c)      När Gud tar oss in i gemenskapen med sig får vi del av den frihet vi alla längtar efter. I Guds barns frihet finns också frihet från bekymmer. Genom att leva i förtröstan på Gud är vi salt på jorden och ljus i världen, fria från allvarliga bekymmer och grubblerier.


Inga kommentarer: