onsdag, maj 25, 2016

200 personer kom till tro

Stockaryd

Genom den strukturella förändringen och bildandet av Rörviks frikyrkoförsamling fick Pingstförsamlingen i Stockaryd avstå en stor grupp medlemmar. Detta skedde i samförstånd och genom att medlemmarna i Pingstförsamlingen genom ett aktivt val blev medlemmar i Rörviks frikyrkoförsamling. Pingstförsamlingen hade efter denna förändring omkring 100 medlemmar.*
Under 1990-talet var det inte så mycket kontakt mellan Pingst- och Missionsförsamlingarna i Stockaryd. Det förändrades och en tid efter bildandet av Rörviks frikyrkoförsamling inleddes samtal mellan församlingarna om samgående. Det ledde till att Stockaryds frikyrkoförsamling bildades 2009 och 2011 anslöt sig också Hetseryds missionsförsamling till gemenskapen. Församlingen är ansluten till Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska alliansmissionen.*(20)

Hjälmseryd

Vi sitter i Gamla Hjälmseryds missionshus, en kvinna och en man som var med under väckelsen 1982-1983 och jag. Kvinnan visar mig bilder i ett album och berättar att det var omkring 200 som kom till tro under de åren. Många av dem var inte från bygden, men hennes man ringde till församlingarna på deras hemorter, gav adresserna till de nyfrälsta och bad att någon skulle kontakta dem. Han var en av de två lokala evangelister som brann för väckelse och var aktiva i både administration och bön före, liksom i förbönstjänsten under mötena, även när de var i Hjälmseryds nya kyrka. ”Det var ju hemskt roligt, så det va. Det skulle jag vilja va med om en gång te”, säger hon med stark rörelse. Hon visar mig bilder från fullsatt mötestält och virkeslada – 2000 människor samlade.*

Församlingen delade pastor med de andra församlingarna i den så kallade Hjälmserydskretsen. Men vi ”var nog lite udda”, säger de. Dels låg de geografiskt i utkanten av kretsen, dels var de öppna mot många fromhetsriktningar, t.ex. Jesusfolket och dels hade de flera medlemmar som verkade som evangelister och förkunnare, så förutom gudstjänsterna med pastorsbesök en gång i månaden hade de många egna möten av olika slag.* Mötena i virkesladan fortsatte under flera somrar på 1980-talet. Senare hölls tältmöten, men medlemmarna blev allt äldre och orkade inte med den dygnet-runt-bevakning av tältet som efter hand blev nödvändig. Men när en av medlemmarna i församlingen bygg-de en maskinhall omkring 2005 blev det möjligt att hålla möten där. Förkunnaren Nenne Lindberg har varit medarrangör. ”Han sköter om när det gäller medverkande. Och sen har vi samarbete, så det praktiska ställer vi upp mycket på”, säger mannen. Den legendariske evangelisten Målle Lindberg har medverkat under flera år. Planering pågår inför sommaren 2016. Inte så många kommer till tro i de möten som hålls, men längtan efter en ny väckelserörelse är tydlig*(21)

(20) Enligt hemsidan för Frikyrkan Stockaryd http://frikyrkan.nu/om-forsamlingen/ (2016-01-16)
(21) Enligt hemsidan för Apg20 http://www.apg29.nu/index.php?artid=19950 och hemsidan för församlingen http://gamlahjalmserydsafs.webnode.se/ (båda 2016-01-16)

1 kommentar:

Anders Göranzon sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.