söndag, december 03, 2017

1 veckan i Advent

Matt 21:1-9

Jesus kom inte för att vi skulle ha en historia att berätta, utan för att visa oss att bli vår det Guds Lamm som offras för våra synders skull. Han är en Gud som kommer.

  1. Se din konung kommer till dig
a)      Jesus framställs som Konungen på åsnan, 1 Kon 1:38 (Salomo), Sak 9:9, mantlarna i 2 Kon 9:13 (Jehu) och palmbladen i 1 Mack 13:51, 2 Mack 10:7.
b)      Detta är ett viktigt motiv i en tid då Jesus allt som oftast endast framställs som den som kommit för att hjälpa oss. Det finns också många människor som söker hjälp hos Gud, som vill hans snarare än att lära känna honom. De talar om att söka Gud. De utgår från sig själva.
c)      Idag kommer han som Konungen till Kyrkan över hela världen. Han kommer för att ge upprätta sitt rike och för att regera. Han kommer för att väcka oss ur ovanor … och fånga in oss i sitt segertåg. Är vi beredda?

  1. Välsignad är Han som kommer
a)      De 100 000 pilgrimerna hälsades med ropet från Ps 118:25 f:, Hosianna (Davids Son) välsignad vare han som kommer i Herrens namn, Ps 118:25 f. Jesus är inte en av tusentals pilgrimer.
b)      Av texten förstår vi att folket ännu inte riktigt förstod vem Jesus är. Han är den världslige Konungens motbild. Han övervinner oss med hjälp av kärleken. Han lägger beslag på oss genom att ge sitt liv till oss. Det var inte lätt att ta till sig då och det är inte lätt nu.
c)      Men nu vill Gud att vi ska vakna upp ur vår sömn. Han vill visa oss vem Han är. Gud har inte kommit endast för att vi ska kunna tända ljus eller lyssna till underbar orgelmusik. Hans tanke var inte ens att vi skulle få goda och härliga berättelse att minnas eller meditera över, utan att ge oss del av sitt liv. Det dags att vakna upp. Du som har börjat ett andligt liv, men stannat upp kallas nu att fördjupa din gemenskap med Herren. Det blir många sådana tillfällen under tiden fram till jul.

3. I ringhet kommer han, ridande på en åsna

a) Han kommer i all ödmjukhet. Det gjorde han då och det gör han nu. Pontius Pilatus menade sig ha makt över Jesus, men allteftersom han talade med Jesus visade det sig vara tvärtom. Jesus är Konungen som erbjuder oss medborgarskap i sitt rike.
b) Nu vill han leda oss in i ett nytt kyrkoår. När vi nu går in i ett nytt kyrkoår ska vi inte glömma att Jesus står vid dörren och att han vill leda oss genom hela det kommande året. Tillsammans med honom ska vi vaka i advent, fira hans födelse och så vidare.
c) Låt Jesus vara din ledsagare under året som ligger framför oss. Det finns ingen som har ångrat det, men många har ångrat att de inte lät Jesus regera i deras liv. Han kommer i ringhet. Han kommer genom evangeliets ord. I Upp 3:20 heter det att han vill hålla måltid med oss. Att äta tillsammans betyder att få del av samma livskraft. Det är vad som sker vid nattvardsbordet. Där föregrips saligheten.

Inga kommentarer: