lördag, november 19, 2016

Domssöndagen

Joh 5:22-30

Domsöndagen är kyrkoårets sista söndag. Den handlar om Kristi återkomst, ett stort, omfattande och svåråtkomligt ämne. Det finns olika uppfattningar om hur återkomsten ska ske. Gemensamt för dem alla är ändå att den ska ske och att det kommer en dom, ett åtskiljande. Därför bekänner kyrkan: ”därifrån igenkommande till att döma levande och döda.” Veckans evangelium är föranlett av att Jesus har botat en man som varit lam i 38 år. Men det var sabbat den dagen och på sabbaten får man inte arbeta, inte ens läkaren får arbeta. Nu är frågan med vilken rätt Jesus har brutit mot detta bud. De skriftlärde ville döma Jesus till döden. Jesus talar då om människors förhållande till honom. Han säger:

Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig

1. … han har evigt liv.
a) Jesus talar i presens. Det eviga livet är inte något vi ska få vid livets slut, utan något vi får när vi lär känna Jesus som är Livet. När vi möter Jesus upphör skillnaden mellan tid och evighet. Det eviga livet börjar här och nu.
b) Människor gör ofta stor orättvisa mot Jesus när de reducerar honom till en profet bland andra, en stor läromästare eller livskonstnär. Hans person, anspråk och betydelse sträcker sig utöver dessa. Han äger i sig evigt liv.
c) Han är därför Herren i den kristnes liv. När prövningar och svårigheter som olyckor, sjukdomar, frestelser och anfäktelser sätter in hjälper Herren oss. Hans roll och betydelse till och med ökar. Genom tron på honom lever vi det eviga livet här och nu.

2. … han faller inte under domen.
a) Det talas relativt ofta både i GT och NT om Domens dag. Då används de mest målande bilder. Profeten Sefanja som vi läst under den gångna veckan talar om ångest, nöd, förödelse och ödeläggelse. Bilderna är ämnade att ruska om oss människor. Även om de inte förstås bokstavligt är innebörden klar. Om inte HERREN räddar oss är vi förlorade.
b) I vår tid vill många antingen inte alls tänka på att det en dag ska skipas rättvisa eller så inbillar vi oss att det kommer att gå bra för oss hur som helst. Å ena sidan vill vi slippa rättvisan och å andra sidan vill vi ha den.
c) Det är här som talet om korset får sin djupaste innebörd. På korset blir mänsklighetens hela syndighet synlig, men samtidigt också Guds gränslösa och eviga kärlek. Där, vid korset, möts människans synd och Guds förlåtelse.

3. … utan har övergått från döden till livet.
a) Vi kan inte att förlägga Domens dag till en särskild tid eller plats. Det avgörande är mötet med Herren Jesus. Det är avgörande för tid och evighet. När vi möter honom får vi redan här i tiden del av Uppståndelsen och Livet. Den lekamliga döden kan inte skilja oss från honom, Rom 8:38 och inte heller domen kan skilja oss från honom.
b) Kyrkan förvaltar ett underbart budskap och uppdrag, att förmedla evangelium till människor. Vi behöver utveckla konsten att bära vittnesbörd om Honom så att människor kan höra, förstå och ta emot evangelium.
c) Idag tackar vi Gud för domen, den slutgiltiga och befriande domen och särskilt för att vi redan här i tiden kunnat bejaka det Gud har gjort för oss på Golgata kors. Det han har gjort för dig och för mig, för hans kropp ”för dig utgiven” och hans blod ”för dig utgjutet”.

Det finns förvisso frågor som inte kan besvaras i tiden. Gud är i sin Allmakt större än vi kan tänka eller förstå. Så sträcker sig också hans eviga gärning genom Jesus Kristus genom tid och rum. Vi vet inte mer än Jesus har förklarat för oss, men i förtröstan på honom är vi trygga.


1 kommentar:

Anonym sa...

I Katolska kyrkan firas idag högtiden Kristus Konungens dag med vit som liturgisk färg. Domen är något att se fram emot för de kristtrogna istället för att känna förtvivlan och oro.

Jonas