måndag, november 16, 2015

Vi yrkar samfällt bifall till motionen

Det blev en kort debatt i kyrkomötet om nya vägar att vara kyrka. Rättare sagt ingen debatt alls. Det var fem talare som alla yrkade bifall till motionen, antingen p 1 som utskottet föreslagit eller motionen i sin helhet om jag förstått saken rätt. Detta är i ett historiskt ljus osannolikt. Beslutet är i och för sig inte taget men debatten avslutad. Följande personer talade:

1. Leif Nordlander som knappt kunde dölja sin tacksamhet. Han pekade på de nya sätt man arbetar på i anglikanska kyrkan och gav exempel på skate-board church, café-church och messy-church. Den senare varianten har Leif själv amvänt i sitt pastorat vilket gjorde att antalet gudstjänstbesökare met än 10-dubblades. (Där blev jag lite fundersam, men lämnar det därhän tills vidare).

2. Erik Johansson var nyss hemkommen från Etiopien och kunde berätta att Mekane Yesus kyrkan satt upp ett mål att under de närmaste 5 åren nå 30 miljoner nya människor. De stämmet av varje kvartal och kunde konstatera att de under det första året fått 750 000 nya medlemmar. Han nämde några bieffekter som att kyrkans identitet stärkts och att kvinnor fått större inflytande.

3. Biskop Fredrik Modéus vädjade om ett varmt bifall. Han menade att motionen andas hopp och framtidstro. Han ville att kyrkomötet skulle se möjligheterna och framtiden. Modéus strök undet (till min glädje) att det handlade om att vara kyrka på ett nytt sätt, inte om en ny verksamhet.

4. Biskop Åke Bonnier ville inte vara sämre. Nu för tiden brukar han säga tre saker; a) vi ska komma ut som kyrka b) vi ska gå ut som kyrka och c) vi ska stå upp som kyrka. Motionen andas mångfald, något som biskopen bejakar.

5. Sara Waldenfors talade slutligen för utskottet. Hon yrkade bifall och menade att utskottet under behandlingen av motionen upplevt ett "halleluja-moment". Hon såg fram emot nya medlemmar. Hon citerade missionsbefallningen. Hon talade om inspiration från Mission shaped Church och tyckte att biskopen Graham Cray skulle bjudas in till nästa års kyrkomöte.

Jag avstår tills vidare att kommentera men kommer garanterat att återkomma till saken.


Inga kommentarer: