måndag, januari 12, 2015

Koinonia bildad i Värnamo

Nu har det hänt att en koinonia bildats i Värnamo.  Jag ska använda några bloggar till att kommentera och beskriva vad som skett. Med anledning av redan tidigare framlagda synpunkter vill jag redovisa tre förutsättningar.

1) För det första behöver det sägas om bildandet att dessa vänner sedan flera år tillbaka redan levt i nära gemenskap. De är alla människor som följer Jesus och därför är koinonian inte bildad vare sig i uppror eller i syndfull mänsklig kraft. Bildandet av koinonian är en bekräftelse på gemenskapen.

2) För det andra kan därför inte sägas att det bildats en egen församling. Dels därför att det redan innan var en församling. Dessa människor är församlingen. Dels därför att dessa människor inte har egen sakramentsförvaltning. De firar huvudgudstjänsten i Värnamo kyrka.

3) För det tredje är bildandet av koinonian inte sekterisk utan etablerad i "en, helig, allmännelig och apostolisk" kyrka. Det enda problem jag själv kan se i framtiden är att Svenska kyrkan lämnar denna tro, men jag tror inte det kommer att påverka koinonian.

Vad är och vad vill koinonian i Värnamo? 
Koinonians kärna utgörs av de 20 personer som deltog i bildandet. Dessa vill nu dela liv och uppdrag med varandra på ett ansvarsfullt sätt. Samlingarna sker i hemmen och det gör att vi knappast kan vara fler än 25-30 personer. Vi kan snart vara så många och räknar då med att bilda en andra koinonia.

Koinonian samlas med andra ord regelbundet i "hem och församling". Tillsammans ska de gestalta Kristi kropp i ömsesidig kärlek och praktiskt arbete. Gemenskapen är en öppen famn för nya människor. För att kunna utvärdera livet i koinonian ska den nytestamentliga måttstocken användas. Hur mycket frid finns det i gemenskapen? Glädje? Rättfärdighet?

Koinonian är baserad på relationer och eftersom var och en har något att bidra med är den också gåvobaserad. Eftersom koinonian är kyrkan i miniformat är den också delaktig i kyrkans uppdrag, gudstjänst, undervisning,  diakoni och mission. När gemenskapen fattar beslut ska det alltid ske i konsensus. 1 Kor 1:10 är ledordet:

I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder och systrar, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland et, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening.

I morgon ska jag skriva mer om vad medlemmarna i koinonian kan förvänta sig. Om Kari och jag är med? Självklart vill vi vara med i gemenskapen också fortsättningsvis. Och syster Kerstin, vår diakon. Det fascinerar mig, ska jag erkänna, att koinonian har en präst och en diakon, anställda i pastoratet, som medlemmar i koinonian. Vad det kan betyda för utvecklingen får framtiden utvisa.

1 kommentar:

Anonym sa...

Önskar er Guds välsignelse! At