onsdag, december 13, 2017

Inspirationsdag i Adventsquatembern

Väl hemma efter bönedagen i Stockholm kan jag fortsätta förberedelserna inför lördagen. Som en påminnelse lägger jag ut programmet. Sista anmälningsdagen är i morgon.

Plats: Lidnäs, Värnamo
När: lördagen 16 december 9.30 – 16.00  

Under några gånger har vi fördjupat oss i Kyrkans väsen och form. Förra gången studerade vi hur ekklesian blir till hur qahal blev ekklesia och nu ska vi fortsätta på samma spår. Det är ett stort och viktigt ämne och därför kan vi inte gå alltför fort fram. Har vi något att lära av de första kristna och Nya testamentet? Självklart. Mycket av de tidigaste erfarenheterna har vi tyvärr tappat bort. Det är dags att återupptäcka och återerövra livet i ekklesian.

09.30             mingel, kaffe, inledning
10.00             lovsång, undervisning 1, ”Dopet i den helige Ande, del 1”
10.30             samtal
10.45             lovsång, undervisning 2,  ”Dopet i den helige Ande, del 2”
11.15             samtal
11.30             lovsång, undervisning 3 ” ”Alla ska vara eniga?”
12.00             samtal
12.15             lunch till självkostnadspris. Överskottet går till mission i Albanien.
14.00             lovsång, undervisning 4, ” Hur vi arbetar på vår frälsning?”
14.30             samtal
15.00             Mässa i Lidnäs kapell

Det kristna livet levs i god gemenskap, i, med och för Jesus och med varandra.
Dessa inspirationsdagar är öppna för var och en som önskar möta Herren Jesus och oss. Så bjud gärna med någon eller några av dina vänner.

Anmälan: senast 13 september 2017 på Lidnäs hemsida, direkt till hakan.sunnliden@telia.com eller till Kent och Lotta tel: 0709668215



Inga kommentarer: