måndag, november 14, 2016

Bygga församling

I går hade jag glädjen att få predika i Kyrkhult och tala över ämnet Bygga församling. Min första tanke är; ska det verkligen vara nödvändigt? Vet de kristna inte hur man bygger församling?

Jag stannade vid tre bibelställen. Det första är nästan självklart kan jag tycka när man talar om att bygga församling. Jesus säger:

Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling
Matt 16:18

Ingen människa kan bygga församling. Den som tror att församlingen byggs med hjälp av olika slag av events tror fel. Eller som det var på 1900-talet; den som har råd att annonsera mest vinner. Det spelar inte någon större roll vilka programverksamheter vi än ordnar eller hur mycket folk vi lyckas samla. Bara Jesus själv kan bygga sin församling. Varför är det så? Det viktigaste en människa kan vara med om är att bli en kristen och för det behövs att Gud själv låter försoningen bli en verklighet i människans liv, att hon kan genom sin tron på Jesus Kristus förklaras rättfärdig och få sitt liv förvandlat. Det finns bara ett, säger ett, "måste" i Jesus undervisning och det är när han säger att du måste födas på nytt. Och det kan ingen människa åstadkomma och ändå är det början på församlingens tillblivelse och tillväxt. Det är så det börjar och det är så det fortsätter. Jesus Kristi liv går igen hos dig och mig så att vi dör bort från oss själv och uppstår med honom.

Det andra bibelordet är från Apg 2:42 där Lukas säger om de kristna att

de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

De tolv apostlarna hade fått fullt förtroende av Herren Jesus. De hade vandrat med honom och levt tillsammans med honom dag och natt. De hade ställt sina frågor, fått ny förståelse och förberetts för framtiden. De första kristna behövde "bara" troget hålla fast vid dem. Genom att hålla fast vid apostlarnas lära höll de fast vid Kristi lära. Så enkelt var det med det. I detta fasthållande hade de gemenskap, koinonia, med varandra. Det var en gemenskap med Gud själv och med varandra. Gemenskapen var så nära att Paulus talar om den som Kristi kropp. Fasthållandet vid läran tog sig uttryck i det sakramentala brödbrytandet och i bönerna.

Det tredje bibelordet eller rättare sagt några ord hämtar jag från Ef 4:16

Från honom (Jesus Kristus) får hela kropp sin tillväxt ... alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Här har vi koinonians hemlighet! Graden av gemenskap bestäms av den kraft som varje enskild kristne bidrar med. Nu kan det kanske invändas att vi behöver fostran, redskap och prövning. Det är inte helt enkelt att bidra. Hur ska det gå till? Just därför behöver vi "apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare" skriver Paulus. De ska göra de kristna skickliga så att de kristna kan göra vad som är bestämt.

På senare tid har det stått väldigt klart för mig att för att kunna vara med om bygga församling behövs  en grundläggande förståelse av vad det är, ett gott självförtroende och riktiga strukturer. Men nu 'är läget sådant att vi behöver undervisa och tala om det här sannolikt många år framöver. Så låt oss börja nu.

2 kommentarer:

Anonym sa...

https://www.instagram.com/p/86qtaljdmM/
Mycket beror på hur vi ser på Kyrkan. Organisation eller organism? Tycker att ovanstående förenklade skiss klargör. (Om det går att,öppna länken)
AT

James Kenny sa...

Jag ser kyrkan (Kristi Kropp) som organism.
Tack Hakan, underbar undervisning!
James