onsdag, januari 14, 2015

Koinonians löften

I den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan är alla människor genom dopet lika mycket värda. Det kan tyckas som ett onödigt påstående men ändå väsentligt. Trots detta faktum finns det nämligen tre kategorier kristna i Kyrkan. De är särskilda på grund av löftesgivning utöver dopet. Den första kategorin är ämbetet eller som det numera heter inom Svenska kyrkan, - vigningstjänsten. De som vigs till biskopar, präster eller diakoner avlägger särskilda löften. Den andra kategorin är munkar och nunnor. Också de avlägger särskilda löften utövet dopet.  Den tredje kategorin är dem vi kallar lekmännen. De utgör en kategori på grund av sitt dop och inget annat. (Till detta vill jag för Svenska kyrkans del också nämna de förtroendevaldas.  De är mer än bara döpta. De är valda och utgör åtminstone i sina egna ögon den härskande klassen).

Av ovan nämnda skäl är det känsligt att tala om koinonians löften. För koinonians medlemmar kan väl inte vara något förmer? Det får inte finnas fler kategorier än de nämnda?

Vem får vara med i koinonian?
Om vi bortser från rent praktiska skäl som att vi inte kan vara fler än att vi får rum i en lägenhet utan försöker svara mer principiellt är svaret: den som avlägger löftena. När vi samlas sista fredagen i varje månad är den samlingen öppen för alla men den som vill bli medlem avlägger löften. Dessa löften är inga andra än dop- och konfirmations löftena och ligger därför helt i linje med Svenska kyrkans egen bekännelse även om vi uppdaterat dem, förtydligat dem och nu hävdar att det är på riktigt.

Hur lyder löftena?
Om du ser ordningen för konfirmationsgudstjänsten bekänner alla den apostoliska tron och sedan säger prästen:

Detta är den tro som ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och till era medmänniskor?

Koinonian i Värnamo bestämde sig för att förtydliga detta genom att göra detta till tre frågor:

1. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro?
2. Vill ni visa den i kärlek till Gud genom att regelbundet närvara i gudstjänsterna?
3. Och till era bröder och systrar i koinonian samt andra som kommer i er väg?

Här finns med andra ord inget avvikande. Löftenas kontext är att koinonian lever i "en, helig, allmännelig och apostolisk kyrka". Spiritualiteten är karismatisk och uppdraget är Kyrkans.

Jag medger gärna att jag är mycket glad över att äntligen få tillhöra en sådan gemenskap. Det har fått betydelse för mig och jag är säker på att koinonian kommer att få stor betydelse också för andra framöver. Koinonian är en Guds gåva till Värnamo pastorat och koinonior borde välkomnas i alla Svenska kyrkans pastorat.

Inga kommentarer: