söndag, juni 12, 2016

3 veckan efter Trefaldighet

Luk 15:8-10  

Dagens evangelium handlar om Guds rike och om hur Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig, v 10. Jesus talade ofta i liknelser och det fanns flera skäl till det. 1) Folk i allmänhet kan inte förstå talet om Guds rike men 2) liknelsen går att förstå. 3) Bara den som går vägen kan förstå. Liknelser härstammar från Jesus, är eskatologiska och manar till omvändelse. Denna liknelse talar om Guds glädje när en människa lever i omvändelse.  

  1. En kvinna tappar bort ett silvermynt
a)      Ett silvermynt motsvarar i dagens penningvärde ungefär femhundra kronor, Men det troliga är att detta ingått i den huvudbonad hon fick när hon gifte sig. Redan det faktum att det var fråga om silvermynt talar för att det var en fattig kvinna. Annars var det vanligt med guldmynt i kronan. Huvudbonaden var i regel den dyrbaraste ägodelen, kvinnans reservkapital. Myntet hade därför ett större värde. Och vem vill för övrigt ha en huvudbonad där det fattas ett mynt? Ingen vill förlora sitt kapital.
b)      Det finns många människor som tappat bort sitt kapital, tappat bort sig själva. De tycker sig förlora sin själ, sin självbild, tappar kontroll eller lever med skam och frågar sig hur man åter ska komma rätt. Liknelsen är särskilt rikta till dem.
c)      Kyrkofäderna tänker sig att silvermyntet är en förlorad människa. Och kvinnan som tappat bort myntet är Herren själv (eller kyrkan). Mänskligheten har tvingats lämna Paradiset. Nu lever hon i mörker, ensam, vilsen och bortkommen. Men Herren själv söker dig. Liknelsen har mer att säga oss.

  1. Hon tänder då en lampa och sopar hela huset
a)      Nu tänder hon lampan inte därför att det är mitt i natten utan därför att de fattiga sällan hade råd med några fönster. När hon sopar hoppas hon höra klirret från myntet. Myntet var värdefullt för henne.
b)      Kyrkofäderna säger att Gud blir människa för att söka det förlorade. Han tänder evangeliets ljus och ger sig ut och sopar golvet för att hitta myntet. Myntet är värdefullt för Honom.
c)      Förutom att myntet var en brudgåva var det präglat med Konungens bild som gav värde åt myntet. Så är varje människa erreHjhjhpräglad med Herrens bild. Hon är skapad till Guds Avbild och tillhör Herren. Därför ”blir det glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder – inte över de 99 rättfärdiga …”, v 7 och fest i v 24 ”Min son var död men har fått liv igen”. Men här lägger vi märke till något mer:

  1. Gud gläder sig över en enda syndare som omvänder sig
a)      Det är lätt att identifiera sig med silvermyntet och dess värde. Men i liknelsen är myntet syndaren, som låg på golvet, i mörkret, som hittas, som börjar leva i omvändelsen. Och Gud rena och luttrar henne.
b)      Profeten Malaki 3:3 förklarar vad som händer när myntet är funnet:

Likt en guldsmed ska han (Herren) sätta sig ner och rena silvret,
Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver
så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet

Sätter sig ner för att kunna se om det är rent. Rent är det då han kan se sin egen bild i silvret.

c)      Gud vill se sin Avbild i dig. Och gläder sig redan nu över att för Jesu Kristi skull kunna fria dig på domens dag. Var därför glad och sätt värde på vad Gud har gjort och gör. I denna glädje finns omsorg om andra människor att inte bara jag utan alla som kommer i min väg ska få del av Guds frälsning. Det är livet i sådan omvändelse som gläder Gud.

Inga kommentarer: