lördag, september 03, 2016

15 veckan efter Trefaldighet

Matt 11:28-30

  1. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
a)      Himmelriket är knutet till Jesu person. Det är bara den som går in under Jesu ok och lär av honom som kan förstå och ta emot himmelriket.
b)      Vår tid präglas av en hunger och törst efter andlighet. Utbudet av kyrkor, samfund, sekter, ordnar, nyandliga rörelser österländska tekniker är större än någonsin. Var och en av dem menar sig ha något särskilt att erbjuda. Också Svenska kyrkan och Värnamo församling försöker nå ut på olika sätt. Men med vad?
c)      I verserna innan prisar Jesus sin himmelske Fader för att mänsklig vishet och klokhet inte räcker till. Det är genom bön och förtröstan vi (alla) tar emot Jesus och det är genom honom vi får del av himmelriket.

  1. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta så skall ni finna vila för er själ.
a)      I vår tid använder inget ett ok, men oket är ett hjälpredskap som fördelar tyngden så att den blir lättare att bära. Men inom den judiska tron är det också en bild av vad det är att leva under Lagen. Lagen var tänkt som en hjälp som skulle göra livet lättare att leva. De skriftlärde hade emellertid gjort livet svårare och mer komplicerat genom sina tolkningar och tillämpningar.
b)      Vad kan dagens människor använda sig av för att göra livet lättare? De filosofiska och teologiska institutionerna tycks inte glädja någon. Det materiella överflödet har gjort det svårt att välja, gjort människan till ett objekt för kommers och gjort det svårt att bli av med grejerna när man slitit ut dem eller tröttnat.
c)      Jesus menar sig ge ett svar. Han säger att den som följer honom, lär sig att göra som han säger kommer att finna vila för själen, sin inre människa. Dagens episteltext är en beskrivning av himlen på jorden.

  1. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt.
a)      Allt det Jesus predikade och undervisade sa han till oss. De tecken och under han gjorde gjordes för att vi skulle förstå hurudan Gud är. När han led, misshandlades, dog och begravdes blev han fullt ut delaktig av det mänskliga liv vi alla lever. Han kom in under vårt ok och lyfte av det och efter sin uppståndelse från de döda kallade han oss.
b)      Jesus har i vår text ställt de visa och kloka mot de olärda, skriftlärde mot de stilla i landet (Josef, Maria, Sackarias, Elisabeth, Simeon, Hanna, Nathanael). Det är inte genom besvärliga laggärningar vi följer Jesus, utan genom bön till och tro på Jesus.
c)      Jesus hjälper oss på alla sätt och han gör det än idag. Han talar fortfarande genom evangeliets ord. Där finner du svaret på det mesta. Han öppnar sin famn för oss vid nattvardsbordet och utrustar oss med sin Ande.Inga kommentarer: