tisdag, december 05, 2017

Bakgrunden till boken

Bakgrunden till att jag skrivit boken Motståndsrörelser i kyrkans historia är att jag uppmuntrats av några av varandra oberoende personer att göra färdigt min forskning om cellkyrkan, det vill säga doktorera. Efter lite betänketid skrev jag en ansökan till Menighetsfakultetet i Oslo eftersom jag något lärt känna professorn i kyrkohistoria där. Jag skickade in en ansökan i våras men det tar tid att få besked.

Under sommaren uppdaterade jag mig själv på Ralph W. Neighbour och cellkyrkan. Det har hänt en del sedan jag skrev min licentiatavhandling för tio år sedan. Jag läste vidare särskilt på om greven von Zinzendorf och herrnhutismen, 1700-talets cellkyrka. Och så läste jag Hans Küng och hans berömda bok The Church, och om Zwingli och hans efterträdare Calvin och anabaptismen eftersom Neighbour i grund är baptist. 

När det sedan stod klart att min ansökan inte kunde godkännas i det skick jag sänt in den utan måste göras om, släppte jag tanken på att doktorera. Det var faktiskt befriande och jag bestämde mig för att inte skriva om min ansökan. I stället skrev jag boken Motståndsrörelser i kyrkans historia. Jag har lovat att skicka ett ex till Oslo! Inte därför att boken håller vetenskapligt, men det professorn kan läsa i bokens andra del om cellkyrkan kan han inte läsa någon annanstans.

Jag skulle sätta in Neighbour i sitt kyrkohistoriska sammanhang. Hans anfäder kommer från England. Där hade reformationen tagit andra vägar än i mellan-Europa och i Skandinavien. Gemensamt för vad som kallats för den tredje reformationen var de kraftiga förföljelserna. Jag fördjupade mig i dessa och skrev om dem så det blev en hel liten bok i sig. 

Carl-Erik Sahlberg tyckte att jag skulle göra boken till två böcker, en om motståndsrörelser i kyrkans historia och en om cellkyrkan. Det kan jag tänka mig men inte just med denna upplaga. Men kanske i nästa. Och eftersom "vanliga" läsare oftast inte vet särskilt mycket om motståndsrörelserna i kyrkans historia var det värt att ge ut det jag skrivit.

Det är lätt att i ett historiskt perspektiv se att historien upprepar sig. Det är också lätt att förstå att om inte motståndsrörelser av olika slag verkat hade inte kyrkan sett ut som den gör. Jag tror till och med att man kan det så långt att det går att säga att just motståndsrörelserna ligger bakom de ständigt pågående reformationerna. De är viktigare än vi vill tro och har ofta behandlats orättfärdigt.

Det är därför extra roligt att Richard Cruz, som själv verkar med konceptet Simple Church har läst boken och skrivit på baksidan. Richard bor i Helsingborg. Du kan läsa mer om Simple Church på www.simplechurch.se och Richards egen hemsida hittar du på www.rickardcruz.se. Därifrån kan du sedan gå vidare till liknande hemsidor.

Den första upplagan av boken Motståndsrörelser i kyrkans historia trycks endast i 100 exemplar. Så det är bäst att beställa på den här sidan jul. Jag vill inte och kan inte ta stora risker med att plötsligt ha en massa böcker i lager här hemma. 

Du kan beställa boken direkt av mig. 
Den kostar då 194;- plus frakt.
Beställ på hakan.sunnliden@telia.com


Inga kommentarer: