fredag, september 16, 2016

Jesus-berättelsen

Det blev en hel del tid att läsa på under den långa resan mellan Värnamo och Karleby. Jag läste två böcker. Den första är skriven av Rickard Cruz och heter Middag med Jesus. Den läste jag i stort på vägen till Finland och på hotellet. Den ska jag återkomma till eftersom den kan få vara ett tidens tecken. Den andra fick jag som tack för bibelföredragen i Karleby. Den heter Jesus berättelsen - fiktion eller verklighet och är skriven av Boris Salo. Den läste jag på hemvägen. Jag lägger märke till att förutom det egna förlaget ViBoSa ges den ut i samarbete med Semnos förlag, klicka här, som håller till i Värnamo! Boris Salo är präst i Finska kyrkan och på hans hemsida kan du läsa mer om honom genom att klicka här.

Salos bok är apologetisk när den redogör för hur tillförlitlig berättelsen om Jesus är. Han använder sig främst av vad som uppfattats som det äldsta av evangelierna, evangelium enligt Markus. Salo har ägnat så mycket tid åt detta evangelium att han reser runt och föredrar det utantill! Boken består av fyra huvuddelar.

Den första handlar om hur berättelsen växte fram för att sedan skrivas ner. Evangeliet är ett Ordets evangelium och det kan vara bra att bli påmind om. Evangelium talar vi till varandra. Evangeliet är som Salo skriver pålitligt traderat. Judarna var experter på att tradera.

Den andra huvuddelen handlar om det inre vittnesbördet. Det betyder att Salo visar hur tillförlitliga lärjungarnas berättelser är eftersom de var ögonvittnen till vad Jesus sa och gjorde. Salo visar bland annat med hjälp av tabeller hur andra antika skrifter skrivit ner långt efter att de först såg dagens ljus. De äldsta kopiorna vi har av till exempel Platons skrifter är mer än 1000 år äldre än originalet. De är sju till antalet. Överhuvudtaget använder sig Salo av fakta, tabeller och statistik för att inte säga av språkiakttagelser. Evangelium enligt Markus en mängd historiska fakta, förklaringar som var nödvändiga för hedniska lyssnare eller läsare, känslor, detaljer, observationer med mera. Salos bok kan fungera utmärkt som en uppslagsbok.

Den tredje huvuddelen handlar om det yttre vittnesbördet. Här redogör Salo för de kriterier kyrkan använde sig av när Skriftens kanoniserades. Men han redogör också för de vilseledande nytestamentliga apokryferna som Jakobs protoevangelium, Thomas barndomsevangelium, Bartholomeusevangeliet, Nikodemusevangeliet, Petrusevangeliet, Nasareevangeliet, Ebjoniterevangeliet och Hebreerevangeliet. Det kan vara bra att känna till dem och veta något om varför de uteslöts av de första kristna inna någon kvällstidning upptäcker dem och gör rubriker av dem. Eller de gnostiska skrifterna som Evangelium Veritatis, Filipposevangeliet, Tomasevangeliet, Egypterevangeliet, MariaevangelietJudas evangelium, Jakobs apokryf, Petrusapokalypsen, den store Seths andra traktat, Johannesakterna, Johannesapokryfen eller Jesu Kristi Vishet med flera.

Den fjärde huvuddelen handlar om en Kung med törnekrona. Aldrig har världen hört tlas om en regent som segrar när han lider och dör! Salo redogör för 11 skäl som talar för uppståndelsen och det är härligt att läsa om hur förankrad den är i historien.

---

Nej, nu ska jag avsluta dagen. Bajen vann med 1-0 över Jönköpings Södra och det gör att det blir lättare att sova. Innan jag släcker får jag nog se presskonferensen. den l'äggs alltid ut på Bajenms hemsida några timmar efter matchen.

I morgon, om Gud vill, får vi en ny dag. Själv ska jag celebrera mässan i Gamla Hjelmseryd. det blir som att komma hem!

Inga kommentarer: