onsdag, september 21, 2016

Måltidsrörelse?

Kapitel 12 i Rickard Cruz viktiga bok Middag med Jesus har rubriken Måltidsrörelse, men utan ?. Här redogör Cruz först begreppen husförsamlingar, enkla församlingar, organiska församlingar och missionella församlingar. Jag betraktar dessa som modeller inom eller varianter av cellkyrkorörelsen, den rörelse som såg dagens ljus i systematisk mening 1965. När den postmodernistiska eran bröt in i världen ändrades började också i grund begrepp som kyrka och församling förändras. De fyra ovan nämnda är exempel på detta.

Husförsamlingar möts där människor lever sina liv, i hemmen eller i vissa fall på caféer, skolor eller klubblokaler. I England blev de så många att biskoparna försökte kamma hem dem under begreppet Fresh expressions of Church. Försöka duger. Och nu försöker man göra detsamma i Svenska kyrkan efter beslut av kyrkomötet, Vi får se hur det går med detta lovvärda försök. Det blir åtminstone pengar till EFS och deras församlingsplanteringar. Hur kyrkoherden Björn Gusmark lyckas återstår att se. I bästa fall lyckas han få större förståelse bland biskoparna för vad som ska komma. Undrar vad biskoparna tycker om att vi (?) börjar fira mässan i hemmen?

Enkla församlingar vill peka på enkelheten för dagens efterföljare. Här ligger betoningen på församlingen som liten och organisk, ofta i motsats till den stora organisationen. Det är detta motsatsförhållande jag vill undvika. Jag har insett att det knappast går att förändra Svenska kyrkan, men kan den hindra organismen? Jag tror inte det. Enkla församlingar har framtiden för sig, men hur kommer förhållandet att se till den stora församlingen. Oberoende i organisatorisk mening är  min gissning, men med förhoppningen att de sorterar in under den allmänkyrkliga bekännelsen. Här ligger min längtan.

Organiska församlingar har i regel inga hierarkier eller delegationer. Autonomin är viktig och faran stavas sekterism. Alla organismer tar sig naturligtvis uttryck i någon form. Den organisationen bestämd av organismens DNA. Om DNA:et är skadat eller för all del otillräckligt ur kristen synvinkel kommer det att förr eller senare bli synligt. Här hör jag varningsklockorna ringa. Vad är en kyrka? Vad är en församling? Hur ser den ut? Vi behöver helt klart nya definitioner av begreppen. Så vi åtminstone vet vad vi talar om. Till helgen har Värnamo koinonia en undervisningsdag. Jag får väl göra en snabbrepetition av 1) Kyrkans väsen 2) Kyrkans beståndsdelar och 3) Kyrkans inre och yttre kännetecken. Mitt mål är att bröderna och systrarna i koinonian ska åtminstone ska veta mer om Kyrkan och församlingen än de anställda i Värnamo pastorat!

Missionella församlingar tar sin utgångspunkt i Jesus och missionsbefallningen. Uppdraget att göra lärjungar intar en central roll. Själv menar jag att detta ingår i den kristna församlingens DNA. Men sättet att bedriva mission blir synligt först som yttre kännetecken. Och de kan se väldigt olika ut från församling till församling varför det är svårt för en rörelse som Alpha att kungöra att "detta är det rätta". Jo, viss kan det vara det. Men det också Vuxenkatekumenatet vara. Eller varför inte det enkla vittnesbördet, Upptäckargruppen eller Bibelstudiet?

Cruz visar i detta kapitel vilken central roll måltiden intar i dessa sammanhang. Jesus "äter med syndare och publikaner". När apostlarna skicka ut två och två ska de "äta vad som bjuds". När Paulus undervisat i Troas avslutades undervisningen med en festmåltid! Eutychus hade ju uppväckts från de döda!

Cruz menar att evangeliet kan planteras i befintliga sammanhang, i befintliga hem och i samband med måltider! "Vi måste faktiskt inte ge människor hela paketet av kristen kultur. Det räcker med evangeliet", skriver han på sid 121 och fortsätter på sid 122 "Hur kommer det att se ut när de börjar träffas med Jesus i centrum och låta de gemensamma måltiderna bli Herrens?" Riktigt bra frågor. Även om min teologi skiljer sig från Rickard Cruz´ lyfter han frågor som nu nått Sverige. Att de kommer nu 50 år efter övriga världen gör inte saken sämre. Kanske är Sverige moget för en måltidsrörelse?

Positivt tänkande är inget för mig, men visst längtar också jag efter att det den Helige Ande gör i hela världen också ska göras i Sverige. Men hur det kommer att se ut här är fortfarande höljt i mörker. Jag lär återkomma i saken. I morgon reser jag till United i Malmö. Där ska jag möta pastorn som reformerat sin församling. Jag ska samtala med honom och jag ska predika när de firar sin kvällsmässa. Kommer hem på fredag och då får det bli en blogg till i ämnet.


1 kommentar:

Rickard Cruz sa...

Hej Håkan och tack för dina kommentarer på min bok! Trots de skillnader som finns teologiskt tror jag att vi har mycket gemensamt. Jag har skrivit ett mycket kort svar på min blogg som går att läsa här:
http://www.rickardcruz.se/hakan-sunnliden-bloggar-om-middag-med-jesus/

Även om jag aldrig har träffat dig har jag hört mycket gott om dig från olika håll och hoppas på förmånen att få träffa dig någon gång.

Allt gott och Guds välsignelse!