onsdag, december 06, 2017

Jerusalem - Israels huvudstad

Detta är en glädjens dag av flera olika skäl. Alla ska inte redovisas här, men visst måste jag kommentera det faktum att Jerusalem erkänts som Israels huvudstad, - åtminstone av USA. Inte av Sverige. Sverige har redan tagit ställning genom att erkänna Palestina och ensidigt driva palestiniernas sak, så det är klart att Margot Wallström är bekymrad och att de svenska journalisterna turas om att profetera olycka. Vi får se hur det blir med den saken.

Problemet med Israel är inte nytt. Varför Israel är ett problem finns det delade meningar om. Vad jag förstår är det särskilt fem områden som bekymrar israelerna förutom FN:s alla konstiga resolutioner. Förresten tror jag inte Israel bryr sig särskilt mycket om dessa resolutioner. Men som sagt fem områden.

1. Gränserna. Redan samma dag som Israel utropades som egen stat anföll araberna, muslimerna som en man. Israels gränser var alldeles för snäva för att de skulle kunna försvara sig. Men med Guds hjälp (?) lyckades de försvara sig och överleva. på våren 1949 lyckades de få till ett vapenstillestånd. Men då var inte gränserna fastställda och det är de fortfarande inte. De gränser som nu finns är preliminära så länge de inte är erkända. Men Israel har sina gränser som de försvarar. Till exempel är Jerusalem Israels huvudstad.

2. Säkerheten. Det finns ingen anledning för israelerna att räkna med arabländernas stöd, inte ens med FN:s stöd. Israel lever med osäkra gränser och palestinierna vill inte ens erkänna Israels rätt att existera. Israel måste med andra ord bevaka och försöka säkra sina gränser. Idag och i morgon.

3. Bosättningarna. De mest engagerade israelerna har bestämt sig för att bosätta sig på de befriade områdena. Det som somliga länder kalla för ockuperade områdena. Det är självklart att här råder en konflikt. Staten Israel har understött bosättningarna och gett bosättarna tillåtelse att bosätta sig. Bosättningarna hart blivit ett politiskt vapen.

4. Flyktingarna. Då talar vi inte om flyktingarna från Syrien utan om de som "dröjt sig kvar" i landet. De får visserligen vara kvar och har samma rättigheter som andra medborgare vad jag förstår, men de får inte göra militärtjänst. Israels motståndare har uppmuntrat flyktingarna att stanna och bett dem att utgöra brohuvuden för militära insatser. Sedan muren byggdes har det blivit svårt för självmordsbombarna att komma in i Israel, men som sagt det finns folk också inne i landet som är beredda att kämpa.

5. Jerusalems status. Israelerna har sedan sexdagars-kriget betraktat Jerusalem som en odelad stad, som sin huvudstad, men mött motstånd. FN har bestämt sig för att staden ska vara delad och driver en så kallad två-statslösning. I och med detta har positionerna blivit låsta. Helt låsta. Två-statslösningen har inte fungerat och allt färre tror att den kommer att fungera. Margot Wallström med flera tror att det är den enda vägen. Men som sagt allt färre tror så. Den lösningen har inte fungerat på decennier och nu ligger väl de så kallade fredssamtalen helt nere.

USA:s president meddelade idag att USA erkänner faktum. Israel har bestämt att Jerusalem ska vara dess odelade huvudstad till evig tid. Och så är det. Israel kontrollerar sedan länge staden. Kanske skulle förhandlingarna därför utgå från detta faktum. Men om samtalen ska komma igång igen får nog palestinierna börja med att erkänna att Israel existerar och har rätt att existera. Frågan är om Palestina kommer att kunna existera som egen stat. De har inte någon vidare koll ens på den egna staten även om Sverige gör vad det kan för att hjälpa till.

Fortsättning lär följa.


Inga kommentarer: