onsdag, september 07, 2016

Ett tips

Vill nu bara ge ett tips med anledning av debatten kring Guds Ord äcker, en debatt jag välkomnar och ser fram emot att följa. Nu har Lucas Eriksson skrivit en artikel där han mer öppet kritiserar Gerdmars sätt att skriva. Du kan läsa artikeln genom att klicka här.

Det är självklart så att denna debatt inte intresserar alla. Det är inte heller nödvändigt. Men för den som intresserar sig har vi här nu en av de viktigaste teologiska samtalen, den om synen på Bibeln som Guds ord och särskilt (när det gäller Rom) i relation till traditionen.

Ibland tror jag att debatten som är principiellt viktig leder till hårklyverier och ofta smyger sig andra andar än den helige in. Detta sagt som en förvarning till den som är nyfiken. Själv tycker jag inte det finns anledning att gå för långt med argumenten. För mig är det självklart att Bibeln är Guds skrivna ord och att det vilar i traditionen och behöver tolkas i Kyrkans gemenskap.

Nåja, du fick i alla fall ett tips:

Inga kommentarer: