lördag, november 12, 2016

Veckan före Domssöndagen

Luk 12:35-40

Idag är det Söndagen före Domssöndagen. Nästa söndag handlar om Kristi återkomst och den yttersta domen. Jesus kommer tillbaka. En bärande del av det kristna hoppet. NT talar om det 319 gånger, det vill säga var 25:e vers. De första kristna hoppades varje dag. Jesus hade talat om det och sagt att han skulle komma tillbaka när de minst anade det. Där befinner vi oss idag. Denna söndag om vaksamhet och väntan.

1. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop
a) bilden är lätt att förstå. Tjänarna gör sina sysslor men är samtidigt beredda på att Herren närsomhelst kan stiga in genom dörren. De har fäst upp sina kläder och har lamporna brinnande, 2 Mos 12:11.
b) vi har alla väntat på någon och vet vad det innebär. Vi kanske har gått fram och tillbaka, gjort de sista förberedelserna eller tittat ut genom fönstret.
c) Jesus vill komma till oss. Han vill bulta på porten, fästa upp sina kläder och själv passa upp oss.

2. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer
a) De första kristna väntade dagligen. Men denna väntan har också präglat kristna genom alla tider. Också vår tid. Jesus vill inte bara att vi ska vaka och vänta, utan han vill också varna oss för att somna in. Det verkar som att det är möjligt att tappa perspektivet. Vi blir så upptagna med våra sysslor så vi inte vet varför vi utför dem.
b) Vår kultur har till stora delar rationaliserat bort sådana värden som tro, hopp och kärlek. Nu är det förnuftet, välfärden och den egna lyckan som gäller. Men få tänker på att tiden är utmätt, att den snart tar slut och att evigheten tar vid. 
c) Var beredd att när som helst avsluta ditt liv. Jesus kan stiga in genom dörren när som helst och låta din evighet börjar här och nu.

3. om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in
a) Här blir bilden plötsligt en annan och Jesus jämför sig själv med en tjuv. Jag tror vi ska förstå det som att för somliga människor kommer han som en tjuv.
b) Det finns många som inte är beredda, som i sin blindhet och förvirring inte förväntar sig något slut på tillvaron. Och om de någon gång ägnar Jesus en tanke så tänker de inte på honom som en tjuv som kommer för att stjäla ifrån dem. Men det är vad vår text säger. Han kommer som en tjuv för att ta ifrån människorna deras synder. Han tar vår skuld, bär våra överträdelser, han gör allt det vi inte kunde och han längtar efter att få fullborda detta sitt verk och att få göra det snart.
c) Den människa som inte känner Jesus och inte är beredd är ofta rädd för Jesu ankomst, rädd att allt ska ta slut och att döden tar ifrån oss allt vi förvärvat. Men en kristen behöver inte känna eller tro så, utan vet att den dagen är befrielsens dag, en dag då världen och vi ska befrias från allt ont.

Inga kommentarer: