söndag, november 29, 2015

1 veckan i advent

Nu väntar jag på att få ge  mig iväg till Värnamo kyrka. Det är första söndagen i advent. Nu återstår bara att meditera och be för alla som kommer. Här nedan har du mitt utkast för den gammaltestamentliga texten,  Sakarja 9.

Se, din Konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given I ringhet kommer han, ridande på en åsna. Dessa ord uttalades första gången för 2500 år sedan men är lika aktuella idag. Profetiska ord har med evigheten att göra och vår Gud är en Gud som kommer till oss. Så också idag.


  1. Se, din Konung kommer till dig
a) Sakarja var en av dem som kom från den babyloniska fångenskapen, 500 år f Kr, för att åter bygga upp Jerusalems tempel. I hans profetiska gärning ingick att ge det judiska folket nytt hopp efter all bedrövelse. I Sakarjas bok finns ord om rättfärdiggörelsen, om den ende Sonen och dennes död, denna text om Konungens ankomst och många fler.
b) När vi lyssnar till evangeliet får vi höra att människor flockades i skaror runt Jesus. De bredde ut sina mantlar och la på vägen, skar palmkvistar och tusentals människor ropade: ”Hosianna, Davids Son, Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Men visste de egentligen vem de hyllade? Människor har alltid fascinerats av Jesus och frågat sig vem han är. I Joh 18:36f ställer Pontius Pilatus frågan och Jesus säger att hans rike inte är av denna världen, med medger samtidigt att han är född Konung.
c) Nej, hans rike är inte av denna världen. Hans rike, skriver Paulus, består i rättfärdighet, frid och glädje. Luther kanske hade talat om syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Sådan är han som kommer.

  1. Rättfärdig är han, seger är honom given
a) För bara någon vecka sedan besökte Nobelpristippade författarinnan Marilynne Robinsson Sverige. I en intervju beklagade hon att vi väst tagit ifrån medborgarna ord som synd, nåd, rättfärdighet, försoning. Det gör att människor inte längre kan sätta ord på sina erfarenheter. Rättfärdighet är ett sådant ord.
b) Många människor förväxlar just ordet rättfärdig med att någon är hygglig eller rättskaffens. Men denna strikt judiska term inte är en etisk term utan en religiös? En term som beskriver relationen mellan Gud och människor? Han som kommer vill att vi ska få ett rätt förhållande till varandra. 
c) De flesta som är här idag känner till att Jesus kom för att sona vår synd och skuld. Vi är syndare, människor med köttslig natur, dödliga, men sådan är inte Konungen av Guds rike. Han kommer för att rädda oss, för att föra oss ut ur mörkret in i sitt underbara ljus. Han räknar vår synd som sin och dör vår död. Hans död är priset för våra synder. Hans död gör att vi kan förlåtas, få ett riktigt förhållande till Gud och förklaras rättfärdiga. Och hans uppståndelse från de döda ger nytt hopp. Hur kommer han då till oss?

  1. I ringhet kommer han, ridande på en åsna
a) Han kommer i all ödmjukhet. Det gjorde han då och det gör han nu. Pontius Pilatus menade sig ha makt över Jesus, men allteftersom han talade med Jesus visade det sig vara tvärtom. Jesus är Konungen som erbjuder oss medborgarskap i sitt rike, genom tro, förtröstan och dop.
b) Nu vill han leda oss in i ett nytt kyrkoår. När vi nu går in i ett nytt kyrkoår ska vi inte glömma att Jesus står vid dörren och att han vill leda oss genom hela det kommande året. Tillsammans med honom ska vi vaka i advent, fira hans födelse och så vidare. 
c) Låt Jesus vara din ledsagare under året som ligger framför oss. Det finns ingen som har ångrat det, men många har ångrat att de inte lät Jesus regera i deras liv. Han kommer i ringhet. Han kommer genom evangeliets ord. I Upp 3:20 heter det att han vill hålla måltid med oss. Att äta tillsamman betyder att få del av samma livskraft. Det är vad som sker vid nattvardsbordet. Där föregrips saligheten.

Inga kommentarer: