söndag, november 15, 2015

Veckan före Domssöndagen


Nu sänker sig allvaret över kyrkan och församlingen, eller ... Vi går mot slutet av kyrkoåret och närmar oss Domssöndagen. Denna veckas evangelium är hämtat från Matt 25:1-13. Det handlar om Jesu liknelse om de tio unga flickorna, jungfrurna eller brudtärnorna. Och vi får lära oss att utan olja slocknar trons låga.

Hos profeten Sakarja läser jag om den sjuarmade ljusstaken och att det ovanför den fanns en oljeskål som via rör försåg ljusstaken med olja. Det är en passande bakgrund för vår text.

Det grekiska språket visar oss att himmelriket är som vid ett bröllop. Det är bröllopet som är i centrum.

1. Då blir det med himmelriket som … (vid ett bröllop)
a) Bilden av ett bröllop känd och älskad. Vi läser om Kungasonens bröllopsfest i Matt 22 och Lammets bröllop i Upp 19:6-9. Paulus skriver om de kristna i Korint ”Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus”, 2 Kor 11:2, och i Ef 4. Men han skriver att vi än så länge ”bara” är trolovade med Kristus.
b) Skaror av människor försöker i vår tid att ge sina liv mening, ofta på de mest förskräckliga sätt. Vi människor har behov av levande hopp och av att ingå i ett större sammanhang än bara vårt eget. Alltings mål och därmed mening är föreningen med Kristus.
c) Vi kan som kristna skatta oss lyckliga därför att vår tro på Herren Jesus uppenbarat och fört oss till och mot alltings fulländning. Utifrån det perspektivet behöver vi läsa veckans evangelium.

Brudgummen dröjde
a) Det finns en förklaring till dröjsmålet. Brudgummen skulle enligt en sed gå för att hämta bruden efter att förhandlingarna var avklarade. Det handlade bland annat om ekonomi. Brudens far skulle bara motvilligt ge ifrån sig dottern. Det skulle ta tid och det ingick så att säga i upplägget att brudgummen skulle komma sent till för att hämta bruden.
b) Liknelsens poäng är just detta dröjsmål. Det gäller att vara beredd när brudgummen kommer. Då får alla bryta upp och liksom i ett hav av ljus gick de skyndsamt genom mörkret till brudgummens hem där vigselakten ägde rum och festen började. Paulus använder samma uttryck i Fil 1:23 dör det heter att han vill bryta upp för att i stället komma hem till Herren. Men trots den långa vänta var inte alla beredda.  
c) Vi är trolovade med Kristus och väntar nu på att han ska hämta oss till sig. Vi är samlade i Värnamo kyrka. Vi sjunger psalmer, ber och firar nattvarden samtidigt som vi väntar på att han ska hämta oss till sig. Vi vill ha olja till våra facklor och vara beredda att bryta upp vilken sekund som helst. Men alla har inte olja.

3. Dörren stängdes
a) Oljan står som en symbol för den helige Ande och det är den helige Ande som håller liv i trons låga. De fem oförståndiga var utan olja och utan olja går det inte att leva ett kristet liv.
b) Jesus undervisade ofta om vårt beroende av honom och om vikten av att inte bara höra utan också göra Guds ord. Tänk på liknelsen om de två husbyggarna. Den ene hörde Guds ord, men levde inte efter det. Den andre både hörde och gjorde. I den judiska traditionen handlade det om att leva efter Guds lag. I vår om att leva efter Guds evangelium, vilket är detsamma som att leva med den helige Ande. Det senare är grunden för det förra.
c) De tio brudtärnorna symboliserar kyrkan. De är alla döpta och de väntar alla på brudgummen och bröllopsfesten, men inte alla har olja, inte alla lever i den helige Ande. De fem har helt enkelt ingen levande relation till brudgummen. "Jag känner er inte", sa Herren. Orden är en teknisk term för läromästaren som säger upp relationen med sin oduglige lärjunge. Vi förstå av texten att trons låga kan slockna och dö ut. Vårt behov av olja, av helige Ande minskar inte med åren. Tvärtom, ökar det. Vi kan inte hålla igång trons liv och leverne i egen kraft.

Utan olja slocknar trons låga, men de goda nyheterna är att det finns en oljeskål. Den helige Ande är utgjuten över Kyrkan och församlingen, - tillgänglig för var och en av oss.

1 kommentar:

stellan sa...

Tack Håkan för en god predikan. Oljekärlet över ljusstaken hade jag inte hört förr. Stellan