lördag, december 23, 2017

Om Jungfrun Maria

I den sjätte månaden fick Maria besök av ängeln Gabriel. Det var naturligtvis oerhört omskakande. Hon bestämmer sig för att besöka Elisabeth för att tala med henne. När hon kommer fram hälsar Elisabeth henne med orden:

Välsignad är du och välsignad är din livsfrukt. Hur kommer det sig att min Herres mor kommer till mig?

I samma stund sparkade Jesusbarnet i Marias liv för första gången och Maria fylls med lovsång.

1. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare
a) Det är tydligt att Maria med ens fått sina ögon öppnade. Hon måste vid tillfället ha anat att Gud har utvalt henne. Hur mycket förstod Maria? Vilka förkunskaper eller förväntningar hade hon? Vi vet inte, men vi hör hennes lovsång. När Marias lovsång sätts in i sitt sammanhang öppnar sig väldiga perspektiv.
b) Ingen människa kan jämföras med någon annan eftersom varje människa är unik. Varje människa får sitt fulla värde av Gud. Och varje människa har något att bidra med. Detta är utan undantag.  Våra livssituationer ser olika ut. Vi kan vara män eller kvinnor, unga eller gamla, rika eller fattiga, friska eller sjuka. Vi har olika ställningar i samhället, olika tankar och åsikter. Men varje människa har sin plats och sin uppgift. Allt finns i hennes kallelse.
c) Det finns också en kallelse hos var och en av oss att känna igen det Gud menar med var och en av oss. Du behöver få veta ditt värde, din ställning och ditt uppdrag. Men vi kan ta det ett steg till; Du kan se detsamma hos din medmänniska, som Elisabeth kunde se det hos Jungfrun Maria. Kanske ska du börja med att se in i Mariaikonen?

2. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna
a) Maria blir plötsligt medveten om vem hon är. Hon tillhör Herren, står i Hans tjänst och ska bli Herrens moder. Perspektiven svindlar. När Gud skapar en människa gör Han något alldeles nytt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och Guds Ande svävade över vattnet … Nu sker det igen. Guds Ande har kommit över henne och ett människobarn har blivit till utan någon mans medverkan. Den nya skapelsen föds. Guds eget rike har kommit och Herren själv blir människa.
b) Maria var medveten om sin ringhet. Det fanns ingen förtjänst hos henne som gjorde att Gud utvalde just henne. Hon var dessutom utvald långt innan hon själv fanns till. I 1 Mos 3:15 säger Gud till ormen: ”Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall trampa sönder ditt huvud säd” och i Jes 7:14 talar profeten om ”jungfrun som skall bli havande”.  Kan Maria ha förstått att orden handlade om henne?
c) När vi ser in i Mariaikonen ser vi en människa som vi. Vi ser en människa som är utvald från begynnelsen och en människa som är starkt medveten om sin ringhet. I den kombinationen återfinns vi och den stora julglädjen.

3. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig
a) Jungfrun Maria hade en stark ställning i Ur-kyrkan. När Jesus hängde på korset överlämnade han henne i Kyrkans vård, den Kyrka som är byggd på apostlarnas och profeternas grundval och där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Maria är förutom Herrens mor också mor till evangelisternas berättelse, särskilt Lukasevangeliet.
b) Avslutningsvis finns det ännu en aspekt vi ska ha med denna vecka. Den handlar om Guds sätt att knyta an till vår tro. Det behövs inte mycket för att Gud ska kunna verka. Normalt sett krävs det samtycke både från mannen och kvinnan för att det ska bli barn, men Gud visar sig här större än så. Från Guds perspektiv räcker Marias ringa medgivande.
c) När vi ser in i Mariaikonen ser vi en kvinna som i sin ringhet ger uttryck för trons djärvhet. Tron är ingen uppoffring där vi köpslår med Gud. Att tro som Maria är att ställa sig själv till Guds förfogande med allt vad man är och har.
  

1 kommentar:

Andreas Holmberg sa...

Glad Fjärde söndag i advent! https://psalmboken.blogspot.se/search/label/Guds%20%C3%A4ngel%20till%20Maria%20kom