lördag, november 05, 2016

Alla själars dag

Joh 6:37-40

Idag är det alla Själars dag. Dagen påminner oss om att ingen grå fri från döden. Ingen går fri från sorgen, saknaden. Men alla har också möjlighet att tacka Gud och glädja sig. Idag firar vi Mässan tillsammans med alla som har gått före oss i tron.

Texten är delvis komplicerad, men fullt begriplig. Det är framför allt två problem. Det första är Guds bestämmelse och det andra är uppståndelsen från de döda. Båda övergår vårt förstånd.

  1. Alla som Fader ger mig ska komma till mig
a)      Det är lätt för oss att missförstå Jesus i vår text när han säger: ”Jag ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig” och ”Alla som ser Sonen ska ha evigt liv”.  Menar Jesus att bara dem som Fadern ger honom kan bli räddade? Nej, knappast! Men han ger oss en försäkran/visshet. Han säger att om vi kommer till honom kan vi vara säkra på att det är Guds vilja. 
b)      Jesus talar i vår kontext till tusentals människor. Säkert fanns många osäkra, ängsliga och frågande människor bland dessa. Det finns många osäkra idag. Är jag en kristen? Det är lätt att bli självupptagen. Kristen är man tillsammans med alla andra som söker sig till Jesus. Det är Faderns vilja att så ska ske.
c)      Det var Faderns vilja då och det är Faderns vilja idag. 

Han har sagt: "Min Fader - eder Fader",
han har sagt: "Min Gud och eder Gud."
Gläds, min själ, med världars myriader,
att ock du har fått ett sådant bud!
Svpsb 250:3


  1. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort
a)      Det är Jesu uppgift att ta emot och att bevara oss i Gud. Gud vill att alla ska bli frälsta och det är fullt möjligt eftersom Jesu predikan riktar sig till alla, undervisning, lidande, fullbordandet av Lagen, död och uppståndelse är för alla. Vi är förutbestämda – i Kristus.
b)      Varje människa som är i Kristus är utvald. Alla ä'r kallade men först i Kristus kallas vi för utvalda. Samtidig ska det inte förnekas att Johannes sätt att uttrycka sig i vår text gör varje människa ansvarig för sitt eget liv. Johannes lämnar en dörr öppen för dem som inte vill. Inte alla kommer till Jesus. Men de som gör det är i Guds vilja och ingen av dem ska gå förlorad. Det är gott att leva sitt liv i den tron.
d)     Alla som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Ser Sonen? Grekiska idein syftar inte endast på ett fysiskt skådande. Ordet betyder ”ser”, ”förstår”, ”känner” eller ”har gemenskap med”. Vi behöver inte spekulera om hur det går för dem. De ska ha evigt liv.


  1. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen
a)      Vi är många som redan har fått se Sonen. Vi lever i ett nu och med en framtid. Döden skrämmer oss inte. Jesus säger: 

Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, 
han har evigt liv. Han drabbas inte av 
domen utan har gått över från döden till livet.
Joh 5:24. 

b)      Vi gestaltar vår tro genom att begravas innanför kyrkans murar. Vi läggs i östlig-västlig riktning och på uppståndelsens morgon får vi en sådan kropp Gud vill att vi ska ha.

c)      Ett av nattvardens huvudmotiv är den himmelska måltiden. I den föregriper vi vad som komma ska. 

Samma arv däruppe i det höga,
samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
för de skatter jag dock verkligt har!
Svpsb 250:5

Inga kommentarer: