söndag, juni 26, 2016

Nystart för pastorsutbildningen i Nepal

Kari har tillsammans med Victor varit i Nepal två gånger sedan olyckan för två år sedan. Och i vintras kunde det arbete jag varit om att starta fortsätta. Samarbetet med pastor Raju Sundas i Kathmandu var inte helt enkelt av olika skäl och samarbetet avslutade. Värnamo pastorat avbröt sitt understöd men som sagt arbetet fortsätter enligt tidigare planer men nu i ett nytt sammanhang. Jag ska förklara men först en bild av det diplom som avslutade samarbetet med pastor Raju.

Pastor Raju uttrycker sin tacksamhet över vad vi genomfört

En av de tidiga medarbetarna var Saritha och Mankaji Yamang. Berättade jag för er om hur Mankaji kom fram till mig och ville ha förbön när jag var nere första gången? Han skulle nämligen gifta sig två månader senare. Med vem, frågade jag. Det vet jag inte, svarade han. Det är mor och far som bestämmer sådant. Nåja, sedan några år tillbaka är de lyckligt gifta och nu förestår de nystarten av det arbete vi bedriver där. Du kan läsa om det på följande länk.

Det här betyder att vi nu har fler relationer i Nepal än tidigare och jag ser mycket arbete framför oss, mycket spännande sådant. I februari kunde kursen komma i gång och här har du bilden av deltagarna.


Här berättar Hans Sundberg från den senaste resan: 

De kommer från olika platser i Nepal bland annat från Sirlai, Gorkha, Surkhet, Kathmanduområdet samt närområdet. Dessa pastorer leder glädjande nog flera församlingsplanteringar utifrån olika kristna sammanhang.

Vår undervisning var vid detta kurstillfälle inriktat på Johannes författarskap i Nya Testamentet, d.v.s. i första hand Johannes evangelium och Uppenbarelseboken. Vi berörde Johannes brev också men behöver lyfta dessa mer framöver för att göra dem rättvisa. Som förberedelse inbjöds alla deltagare att läsa Johannesevangeliet och Uppenbarelseboken tre gånger vardera, med penna och anteckningsbok redo så att kommentarer och frågor kom med till kursdagarna.

Hans Lindholm undervisade tillsammans med Hans Sundberg
Vi började söndag eftermiddag med introduktion, middag och ordentlig presentation av var och en. Glädjande nog utgjorde kvinnorna en tredjedel av deltagarna. Tyvärr var det väldigt kallt på nätterna men vi var väl förberedda och därför köpt in extra varma sovsäckar till alla deltagarna. Varje dag började sedan med en varm kopp te och något att äta. Måndag t.o.m. fredag föreläste Hans och jag. Särskilt viktigt har Johannes skildring av Jesus varit. Han är "Ordet", "Guds Lamm", "Vägen, Sanningen och Livet" o.s.v. Föreläsningar varvades med frågor och samtal om dessa.

Vidare hade vi varje dag cirka två timmars gruppreflektioner och personlig förbön. Här har vi sökt hitta en form i vilken kunskapen enkelt kan föras vidare genom studium, dialog och bön. Enkelt uttryck så arbetar varje grupp med ett textavsnitt. De läser detta, ställer minst två frågor till texten: "Vad sa texten till dem som hörde den första gångerna?" Och "Vad säger samma text till oss idag?". Vi hade också kompletterande frågor som vi lät varje grupp arbeta med. Till exempel fick deltagarna en dag arbeta med frågan om vilken församling i Uppenbarelseboken kap 2-3 som beskriver den kristna kyrkan idag i Nepal.

Kvinnor och män arbetar tillsammans och söker fördjupad kunskap och förståelse. Denna enkla modell fungerar mycket väl, både på vår kurs och ute i fortsättningsarbetet. Vår vision är ju nämligen inte bara att ha detta projekt för dem som deltar utan också att varje kursdeltagare samlar exempelvis femton andra ledare och undervisar dem. Då sker en snabb multiplicering av fördjupad bibelkunskap.

Vår bön och längtan är att vid varje resa få komma ett steg närmare att få rusta kristna ledare. Vår bön är att de, som vi, ska få växa i hängivenhet, bibelälskande och reflekterande över Guds stora möjligheter!

Hans Lindholm var generalsekreterare för SESG under mina år som skolpräst i Stockholm. Han är prästvigd i Svenska kyrkan och en mycket ansedd bibellärare. Hans kommentar till Johannes Uppenbarelse-boken är gedigen. I morgon ska jag publicera något från den rapport han skrev efter sin resa.

Inga kommentarer: