torsdag, november 17, 2016

Hela Människan / LP

Det händer mycket just nu. Tyvärr är en hel del sådant jag inte för närvarande kan skriva om eftersom det skulle uppfattas som skvaller, provokationer eller rent av otillbörlig påverkan. Men tiden passerar oss alla som vatten passerar under bron. I morgon kommer nya tider ... då kanske jag kan berätta.

I går kväll predikade jag på väckelsemöte på Hela Människan / LP här  Värnamo. Det visade sig att Thomas Sjödin var i Arken, Pingstkyrkan men det hindrade inte ett 50-tal att komma på väckelsemötet. Jo, jag tror nog att våra två möten skilde sig till karaktär. De flesta som var med på Hela Människan var människor som gått igenom mycket lidanden. Vi fick till exempel lyssna till en kvinna som berättade hur hennes pappa fyllde henne med sprit från fem års ålder för att kunna förgripa sig på henne. Våldtäkterna höll på till hon vid 16 års ålder lyckade ta sig hemifrån. Hon var sex år gammal när hon första gången försökte ta sitt liv. Hon var 12 år gammal när hon började med amfetamin innan hon gick över till tyngre droger. Man tror knappt att det är sant när man lyssnar. Oerhört omskakande. Hin skriver nu en bok som ska samla upp hennes vittnesbörd. Det fanns en äldre man hon fick besöka. Jag fick inte riktigt med mig vilken relation de hade, men mannen hade "en gubbe på en träbit" och redan som treåring fick hon den med sig hem. Den var hennes tröst och hon pratade ofta med "gubbe på träbiten". Hon hade ingen aning om vem han var men vi vet ...

Jag predikade över Jesu ord: "Den Sonen gör fri blir verkligen fri", gav något av mitt eget vittnesbörd och försökte stryka under att frälsningen blir man inte färdig med utan den lever vi med stundligen och dagligen. Jesus fortsätter: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och sanningen ska göra er fria". Jag berättade om hur Israels barn levt under och växt sig stort under Faraos förtryck. Om hur de påmindes om de löften deras stamfader Abraham fått 400 år tidigare och hur de nu började fråga efter HERREN. Och när vi frågar efter HERREN svarar Han på bör. Gud kan inte stå emot dem som åkalla Honom. Gud hjälpte Israels barn så att de kunde bli Hans folk, ett folk på väg mot Löfteslandet. 

Vi är också på väg. Håll relationen till HERREN levande, tala med Honom och Han ska leda oss till målet. Nu har jag talat med HERREN under 51 år, som anställd i Svenska kyrkan i nästan 40 år och det största gudsbeviset i mitt liv är att jag fortfarande har en levande relation till Gud. I egen kraft hade det inte gått. Endast därför att Han är trofast är det möjligt. 

Ja, det var en fin kväll.

Inga kommentarer: